Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kampanjer for utvalgte utdanninger

Lærere, barnehagepersonell, helsefagarbeidere og realister er ettertraktet arbeidskraft. Kampanjer skal lokke unge til å velge yrker det er særlig behov for.
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 27. november 2013, oppdatert 22. november 2016

  I noen yrker er det stor etterspørsel etter fagfolk. For få velger utdanningene samfunnet trenger. Derfor har myndigheter og andre aktører satt i gang rekrutteringskampanjer og tiltak for at flere skal velge disse fagene.

  Her er en samling kampanjesider på nett. De har informasjon om utdanningene og hvilke typer jobber de kan lede til. Noen av nettstedene presenterer intervjuer med studenter og yrkesutøvere som forteller om sin arbeidshverdag og grunnene til at de valgte faget. Andre tilbyr interaktive tester for å se om man passer til yrkene.

 • Pedagogikk

  Barnehage
  Barnehagelærere er et satsingsområde for Kunnskapsdepartementet. På nettsidene til den avsluttede kampanjen «Verdens fineste stilling ledig» kunne du lese om barnehagen og utdanningen. Kjendiser stilte opp i korte filmer som skulle vise hvorfor jobben som barnehagelærer er viktig og meningsfull.

  Skole
  Kunnskapsdepartementet ønsker også flere kvalifiserte lærere i grunnskole og videregående opplæring. På nettsidene til den avsluttede kampanjen «Har du det i deg?» er arbeidshverdagen og utdanningen til lærere beskrevet. Der fikk man se filmer der kjendiser prøver seg som lærere, og veisøkere kan teste om læreryrket er noe for dem.

 • Helsefag

  Farmasi

  Apotekforeningen har laget sider om farmasifag, med fokus på utdanningsløp. Nettsidene farmasifag.no har også intervjuer og filmer med farmasøyter og studenter.
  Besøk farmasifag.no

 • Realfag

  Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med å øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og yrker. Senteret jobber for ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning. Det har utviklet konkrete verktøy som skolene kan ta i bruk, og som skal inspirere elevene til å velge realfag.

  Realfagssenteret har blant annet laget disse tiltakene:

  Forskere har undersøkt hvorfor unge velger bort realfag. Les om valg og bortvalg av realfag på nettsidene til Naturfagsenteret.

  Statistisk sentralbyrå har imidlertid beregnet at underskuddet på folk med naturvitenskapelige utdanninger vil blir mindre framover, ettersom flere fullfører utdanning innen disse områdene. Les om behovet for naturvitere og teknologer framover.

 • Energi, bygg og industri

  Energinæringen
  Energiselskapene i Norge ansetter over 1000 nye medarbeidere hvert år. På fagarbeidernivå er etterspørselen etter energimontører og energioperatører stor. Ingeniører og sivilingeniører innen fagområdene elkraft og vannkraft utgjør den neste største yrkesgruppen i bransjen. Her finner du blant annet videoer med intervju av ulike yrkesgrupper samt informasjon om yrkesmuligheter og utdanningsløp innen energifaget. 
  Besøk grønnboks.no

  Elektrofag
  Opplæringskontorene for elektrofag har laget egne nettsider som heter gnizt.no. Kampanjen oppfordrer unge til å utdanne seg innen elektrofag. Her kan du lese om blant annet ulike veier til fagbrev og muligheter for videreutdanning.
  Besøk gnizt.no

 • Offshore og maritime næringer

  Olje- og gassindustrien
  Olje- og gassindustrien forsøker å rekruttere nye ansatte. Nettstedet verdensklasse.no tar for seg olje og gassindustrien. Det er opprettet av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass. Her kan du lese om hvilke fag du må velge gjennom skoleløpet for å kunne jobbe innenfor denne sektoren. Det er også intervjuer med mennesker som jobber i olje- og gassindustrien.
  Besøk verdensklasse.no

  Skipsfart
  Det trengs også flere sjøfolk, ifølge skipsfartsnæringen. Stiftelsen Maritimt Forum, som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere, hadde laget nettstedet ikkeforalle.no. Det tok for seg utdanning til skipsindustrien og hadde informasjon til elever og undervisningsopplegg for skoler.
  Les mer om stiftelsen Maritimt Forum her

  Sjømat
  Sjømatnæringen, ved Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og LO/Fellesforbundet, tilbyr kampanjen «Sett sjøbein».​De tilbyr informasjon om ulike utdanningsløp innen fiske og fangst, akvakultur og sjømatproduksjon. Her kan du lese om utfordringer i de ulike yrkene og laste ned undervisningsopplegg.
  Besøk kampanjen «Sett sjøbein»

 • Buss, fly- og bilfag

  Bussjåfør
  Test om du passer som bussjåfør og hvordan du blir det. Her finner du også spørsmål og svar samt videoer med intervju av bussjåfører. 
  Besøk busslappen.no

  Flyfag
  Det er mange høyst forskjellige yrkesgrupper knyttet til flyfaget, alt fra kabinbesetning på rutefly til logistikk på bakketjenester og avioniker i forsvaret. Få en oversikt over alle disse mulighetene, samt ulike formelle krav for yrkene. Siden levert av NHO Luftfart. 
  Besøk flyfag.no

  Bilfag
  Få oversikt over de ulike mulighetene innen bilfag som for eksempel billakkering, chassispåbygging og motorsykkelfaget. På nettsiden drevet av Norges Bilbransjeforbund finner du informasjon om de ulike fagområdene, utdanningskart, artikler og filmer.
  Besøk bilfag.no

 • Mat og reiseliv

  Matindustri
  Jobbimatbransjen.no er en felles plattform for aktiviteter som skal styrke kompetanse i og rekruttering til matindustrien. Prosjektet ble avsluttet i 2013, men ressursene er fortsatt tilgjengelig på nett.
  Besøk jobbimatbransjen.no

  Restaurant og hotell
  Som kokk, servitør, resepsjonist og reiselivsmedarbeider åpnes en verden av muligheter. NHO Reiseliv sto bak nettsiden verdenerdin.no hvor du kunne finne informasjon om disse mulighetene, opptakskrav og lignende i tillegg til filmer om de ulike yrkene. Nettsiden er lagt ned, men på youtube finner du informasjonsvideoer.

  Andre fag

  Økonomi
  Econa, interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, står bak nettstedet «Bli økonom». Der finnes informasjon om blant annet typer utdanning, studier i utlandet og jobbmuligheter.
  Besøk kampanjen «Bli økonom»

  Statistisk sentralbyrå har beregnet at det vil være økende behov for økonomer i framtiden, men at det vil bli større kamp om jobbene ettersom for mange utdanner seg innen økonomi. Les om behovet for økonomer framover.

  Frisørfag
  Lær om frisørfaget og hvordan du kan utdanne deg til frisør. Egen inngang for blant annet rådgivere, skoleelever og lærebedrifter hvor man kan finne intervjuer og se filmer med frisører samt lese om myter i frisøryrket.
  Besøk frisørfaget.no
   

   

   

   

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

 • Skjermdump fra velgriktig.no
  På nettsiden velgriktig.no kan veisøker kan ta en yrkestest for å se om realfag passer for henne.
  Skjermdump fra velgriktig.no All rights reserved.