Springbrett-prosjekt skal få innvandrere og flyktninger raskere i arbeid

Article tema
Springbrett-prosjekt skal få innvandrere og flyktninger raskere i arbeid

Et toårig prosjekt har gitt kunnskaper om hva som fungerer i veiledning av innvandrere og flyktninger.

Vi har lært at det å jobbe med bilder i veiledningen er en fin måte å aktivisere, skape kontakt, mening og forståelse for veisøker
Bilde
Frode Brufladt
Frode Brufladt.

Hos Karriere Oppland Valdres har de gjort seg gode erfaringer gjennom prosjektet Springbrett.

- Vi har fått utviklet en konkret modell for karriereveiledning av flyktninger og innvandrere i aldersgruppen 18 til 55 år, forteller karriereveileder og koordinator Frode Brufladt til veilederforum.no.

Prosjektet fungerer både som et kompetanseutvekslingssystem og som et nettverk for rådgivere som jobber med flyktninger og innvandrere. Den konkrete modellen som har blitt utviklet og tatt i bruk gjennom prosjektet baserer seg metodikk og verktøy innenfor RIASEC-systemet.

Omsette teori til felles samarbeid i praksis

Koordinator Frode Brufladt og daglig leder i Karriere Oppland Valdres, Line Haraldsen, har stått i spissen for prosjektet. De sier at de har lyktes med prosjektet fordi de var opptatt av å omsette teori til felles samarbeid i praksis. I tillegg har de hatt positive samarbeidspartnere som så verdien av konkrete tiltak som får innvandrere og flyktninger ut i riktig arbeid og utdanning.

For å lykkes mener Brufladt at det er viktig med rammer, tydelige forventninger og rolleavklaringer.

- I tillegg er det viktig at vi benytter oss av eksisterende nettverk for å få til samarbeid på tvers av avtaler, lovverk og ulike profesjoner. Vi har lært at det å jobbe med bilder i veiledningen er en fin måte å aktivisere, skape kontakt, mening og forståelse for veisøker, sier Brufladt.

Systemet er myntet på lærere i norsk opplæring og programrådgivere for innvandrere, karriereveiledere og veiledere i NAV.

- Med dette systemet får de grunnleggende kunnskaper om veiledning, kommunikasjon og ulike metoder og verktøy innen karriereveiledning.

Basert på erfaringer

Modellen er basert på erfaringer fra praksis. Det er blitt gjennomført og evaluert individuell karriereveiledning og gruppeveiledning med deltagere av forskjellig etnisk tilhørighet, ulik bakgrunn og varierte norskkunnskaper.      

Springbrett har både prosjekt- og styringsgruppe, med representanter fra Karrieresenteret, Valdres Kompetansevekst, NAV og andre relevante samarbeidspartnere.

Disse har utarbeidet mål, arbeidsoppgaver og fremgangsmåter for karriereveiledning rettet mot innvandrere. Samarbeid på tvers av etater og fagområder, samt etablering av en arena for tverrfaglig kompetanseheving, er viktige mål i prosjektet.

Les mer om Springbrett-prosjektet her

Bilde
Springbrett