Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Karriereveiledning Norge rundt - Karrieresenter Østfold

Karriere Østfold startet i fjor et nettkurs i jobbsøking. — Vi er opptatt av å være synlige og tilgjengelige for innbyggerne i fylket, og ser ikke digitale tjenester som en trussel mot tradisjonell veiledning men som et nyttig tillegg, sier Gitte Hovin, leder for Karrieresenter Østfold.
Opprettet 9. januar 2018, oppdatert 9. januar 2019

Kan du fortelle kort om prosjektet?

Det er et jobbsøkerkus på nett, som ble lansert på våre nettsider 1. januar i 2017. Kurset er gratis og åpent for alle. Det omhandler hele jobbsøkerprosessen og gir leksjoner i testing, skriving av cv og søknad, og hvordan mestre jobbintervjuet.

Har dere samarbeidet med noen andre aktører, i så fall hvem?

Vi har samarbeidet med Sverre Haugen og Olav Schewe, forfatterne av boken Jobbsøkerkoden. De hadde laget et nettkurs basert på boken. Vi syntes det var veldig bra, og innholdet i kurset sammensvarte med innholdet i kursrekka vi selv allerede holdt på Karrieresenter Østfold. Vi er opptatt av å tilby et bredt spekter av karrieretjenester, og vi ville teste ut et nettkurs på våre nettsider. Dels for å se se om det var interesse for et slikt kurs, dels for å ha et kurstilbud for de som ikke kan komme til oss i våre åpningstider.

Hva er målsettingen?

Karrieresenter Østfold er opptatt av å være synlige og tilgjengelige for innbyggerne i fylket. Vi ser ikke digitale tjenester som en trussel mot tradisjonell veiledning, men som et nyttig tillegg. For det første øker det tilgjengeligheten for våre brukere. Noen foretrekker å gjøre ting på nett, fordi de bare har tid etter at ungene har lagt seg eller av andre grunner. For det andre kan digitale tjenester senke terskelen for å oppsøke oss og få karriereveiledning. Vi satser på digitale kanaler og ønsker å være framoverlent. I tillegg til nettkurset, har vi utviklet en ny nettportal med flere digitale verktøy (der nettkurset inngår) og vi vil i tiden framover jobbe med å utvikle flere selvhjelpsressurser på nett, og satse mer på tilstedeværelse i sosiale medier.

Hva er resultatene så langt?

Tilbakemeldingene fra brukerne av nettkurset er overveiende positive. Samtidig har vi hatt færre brukere enn det vi kanskje så for oss. Av resultatene ser vi at det har vært en jevn strøm av nye brukere gjennom året. 60 prosent av brukerne er bosatt i Østfold og 40 prosent er bosatt i andre fylker. Når det gjelder brukermasse ser vi at den er ganske lik brukermassen av våre andre tilbud. Det som skiller seg ut, er at halvparten av brukerene av nettkurset oppgir at de er i jobb og at en større andel viser seg å bo i deler av Østfold som er et stykke unna våre lokaler i Sarpsborg. Det viser viktigheten av å ha et tilbud til de som ikke har mulighet til å delta på våre kurs på dagtid. Vi skulle gjerne sett at det var enda flere som benyttet seg av tilbudet og vi tenker at vi fortsatt må ha en tydelig strategi når det gjelder markedsføring. Mange vet ikke at Karrieresenter Østfold finnes, og enda mindre dette nettilbudet.

Har prosjektet ført til kontakt på tvers med andre aktører, i så fall hvem og hvordan?

Det er flere andre aktører som har tatt kontakt for å forhøre seg om tilbudet og hvordan vi opplever bruken nettkurset. Blant annet har vi blitt kontaktet av andre karrieresentre og utdanningsinstitusjoner. Komptetanse Norge har også tatt kontakt og ønsket at vi deler vår erfaring med å tilby digitale karrieretjenester.

Vi har også fått tilbud fra andre selskaper som tilbyr linkende løsninger med digitale jobbsøkerkurs.

Har dere fått noen overraskelser, positive eller negative, underveis?

Ettersom en del av målsettingen med prosjektet var å teste ut interessen for et slikt tilbud, har vi hatt få forventninger. Det er spennede å følge med fremover, både på bruken og tilbakemeldinger fra kunder. Vi viderefører samarbeidet og tilbyr nettkurset til våre kunder også i 2018. Fremover vil vi satse på å markedsføre tilbudet mer og i andre kanaler enn tidligere.

Hva har dere alt i alt lært av prosjektet, som dere vil dele med andre?

Vår erfaring med nettkurset viser at det er viktig å ha en bred tilbudsportefølje med mange ulike karrieretjenester, kanskje spesielt digitale karrieretjenester. Kurset har vist seg å være en nyttig ressurs inn i veiledningen, da veileder og veisøker integrerer innholdet fra kurset inn i karriereveiledningen og bruker tiden i samtale én til én på andre temaer.

Det er viktig å ha et likeveldig tilbud til alle, også de som av ulike grunner ikke har mulighet til å møte opp fysisk i våre lokaler innenfor åpningstiden. Mange brukere av nettkurset er i jobb på dagtid eller bor et stykke unna Karrieresenter Østfold. Vi vil fortsette å jobbe for å øke vår tilgjengelighet og senke terskelen for å ta kontakt og motta karrieretjenester fremover. Vi gleder oss over at Kompetanse Norge arbeider med en nasjonal digital karrieretjeneste. Digitale karrieretjenester som nettkurs og andre selvhjelpsressurser er noe alle karrieresentre med fordel burde tilby sine veisøkere og intergrere i den tradisjonelle veiledningen.

 

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Bilde av Gitte Hovin, leder i Karrieresenter Østfold
    Nettkurset i jobbsøking er ett av flere tiltak innenfor deres digitale satsing, forteller Gitte Hovin, leder for Karrieresenter Østfold.
    Foto: Mona Vaagan All rights reserved.

Karriereveiledning Norge rundt

Med serien Karriereveiledning Norge rundt ønsker Veilederforum å skape en arena for å vise frem mangfoldet i karriereveiledningsprosjekter, for kunnskapsdeling og inspirasjon. Vet du om et spennende prosjekt? Tips oss gjerne på e-post: veilederforum@utdanning.no