Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Karriereveiledning Norge rundt: Riska ungdomsskole satser på digitale verktøy

Riska ungdomsskole i Rogaland har gode erfaringer med digitale verktøy i karriereveiledningen, forteller utdannings- og yrkesrådgiver Elin Arntsen.
Opprettet 25. april 2018, oppdatert 25. april 2019

Elin Arntsen er skolens utdannings- og yrkesrådgiver (karriereveileder) og inspektør for 8. trinn. Hun er en pådriver for å integrere ikt-verktøy i veiledningen. Blant annet har hun opprettet en Facebookside for elever og foresatte, som så langt brukes mest til å gjøre avtaler om veiledning og svare på spørsmål. Hun bruker også Facebooksiden til å legge ut relevante artikler.

- Jeg får tilbakemeldinger fra elever om at de leser dem, for eksempel en artikkel jeg la ut som tok for seg temaet kjønnsdelt arbeidsmarked.

Film skaper nye muligheter

Hun bruker også ikt i veiledningstimene. Ved hjelp av verktøyet Timeline 3D kan elevene skape en tidslinje for hendelser og planer i livet sitt med tekst og bilder. Med iMovie kan de lage en film som beskriver dem selv, med styrker og drømmer.

- Vi tegner blant annet et tre, der røttene er det de har med seg fra før, og greinene er mulighetene deres, forteller Elin Arntsen og legger til:

- Elevene synes det er kjekt å jobbe på andre måter enn bare å skrive.

Elin Arntsen underviser også i faget Utdanningsvalg, der hun også legger vekt på å integrere ikt-verktøy som iMovie.

En målsetting hun har, er at hver elev skal kunne lage en digital karrieremappe som følger ham eller henne gjennom hele utdanningsløpet. Hun har imidlertid ikke funnet et egnet verktøy for dette ennå, forteller hun.

Inspirert av Finlandsstudium

Elin Arntsen har faglærerutdanning. I tillegg har hun rådgiver- og skolelederutdanning og er for tiden i gang med en master i skoleledelse. I fjor tok hun dessuten et kurs i ikt og veiledning ved Universitetet i Jyväskylä i Finland. Kurset ga fem studiepoeng og var nettbasert, med en ukessamling i Jyväskylä.

- Det besto av et teoretisk rammeverk rundt bruken av ikt i veiledning, deling av erfaringer med karriereveiledere fra andre land og praktiske øvelser på nett og på samling, forteller hun.

Dette kurset ga henne inspirasjon til å integrere ikt-verktøy bedre i veiledningsarbeidet. Noe av det hun ble mer bevisst på, var at det er viktig å nå elevene der de er.

- Elevene er på nett, det er en integrert del av dem å bruke nettbaserte verktøy, og for å veilede dem, må vi også være der, sier hun.

Men med digitale kanaler oppstår det også noen utfordringer, ikke minst etiske, betoner Elin Arntsen. Hun imøteser derfor det nasjonale kvalitetsrammeverket slik at alle som jobber på fagfeltet kan få noen felles holdepunkter. Dette er ikke minst viktig siden karriereveiledere i skolen har ulik bakgrunn, påpeker hun.

Et supplement

Elin Arntsen understreker at digital veiledning ikke er en erstatning for ansikt til ansikt-veiledning, men et supplement. Hennes erfaring er at de fleste elevene foretrekker å møte rådgiveren ansikt til ansikt.

- Vi spurte en del elever i fjor hva de syntes, og flesteparten ville helst komme hit og snakke med oss. Men de syntes digitale kanaler var greit hvis det var noe som «brant», for eksempel søknadsfrister. De sa også at de liker godt at jeg legger ut ting på Facebook. Det siste har jeg også fått positive tilbakemeldinger fra foreldrene om.

Den øvrige ledelsen og kollegene ved skolen er positive til bruken av ikt, forteller hun.

- Vi har vært en pilotskole når det gjelder bruk av Ipad i undervisningen. Da er det naturlig at vi også er langt framme med ikt på veiledningssiden, sier Elin Arntsen, som også har merket interesse utenfra.

- Jeg har presentert ikt i veiledningen for nettverket av rådgivere i kommunen, og for karrieresentrene i Rogaland.

 

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Karriereveiledning ved Riska ungdomsskole
    Elin Arntsen (i midten) bruker digitale verktøy som en del av veiledningen ved Riska ungdomsskole.
    Foto: Riska ungdomsskole All rights reserved.

Riska ungdomsskole

• Ungdomsskole i Sandnes kommune i Rogaland.

• 300 elever.

• To rådgivere, en utdannings- og yrkesrådgiver (karriereveileder) og en sosialrådgiver.