Samarbeider tett med næringslivet for å få folk i jobb

Article tema
Samarbeider tett med næringslivet for å få folk i jobb

Arbeids- og inkluderingsbedriften Tromsprodukt samarbeider tett med næringslivet for å nå målet sitt, som er å få alle de veileder i jobb. Det gir resultater, forteller fagsjef Grethe Elvebo.

Veilederforum møter Grethe Elvebo i en solgul funkisbygning i utkanten av Tromsø sentrum. Her holder Enhet for arbeid og inkludering til. I fjor hjalp de ansatte her 242 personer i jobb og 98 inn i et utdanningsløp. NAV og Flyktningtjenesten i Tromsø kommune er de største oppdragsgiverne.

De arbeidsrettede tiltakene omfatter flere ulike program rettet både mot voksne, ungdom og minoritetsspråklige (se faktaboks). Jobbsøkerne får tilbud om karriereveiledning, enkeltvis og i grupper.

I Karrieresenteret, som er bemannede kurslokaler i første etasje, gis dessuten tett oppfølging på dagtid. Målet er dels å skape progresjon i jobbsøkeraktivitetene, og dels utvikling av basiskompetanse i lesing, skriving, muntlig framstilling, digitale ferdigheter og varige karriereferdigheter. Hver dag er det felles lunsj.

Bilde
Grethe Elvebo i Karrieresenteret hos Tromsprodukt.

Målgruppen er hele befolkningen

Målgruppen for de arbeidsrettede tiltakene er hele bredden av befolkningen, forteller Grethe Elvebo, når vi har satt oss ned på kontoret hennes med en kopp kaffe.

- Når mange hører betegnelsen «arbeids- og inkluderingsbedrift», ser de for seg en sårbar gruppe. Men det eneste de har felles, er tilknytningen til NAV eller Flyktningtjenesten. Det kan være alt fra en ung person som trenger bistand til å skaffe seg jobb til en sykepleier som har gått på veggen og har behov for oppfølging for å komme seg tilbake i jobb.

Men de har som regel noen ekstra utfordringer, betoner hun.

- Det kan skyldes en livskrise, økonomiske utfordringer eller andre utfordringer i livet der vi av og til må ha hjelp fra andre instanser, sier Grethe Elvebo og legger til:

- Jeg vil kalle det vi gjør karriereveiledning i et bredt perspektiv.

Det hun beskriver som de største utfordringene i jobben, er å ivareta brukermedvirkning og ha kompetanse på hvordan man møter så mange forskjellige mennesker på en profesjonell måte. Emosjonell kompetanse er derfor noe hun ser som en viktig egenskap hos veilederne. Det samme gjelder kreativitet og tålmodighet.

Bilde
En blomst som en karriereveileder hos Tromsprodukt fikk av en fornøyd jobbsøker etter at han fikk jobb.
Bildetekst
Denne blomsten fikk en av karriereveilederne i Tromsprodukt av en fornøyd jobbsøker som fikk seg jobb.

Variert bakgrunn

De 70 karriereveilederne i Tromsprodukt har variert bakgrunn. Noen er ergoterapeuter, andre har psykologi, pedagogikk eller markedsføring som faglig ballast. Det er også ansatt flere morsmålslærere som bistår i opplæring av minoritetsspråklige jobbsøkere.

I bunn for arbeidet ligger metodikken Supported Employment. I tillegg brukes verktøyene Vip24 og WIE. Ikke minst kartleggingsverktøyet Vip24 har vist seg å være et nyttig verktøy, forteller Grethe Elvebo og legger til at alle ansatte nå serifiseres nå i Vip24.

De aller fleste jobbene Tromsprodukt formidler, er i det ordinære arbeidslivet.

Karriereveiledningen starter med en oppstartsamtale hvor man blir enige om hva som er målet. Om det er arbeidsavklaring, arbeidsforberedende trening eller jobb. Både veisøker, veileder og oppdragsgiver (NAV eller Flyktningtjenesten) er med i oppstartsamtalen.

- Det handler ikke bare om du ønsker å jobbe som snekker eller it-konsulent, men også om hvilke styrker du har uavhengig av yrkesvalg, som du kan jobbe videre med, sier Elvebo.

Det å veilede personer som har vært lenge ute av arbeidslivet, krever profesjonelle veiledere, understreker hun. Og det krever ofte tid. Den maksimale tidsrammen for Tromsprodukts veiledning er tre år.

- Du trenger tid for å få tro på deg selv igjen. Det jobber våre veiledere mye med - å motivere og se ressurser og muligheter framfor å fokusere på det du ikke fikk til.

Kartlegging av arbeidsgivere

Neste steg er å se på arbeidsmarkedet. Veilederne har enten en formening om hvilke arbeidsgivere som kan være aktuelle, eller man starter en egen kartleggingsprosess for å finne en egnet arbeidsgiver.

