Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skap gode karrieresamtaler med bilder

Janne Skontorp Offerdal er karriereveileder i et høysikkerhetsfengsel for menn. I serien Veiledning i praksis forteller hun om sine erfaringer med bruk av karriereverktøyet Jobpics i møte med innsatte.
Janne Skontorp Offerdal
Karriereveileder i et høysikkerhetsfengsel i Norge
Opprettet 29. mars 2019, oppdatert 29. mars 2020

I fengselet jeg jobber sitter de innsatte i snitt 5,3 år, det vil si at de fleste sitter for ganske alvorlig kriminalitet. Når de kommer til karrieresamtale, vet jeg som regel ikke hva de sitter inne for. Jeg synes det er best å ikke vite, for det er lett å være forutinntatt når jeg har for mye informasjon. Dette opplyser jeg veisøker om, slik at det er han som styrer hvilken informasjon han ønsker at jeg skal få om han. Dermed kan vi starte en karrieresamtale med nokså blanke ark.

Samtale med Per*

Per startet på helse- og sosialfaglig program, men fullførte ikke. Han forteller meg at han nå ønsker å fullføre. Jeg bruker Karriereverktøyet Jobpics og legger bildekortene utover bordet. Han plukker ut mange helsefaglige utdanninger under sorteringen av bildene.

Når Per er ferdig med sorteringen, spør jeg om han vil fortelle meg hva han sitter inne for. Jeg forklarer ham om at grunnen til at jeg spør er at han har plukket ut så mange helsefaglige yrker, og at det er viktig at han ikke har et rulleblad som kan være til hinder for dette.

Jeg viser ham paragrafene fra barneomsorgsattesten, og han nikker samtykkende til at det er flere av disse paragrafene han sitter inne for. Det vil være uaktuelt for ham å kunne jobbe med barn og unge - noensinne. Når han innser dette, blir han overrasket og skuffet, og det er en motløs veisøker som må plukke bort alle kortene med helsefaglige yrker.

Etter at de helsefaglige yrkene er sortert bort, sitter Per allikevel igjen med en liten bunke med yrker som kan være aktuelle for ham. Jeg tror at de konkrete bildene er med på å skape et håp om en yrkeskarriere, til tross for at han ikke kan velge fra øverste hylle. I hvert fall lyser han litt opp, og vi har en god samtale om videre karriereplanlegging.

Er du praktisk eller teoretisk?

Jeg bruker ofte Jobpics-kofferten i karrieresamtaler med innsatte. Det er et bildebasert interesseverktøy, basert på RIASEC-systemet, som deler inn interesser i kategoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S). Jobpics består av 189 bildekort med bilder av forskjellige yrker der interessekode (teoretisk, praktisk etc.), samt krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bilde finnes ytterligere to bilder fra yrket, og en liste over ti beslektede yrker slik at andre yrker kan utforskes videre.

Det finnes tilsvarende, nettbaserte varianter av Jobpics. I fengselet er det en utfordring å bruke nettbaserte karrieretester, da all aktivitet på åpent nett krever at jeg hele tiden må ha øyne på skjermen som den innsatte jobber på. Dermed kan den innsatte føle seg stresset når han skal svare på karrierespørsmålene.

På kontoret mitt har jeg et ekstra bord, slik at den innsatte kan sortere kortene på egenhånd. Det er flere måter å sortere kortene på, men når jeg bruker Jobpics-kofferten, har jeg god erfaring med å dele inn i «ikke interessert», «litt interessert» og «interessert». Vi prater en del rundt hva de ulike betegnelsene i RIASEC betyr, og at det ikke er noen av egenskapene som er mer eller mindre verdifulle.

Jobpics karriereverktøy
Lisens: 
All rights reserved.

Jobber som krever politiattest

Flere innsatte sitter inne på dommer som kan påvirke valgmulighetene til videre karriere. På hjemmesiden til politiet.no finnes en oversikt over hvilke yrker som krever politiattest. Når noen ønsker helsefaglige eller pedagogiske utdanninger, er det alltid en alarmklokke som ringer hos meg som karriereveileder. Mange av de innsatte sitter for brudd på lover som er nevnt i Politiregisterlovens § 39 om Barneomsorgsattesten. Denne listen i barneomsorgsattesten er en rettesnor når det kommer til mulighet for å jobbe med barn og unge. Noen av paragrafene har tidsfrister, men for mer alvorlige sedelighetsforbrytelser er det ikke tidsfrist.

