Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Brit Flatås

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 27. juni 2017, oppdatert 27. juni 2018
Portrettbilde av Brit Flatås
Navn:
Brit Flatås
Tittel:
Karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
100
Arbeidssted:
Karrieresenteret i Nord-Trøndelag
Sted:
Verdal, Nord-Trøndelag

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?: 

– Siden januar 2012.

2. Hva slags utdanning har du?

– Utdannet kokk og næringsmiddelteknolog i bunnen. Har deretter etter og videreutdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk, ledelse og personalarbeid, motiverende intervju og ikke minst karriereveiledning.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

– Det å kunne bidra til at enkeltpersoner ser nye muligheter er en fantastisk måte å bidra inn i samfunnet på. Når vi kan bidra til at enkeltpersoner finner nye retninger i sin karriere føles det veldig meningsfylt. I tillegg til at vi med gratis veiledning hjelper enkeltpersoner, er vi også et ressurs- og kompetansesenter. Det være seg for alle karriereveiledere i ulike skoleslag like mye som samarbeidspartner inn i det offentlig og private næringslivet. Dette gir oss unike samhandlingsrom mellom skole og næringsliv med tanke på at alle, uansett alder, har behov for karriereveiledning i ulike perioder av livet sitt.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

– Min arbeidshverdag er svært variert. I løpet av en arbeidsuke er det rom både for individuelle veiledningstimer, gruppeveiledninger for blant andre flerspråklige, samarbeidsmøter og kanskje også veiledning av enkeltpersoner i bedrifter som er i omstillingsprosesser. Samhandling med lokalt og regionalt næringsliv er også viktige arbeidsområder for oss. Dette fordi vi som Karrieresenter styres av et partnerskap som består av representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, NAV, LO, NHO og KS. Dette gjør at vi skal bistå mange, men bidrar også til at vi har mange å spille på lag med i vårt daglige virke.

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

– Faglige utfordringer vil det alltid være. Det å skulle holde seg oppdatert på næringsliv, arbeidsmarked og utdanning er tidkrevende selv om vi har meget flinke samarbeidspartnere i Partnerskap for Karriereveiledning i Nord-Trøndelag. Vi ser også at behovet for individuelle veiledninger øker, og dermed øker ventetiden før veisøkerne kommer inn til samtale. De aller fleste er tipset om oss fra andre aktører som skole, NAV, arbeidsgiver eller noen fra helsesiden, eller de kommer på eget initiativ og alle har ulike behov. Da er det viktig at jeg klarer å være profesjonell og ta utgangspunkt i den enkelte veisøkers situasjon og behov. 

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

– Hos oss er faglig utvikling alltid et viktig fokusområde som berøres både i vårt daglige arbeid og når vi treffes på internmøter. Her diskuterer vi utøvelse av praksis med bakgrunn i den felles teoretiske plattformen vi som veiledere har. Kollegaveiledning er også viktig. To av 6 ansatte her hos oss holder på med masterstudier innenfor karriereveiledning, og faglig påfyll kommer også via deres studier. Kompetanse Norge og Veilederforum har gode digitale ressurser som byr på masse faglige innspill, og det gjelder å ha faglig påfyll «langt fremme i panna» i hverdagen for oss som jobber med karriereveiledning som felt.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

– Jeg som karriereveileder har mange verktøy tilgjengelig, men det aller viktigste er samtalen. Individuelle samtaler eller trekantsamtaler er nok det verktøyet jeg bruker mest. Det å være bevisst på å stille åpne og gode spørsmål er noe som jeg har fokus på hele tiden. Oppsummeringer og avklarende refleksjoner underveis i samtalen er også viktig. Når det gjelder andre verktøy, vil bruken av disse styres ut fra innholdet i samtalen og hvilke behov veisøkeren har. Det kan være interessekartlegging eller at vi rett og slett bruker vår egen hjemmeside for å finne gode digitale ressurser tilpasset veisøkerens behov.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

– I en hektisk hverdag er det mange ting som føles viktig. Det som jeg føler kanskje er det aller viktigste for min del, og som jeg virkelig brenner for, er å se karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Karriereveiledning er noe som angår alle uansett alder og erfaring, og det vil være noe som man trenger gjennom hele livet. Det å ha tilbud om, og fokus på, karriereveiledning i et livslangt løp er helt essensielt for å møte det omskiftelige samfunnet vi lever i. Fleksible og omstillingsdyktige arbeidstakere kan bli en av nøklene til fremtidig suksess for næringslivet totalt sett.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Månedens veileder, juli logo

Månedens veileder

Med månedens veileder – min veilederhverdag vil vi gi veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Send mail til veilederforum@utdanning.no.