Aktuell faglitteratur: «Karrierevejledning og bæredygtighed»

Article tema
Aktuell faglitteratur: «Karrierevejledning og bæredygtighed»

Peter Plant og Rita Buhl er redaktører for en ny antologi om karriereveiledning og bærekraft. Veilederforum.no har tatt en prat med forfatterne.

Tittel: «Karrierevejledning og bæredygtighed»

Forfattere: Peter Plant og Rita Buhl (redaktører) med forfattere:Miriam Dimsits, Rie Thomsen, Tristram Hooley og Ronald Sultana, Bo Klindt Poulsen og Randi Boelskifte Skovhus, Miriam Dimsits, Inger-Lise Lund Pedersen, Roger Kjærgård, Espen Robertsen, Kari Tennefoss og Ingrid Helene Haldorsen.

Utgivelsesdato: Desember 2022

Forlag: Frydenlund, København

Hva handler antologien om?

Antologien handler om den viktige rollen som bærekraftdimensjoner vil spille i karriereutvikling og karrierelæring. Dette er sakte på vei, og kanskje tar det raskere fart nå.

«Karriere» forbindes ofte med det individuelle livsløpet: hva du blir, hvordan du bruker ditt potensiale og hvordan du skaper deg en vei i livet – kanskje på tross av harde odds.

Antologien Karrierevejledning og bæredygtighed  har et bredere synspunkt: Din individuelle karriere og din livsbane griper inn i andres. Ditt karrierevalg rekker langt ut over deg selv.

I denne sammenhengen har en «blind flekk» vært: Hvilke konsekvenser har summen av individuelle valg sett i et bærekraftperspektiv? Et enkelt og samtidig komplisert spørsmål. Å overhode stille spørsmålet har i lange tider vært ansett som rabiat, kontroversielt og ekstremt, men nå har bærekraft rykket fram fra periferien og blitt «mainstream».

Hvem er antologien rettet mot?

Antologien er rettet mot karriereveiledere i Norden. Boka er relevant for karriereveiledere fordi den peker på et nytt og viktig felt i karriereveiledning.

Hvorfor har dere laget denne antologien?

Som en konsekvens av at bærekraft blir «mainstream» politikk og etter hvert også praksis, brukes bærekraftbegrepet på mange områder. Det blir koblet sammen med likestilling, klima, sentrum/periferi-problematikk, produksjonsforhold, arbeidsforhold, globalisering, fattigdomsbekjempelse, sosial rettferdighet og psykisk/fysisk velbefinnende. Begreper som «væredyktighet» og «livsmestring» dukker opp som aspekter av bærekraft. Dette viser at bærekraft nå omfatter alle sider av livet, men det innebærer også at det på sikt kan bli så omfattende at det blir intetsigende. Grønnvasking lurer.

Antologien ønsker å sette bærekraft på dagsorden i karriereveiledningsfagfeltet og gjør det fra mange perspektiver.

Antologien inneholder følgende kapitler:

  • Karrierevejledning og bæredygtighed – mellem resonanstrang og accelerationstvang, skrevet av Rita Buhl
  • Kaldet til at redde verden - Potentialer og udfordringer i relation til kald, karriere og bæredygtighed, skrevet av Miriam Dimsits
  • Karrierevejledning og social retfærdighed: 5 pejlemærker for en kritisk emancipatorisk tilgang, skrevet av Rie Thomsen, Tristram Hooley og Ronald Sultana
  • Bæredygtighed – karrierevejledning mellem præstationskultur, verdensvendthed og kollektivt ansvar, skrevet av Bo Klindt Poulsen og Randi Boelskifte Skovhus
  • Håb til de håbløse. Bæredygtig vejledning og erhvervsmæssigt håb, skrevet av Miriam Dimsits
  • Eksistentiel vejledning og bæredygtighed, skrevet av Inger-Lise Lund Pedersen
  • Kulturell bærekraft i et livsformsperspektiv med fokus på samisk reindrift, skrevet av Roger Kjærgård, Espen Robertsen, Kari Tennefoss, Ingrid Helene Haldorsen
  • Bæredygtighed, grøn vejledning og utopier, skrevet av Peter Plant
Bilde
Coveret på fagboka. Tittel og forfattere
Bildetekst
Antologien handler om den viktige rollen som bærekraftdimensjoner vil spille i karriereutvikling og karrierelæring.

Aktuell faglitteratur

Veilederforum ønsker å presentere aktuelle bøker på karriereveiledningsfeltet.

Forfattere forteller hva boka handler om, hvem målgruppa er og hvordan boka er relevant for karriereveiledere.