- Målet vårt er å skape en jobbmatch, og da må du kjenne både jobbsøkers og arbeidsgivers behov. Når vi ser at det kan være en match, kontakter vi arbeidsgiver og får til et møte, sammen med jobbsøker. Det skjer enten ved en formell søknad eller ved at vi ringer og spør om jobbmuligheter.

En god jobbmatch handler veldig mye om personmatch, er Grethe Elvebos erfaring.

- Vi har opplevd at personer som karriereveilederen vurderte til ikke å passe til å jobbe i butikk, kunne jobbe med dette etter å ha møtt en spesiell arbeidsgiver.

Den videre oppfølgingen er også viktig, fortsetter Elvebo.

- Det handler like mye om oppfølging av arbeidsgiver som av jobbsøker. En arbeidsgiver har ofte ikke kompetanse når det gjelder å vite hva man skal gjøre hvis personen for eksempel får angstanfall, språkutfordringer, trekker seg tilbake eller plutselig ikke møter på jobb. Vi tenker at i stedet for at vi skal være «svaret», så ønsker vi å veilede slik at arbeidsgiver kan komme styrket ut og bruke kompetansen senere, i møte med nye personer.

Grethe Elvebo understreker at oppfølgingen av arbeidsgiver naturligvis er frivillig. Noen jobbsøkere ønsker ikke at Tromsprodukt skal ha kontakt med arbeidsgiver.

- Og det er personens behov som skal styre tilbudet.

Bilde
Plakat i resepsjonen hos Tromsprodukt.
Bildetekst
Tre av karriereveilederne i Tromsprodukt. Noen av dem sitter for øvrig i kontorlandskap, en ny ordning de trives med. "Da kan vi dele opp- og nedturer", sier en av dem, Morten Sæther.

Tåle å være tålmodige

En suksessfaktor for Tromsprodukt er ifølge Elvebo det tette samarbeidet med næringslivet (det offentlige inkludert). Det handler blant annet om å ha en så god relasjon til bedriftene at de tåler å være tålmodige, forklarer hun.

- Så dette er et tungt kriterium for oss, i tillegg til ressursbasert kartlegging og profesjonell veiledning.

Karriereveileder Ronny Thomassen, som holder til i etasjen under Elvebo, betoner også at dialogen med næringslivet kan være helt utslagsgivende.

- Vi hadde i mange år et fantastisk samarbeid med en landsdekkende kjedebedrift. De tok blant annet inn en tidligere rusmisbruker og ga ham en sjanse.  De tilrettela på alle mulige måter og endte til slutt med å tilby ham en 100 prosent, fast stilling. Men han var livredd for å takke ja. Han fortalte at han måtte bort fra Tromsø og det gamle miljøet. Lederen i den lokale avdelingen ringte så en Oslo-avdeling, som var villig til å la ham jobbe der. Jeg hører stadig fra dem. De forteller at det går fremdeles bra med ham.

Fruktene av langvarig satsing

- Noen sier det er vanskelig å få bedrifter til å ta inn personer som har litt annerledes bagasje?

- Vår erfaring er motsatt. Vi har eksistert i 50 år, og har jobbet i mange år med å profesjonalisere oppfølgingen av arbeidsgivere. Det vi nå merker, er fruktene av denne langvarige satsingen. Det er ikke alltid det går. Man må også være oppmerksom på arbeidsgivernes grenser, sier Thomassen.

Grethe Elvebo har jobbet i Tromsprodukt i elleve år, de første årene som karriereveileder. Hun forteller at det viktigste hun har lært i bedriften er å møte mennesker med respekt og ydmykhet, og vise at man har tro på den man veileder.

- Jeg som veileder kunne like gjerne ha sittet på den andre siden av bordet. Det er ofte tilfeldigheter som gjør at rollene ikke er byttet om. Dessuten, ting tar tid. Folk trenger tid, prosesser tar tid. Det er viktig å sikre overganger, at folk mestrer å være i jobb og at man ikke avslutter et arbeidsforhold for tidlig.

Bilde
Grethe Elvebo, fagsjef i Tromsprodukt
Bildetekst
Grethe Elvebo jobbet først som karriereveileder og ble etter hvert fagsjef i Tromsprodukt.

Tromsprodukt

• En av landets største arbeids- og inkluderingsbedrifter med 170 ansatte.

• Største eiere er Troms fylkeskommune og Tromsø kommune.

• De arbeidsrettede tiltakene omfatter Arbeidsforberedende trening (AFT), Oppfølgingstiltaket, et avklaringsprogram over fire uker, I GANG som retter seg mot ungdom i alderen 16-22 år som ikke er i utdanning eller jobb og Flerspråklige i arbeid (FIA).

• Tromsprodukt har også en hjelpemiddelavdeling, en avdeling for catering og kantine, en avdeling for miljø og gjenbruk og driver Kafé Globus i Tromsø sentrum.