Nyttig film om foreldre og karrierelæring

Article tema
Nyttig film om foreldre og karrierelæring

På Utdanning.no finner du nå en film om karrierelæring. Målgruppen er foreldre til elever i ungdomsskolen. I filmen får de nyttige tips om hvordan de kan hjelpe barna sine til å gjøre gode utdannings- og karrierevalg.

Lytt til ungdommene og still åpne spørsmål. Fokuser mindre på selve karrierevalget med stor V. Legg i stedet vekt på hvordan lære å gjøre gode karrierevalg som kjennes riktige for akkurat ham eller henne.

Det er noen av rådene som gis i filmen, som er danskprodusert og tilrettelagt av Kompetanse Norge. Filmen er fire minutter lang og har tittelen «Ungdom og utdanningsvalg - Hvordan snakke om valg og muligheter?»

Blir stresset av valget

Mange elever strever litt når de skal velge videregående utdanning, påpekes det i filmen. Forskningen viser at noen blir forvirret og stresset.

«En av grunnene er det sterke fokuset på valget. De unge føler seg presset til å velge og følge sine venner, til å følge foreldrenes forventninger knyttet til valget og samtidig følge samfunnets normer om at valget skal være riktig – første gang.»

I filmen oppfordres det derfor til å senke skuldrene. Samtidig påpekes det at foreldrene har stor betydning når ungdommene skal gjøre valgene sine. Nettopp derfor er det viktig at foreldrene tenker over hvordan de selv snakker med ungdommene om utdanning og karriere.

- Jeg synes det er supert at man fokuserer mer på foreldrenes rolle i dette, sier Ulrikke Roald, rådgiver og lærer ved Fagerborg skole i Oslo.

- Som forskere har pekt på lenge, har foreldre mer å si nå enn for 20-30 år siden. Ungdommene hører veldig mye på foreldrene og tenker positivt om egne foreldre som veiledere. Ikke alle ungdommer og i alle situasjoner. Men generelt opplever jeg at de har tiltro til foreldrene og at foreldrene er nyttige sparringpartnere.

Innkaller elever og foreldre

Roald forteller at hun i mange år har pleid å innkalle alle elever på 10. trinn til en veiledningstime sammen med foreldrene. Kontoret hennes er et fint rom å ha en slik dialog, synes hun.

- Da kan vi sørge for at vi har den sammen kunnskapen og de samme begrepene om det vi snakker om. Og det er et sted der alle kan stille spørsmål. Hjemme kan det fort bli påstand mot påstand hvis det er noe man er usikker på.

Ulrikke Roald har fått gode tilbakemeldinger på disse veiledningstimene.

- Blant annet har foreldre sagt at de liker å bli inkludert og føle at de er nyttige for barna sine.

Roald vil framover teste ut et nytt opplegg. Det er en workshop om utdanningsvalg med foreldre på 9. trinn. Foreldrene vil få utdelt caser, fiktive ungdommer med ulik personlighet og interesser. Ut fra hvert case skal foreldrene reflektere rundt hva de tror personen passer til. 

- Tanken er ikke minst at de skal bli ansporet til å løfte blikket litt, sier Ulrikke Roald.
 

Her kan du se filmen.

Bilde
Illustrasjonsbilde til artikkel om film om karrierelæring

«Ungdom og utdanningsvalg - Hvordan snakke om valg og muligheter?»

• Utviklet med finansiering fra KL, Fremfærd Børn og Danmarks lærerforening

• Innholdet er basert på boken Udsyn i udskolingen av Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer

• Produsert av Bulldog and Partners APS

Her kan du se filmen