- Seniorer må møtes slik som alle andre

Article tema
- Seniorer må møtes slik som alle andre

Karriereveiledere bør møte seniorer, det vil si personer over 50 år, på samme måte som de møter alle andre veisøkere. Det hevder Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk.

- Det er utrolig viktig å møte seniorer med en forståelse av at de har like stor evne til lære nye ting og omstille seg, som yngre folk, sier Kari Østerud.

Hun fortsetter:

- Seniorer har samme ressurser og samme potensial for å ta ny utdanning, skifte jobb og lære nye ting. Så det er viktig at man ikke tror disse egenskapene går ut på dato. Og at man også tør å utfordre eldre som oppsøker karriereveiledning.

En stor ressurs

Kari Østerud er utdannet jurist og har ledet Senter for seniorpolitikk siden 2010. Senteret ble opprettet i 1969, da under navnet «Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen».

Etter hvert ble arbeidsområdet utvidet til seniorpolitikk. Virksomhetene skulle stimuleres til å legge et mer utviklingsorientert løp for sine middelaldrende og eldre arbeidstakere.

Kari Østerud mener det viktigste hun har lært i denne jobben, er at seniorer representerer en stor ressurs og kanskje til og med et uutnyttet potensial. Ut over dette, vil hun ikke mene for mye om hva som kjennetegner seniorer i arbeidslivet.

- Jeg synes vi skal være forsiktige med å generalisere. Jeg tror det man kan si om seniorer er at de er forskjellige. Det er kanskje den viktigste fellesnevneren. Du får ingen gudegitt kompetanse når du runder en bestemt bursdag, og det er heller ikke slik at alle sikringer går.

Men, betoner Østerud, erfaringskompetanse er viktig i mange jobber, det samme er evne til problemløsning og kundehåndtering.

- Mange blir rausere med årene og seniorer er litt sjeldnere innblandet i konflikter.

Relevant veiledning

- En artikkel på nettstedet deres, seniorpolitikk.no, slår fast at «Arbeidslysten øker med karriereveiledning midt i livet». Artikkelen refererte til et svensk forskningsprosjekt. Er karriereveiledning av seniorer ekstra viktig, tror du?

- Det kan være, det kommer an på hvor man er i yrkeskarrieren sin. Hvis vi tenker oss at vi vil få et arbeidsliv med hurtigere omstillingstakt, hvor vi oftere må skifte jobb, så er det viktig at vi har en karriereveiledning som er relevant uavhengig av alder.

Kari Østerud legger til at det kan være motiverende for eldre arbeidstakere å se kompetansen sin i et nytt lys. At man får brukt kompetansen, men likevel er åpen for å skifte bransje eller yrke.

- Du må ikke tenke at du bare kan jobbe ett sted. Kanskje kan du jobbe mange flere steder enn du trodde. Det er kanskje heller ikke så vanskelig å få den tilleggskompetansen som du trenger. Kanskje handler det om å skaffe seg en annen kompetanse enn du tror. Det er viktig at du ikke tråkker i samme, uengasjerte spor.

Stereotype holdninger

- Hva er den største utfordringen for seniorer i arbeidslivet?

- Det er kanskje at man blir møtt med stereotype holdninger og myter med hensyn til hva det vil si å være eldre arbeidstaker. For eksempel at du har dårligere læreevne eller er mindre motivert. For karriereveiledere er det utrolig viktig å ha oppdatert kunnskap om aldring og arbeid. At man ikke går i fella og gir veiledning ut fra et sviktende faktagrunnlag.

- Du er en av flere faste bloggere på seniorpolitikk.no. I et innlegg skrev du: «La de 15 neste bli de 15 beste». Det dreier seg altså om år. Du er selv 56. Hvordan kan ens siste femten arbeidsår bli de beste?

- Det første er å ta en prat med seg selv, og da må man finne ut hvilken rolle man har inntatt i sitt eget yrkesliv. Veldig forenklet, så er det tre mulige spor. Det første er avviklingssporet. Det gjør noe med deg, da forsvinner du fort ut av arbeidslivet. Det andre sporet er å tenke «dette er jeg god på, dette surfer jeg på inn til pensjonen». Det kan gå bra... Det tredje sporet er å tenke «jeg er klar for utvikling og kompetansepåfyll». Selv ville jeg ha satset på dette siste sporet, utviklingssporet.

Hver fjerde gründer er over 50

- Nylig fortalte Dagens Næringsliv at hver fjerde gründer er over 50 år. Et funn som dere også omtalte. Hva kan dette bety for karriereveiledningen?

- Det betyr for det første at seniorer er en viktig del av gründerporteføljen i Norge. Som karriereveileder er det kanskje ett spørsmål du bør stille, og det er: «Du skal ikke begynne for deg selv, da?» Mange går med en drøm om å gjøre dette. De har kanskje opparbeidet seg et kundegrunnlag og kompetanse de kan bruke.

- Er seniorer bedre gründeremner enn yngre?

- Rapporten viser at seniorer er som folk flest, det er liten forskjell. Alder sier ikke så mye egentlig. Det synes jeg er ganske interessant, sier Kari Østerud.

Bilde
Portrettbilde av Kari Østerud, direktør for Senter for seniorpolitikk
Bildetekst
Seniorer har samme ressurser og potensial som yngre. Det må også få betydning for karriereveiledningen, understreker Kari Østerud.

Kari Østeruds seniorforsetter

1. Jeg skal ha innsikt i min egen kompetanse, mine personlige egenskaper og hva jeg er god på. Og, ja, heldigvis har jeg mer enn nok tid til kompetansepåfyll!

2. Jeg er ikke overkvalifisert for noe slags arbeid, men noen oppgaver kan jeg heldigvis løse så raskt og effektivt som bare det!

3. Jeg følger med i tiden og er digital. Jeg skal være en aktiv bruker av sosiale medier, nye digitale produkter og ny teknologi. Det er ingen vei utenom!

4. Jeg skal overraske meg selv med jevne mellomrom og si ja til nye utfordringer!

5. Jeg skal stelle godt med nettverket mitt, både det private og profesjonelle. Her finner jeg sikkert både motivasjon og inspirasjon til å jobbe videre med seniorforsettene.

6. Og, jeg skal slettes ikke «stå» i jobb de neste årene; da blir det vanskelig å bevege seg fremover. Målet må være å skifte tankesett fra å stå i jobb til å ta grep om egen yrkeskarriere.

Seniorforsettene er hentet fra Kari Østeruds bloggseniorpolitikk.no og gjengitt med hennes tillatelse.

Litteraturtips

Her er noen tips fra Kari Østerud til fagstoff om seniorer og arbeidsliv.

Aargard Terjesen, Hans Christoffer og Robert H. Salomon (2015): Langsiktig ledelse. Om bærekraftig aldring i arbeidslivet. Cappelen Damm.

Solem, Per Erik (2012): Ny kunnskap om aldring og arbeid. NOVA Rapport 6/12.

Tofteng, Maja (red.) (2016): Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Fafo Rapport 50/16.