«Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning, 2. utgave»

Article tema
«Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning, 2. utgave»

Denne boka av Erik Hagaseth Haug har nå kommet i ny utgave. Den nye utgaven reflekterer utviklingen innenfor fagfeltet de siste fem årene, spesielt innføringen av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. 

Tittel: Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning, 2. utgave 

Forfatter: Erik Hagaseth Haug 

Utgivelsesår: 2023 

Forlag: Fagbokforlaget

Hva handler boka om og hvorfor kommer den nå i 2. utgave? 

I sin bokanmeldelse av 1. utgave av boka skriver Petra Røise: «Boken gjør som den lover, utfyller og nyanserer det teoretiske landskapet rundt karrierelæring, – undervisning og – kompetanse. Boken fremstår som en omfattende diskusjon av nasjonale og internasjonale rammeverk og modeller som fremstiller karriereveiledning og karrierekompetanse i ulike nyanser. Det er også her boken har sin styrke og sin validitet. Jeg vil absolutt bruke boken til å komplettere andre fagbøker om karriereveiledning som har en mer metodisk tilnærming.» 

Det er fem år siden boka ble gitt ut for første gang.  En viktig grunn til at 2. utgaven skrives, er utviklingen på fagfeltet i de fem årene som har gått. Særlig gjelder dette utviklingen av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, hvor karrierekompetanse er et av fire områder. I denne 2. utgaven har jeg derfor med forståelsen av karrierekompetanse og karrierelæring som legges til grunn i rammeverket. Selv om revideringen innebærer et jevnt dryss med presiseringer, utdypinger og tilføyelser, har jeg bevart ønsket om å gå i dialog med deg som leser. Jeg gir fortsatt mange forslag til hvordan begreper kan forstås, og hva de ulike begrepene faglig sett bygger på. Forslagene til meningsinnhold i begrepene er ment som en invitasjon til refleksjon hos deg som leser rundt hvordan karrierekompetanse og karrierelæring kan se ut i din kontekst. Et slikt valg er helt avgjørende for å sikre en kontekstsensitiv karriereveiledningspraksis.  

Hvem er boka rettet mot? 

Boka henvender seg primært til studenter på ulike karriereveilednings-, veilednings- og rådgivningsstudier, både på videreutdannings- og masternivå. Den vil også være et godt utgangspunkt for praksisutøvere som ønsker å videreutvikle sin praksis, eksempelvis lærere med ansvar for faget utdanningsvalg og arbeidslivsfag i ungdomsskolen, eller rådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler. Bokas praksiseksempler har et hovedfokus på veiledning i møte med ungdom og unge voksne, men har en innretning som også gjør den relevant for veiledning i andre livsfaser, eksempelvis på et karrieresenter for voksne, i NAV eller i en arbeids- og inkluderingsbedrift. Den gir også deg som leser innsikt i teorier og samfunnsmessige utviklingstrekk som er med å former nasjonalt kvalitetsrammeverks verktøy og ressurser. 

Bokas oppbygning 

Bokas kapitler er strukturert slik at du som leser beveger deg fra generelle teoretiske perspektiver på karrierebegrepene, til en beskrivelse av praktisk anvendelse og et avsluttende kritisk blikk på et karrierelæringsperspektiv. Boka består av fem deler: 

• Innledning 

• Hvorfor og for hvem vil utvikling av karrierekompetanser være hensiktsmessig? 

• Hva kan karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning være? 

• Hvordan – karriereundervisning i praksis 

• Et kritisk blikk på et karrierelæringsperspektiv 

Bilde
Bilde av bokomslag