I Jobpics-kofferten er det bilder av yrker som ikke er aktuelle for innsatte, som for eksempel politi, tollbetjent eller fengselsbetjent. Disse yrkene krever plettfrie vandelsattester. Men selv om disse yrkene ikke er aktuelle, ønsker jeg ikke å fjerne disse fra kofferten. De kan være med på å skape en god samtale, både rundt hvilke egenskaper personer med disse yrkene bør ha, samt at det kan være andre yrker der man bør ha de samme egenskapene, og som ikke krever samme vandelsattest.

Samtale med Mohammed*

Mohammed er en ung innsatt, som til tross for sin unge alder har vært i fengsel mange ganger. Han forteller meg at han kom til Norge som ungdom, men at han ikke klarte å ta igjen sine jevnaldrende på skolen. Han har lite skolegang fra hjemlandet. Mohammed startet tidlig med å ruse seg, og nå forteller han at han kjenner konsekvensene av rusbruken ved at han har vansker med å konsentrere seg.

Selv om Mohammed har få eller ingen karakterer fra videregående, har han høye mål for karrieren. Eiendomsmegler og advokat står høyt på listen. Når jeg spør om det er hans ønsker eller foreldrenes, drar han litt på det, men må innrømme at det kanskje er foreldrenes ønske, i hvert fall når det gjelder ønsket om å bli advokat.

Når Mohammed sorterer bildene i Jobpics, legger jeg merke til at han velger veldig forskjellige yrker; alt fra gravemaskinfører og renovatør til advokat og forsker. Det er særlig renovatørbildet han holder lenge på. Han forteller at han tidligere har vært utplassert på et avfallsanlegg, og der trivdes han meget godt.

Her opplever jeg at veisøker trekkes mot arbeidsoppgaver han tidligere har følt at han lyktes med, og at det vil være et trygt valg for videre karrierevalg. Vi snakker om oppgavene han gjennomførte da han jobbet der, og hvor viktig det er for samfunnet at renovasjonen fungerer. Vi ser på bilder fra Napoli, hvor det har vært renovatørstreik. Etter hvert har vi en god samtale om hva som skal til for at han på sikt kan få et fagbrev innenfor renovatørfaget.

Nysgjerrighet og håp

De innsatte passerer kontoret mitt på vei til klasserom og bibliotek. I kontordøra er det et vindu ut mot korridoren. Det skjer ofte at innsatte kikker inn på kontoret mitt, og nysgjerrigheten er stor når de ser noen sitter og sorterer Jobpics-bildene.

Jeg har gode erfaringer med å bruke bildekortene i samtaler med de innsatte. Jeg tror at de konkrete bildene er med på å skape et håp om en yrkeskarriere, til tross for at mange av de innsatte som nevnt ikke kan velge fra øverste hylle. Min opplevelse er at bildekortene kan være med på å legge til rette for gode samtaler om videre karriereplanlegging. Vi har nå gått til anskaffelse av en koffert til, slik at vi kan ha gruppesamtaler rundt karriereveiledningen.

*Per og Mohammed er anonymisert

Gjesteredaktør Camilla Tønnesen, nettveileder ved Min utdanning og karriereveileder ved Kirkeparken videregående skole, bearbeider og redigerer tekstene i Veiledning i praksis.

Litteratur:

Eikeland, Ole Johan, Manger, Terje og Asbjørnsen, Arve (2016): Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planar. Rapport 2/2016. Hentet fra: http://www.oppikrim.no/Documents/Oppikrim/Dokument/FOU%20publikasjonar/Rapport%202%202016.pdf

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Janne Offerdal
    Foto: Privat All rights reserved.

Veiledning i praksis

I serien Veiledning i praksis presenteres et møte mellom veisøker og karriereveileder.

Karriereveiledere reflekterer med utgangspunkt i et case rundt egen praksis.

Rapporten Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planar fra 2016 viser at:

• 49,4 prosent av de innsatte har grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå, mot med 26,9 prosent av innbyggerne i Norge.

• 36,9 prosent av de innsatte har treårig videregående opplæring som høyeste fullførte nivå, mot med 40,9 prosent av innbyggerne i Norge.

• 13,8 prosent av de innsatte har enkeltfag eller grad på universitets- eller høyskolenivå, mot 32,3 prosent av innbyggerne i Norge