Ny nettressurs for veiledere lansert

Article tema
Ny nettressurs for veiledere lansert

Skal du veilede en elev med funksjonsnedsettelser? Utdanningsdirektoratet og Statped har utviklet en veiviser til ressurser for unge med funksjonsnedsettelser.

– Vi har nettopp lansert en ny nettressurs, som er en veiviser over de ulike etatenes tjenester og ressurser rettet mot unge med funksjonsnedsettelser og deres foresatte, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Mona Mathisen.

Veiviseren skal i hovedsak være til hjelp for veiledere i skolen i deres arbeid overfor unge med funksjonsnedsettelser, men den kan også være nyttig for andre.

Publiseres to steder

Veiviseren finnes nå på veilederforum.no.  

Her kan du for eksempel finne informasjon om rettigheter og muligheter i videregående opplæring, tilrettelegging på universitet og høgskole, tjenester fra habiliteringstjenesten, ulike nettkurs hos Likestillingssenteret og bedrifter som tilbyr tilpasset arbeid.

– Ressursen vil også bli publisert på foreldresidene til utdanning.no, slik at foreldre og foresatte får en oversikt over hvem som har ulike ressurser og tjenester rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelser, sier Mona Mathisen.

Hun takker Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped), som har lagt et betydelig arbeid ned i utarbeidelsen av oversikten.

0-24-samarbeidet

Veiviseren er en del av tiltakene i 0-25-samarbeidet, som er et samarbeid mellom ulike direktorat om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år.

Samarbeidet ble iverksatt for å fremme felles tiltak og strategier som kan bidra til at færre faller utenfor, og at flere gjennomfører videregående opplæring.

Veiviseren er utviklet etter forslag fra en arbeidsgruppe under 0-24.samarbeidet. Gruppa fikk tilbakemeldinger om at rådgivning av unge med funksjonsnedsettelser var en utfordring, og at virkemidler som kan bidra til gjennomføring av opplæringen var presentert på et stort antall nettsteder.

Målet med veiviseren er derfor å gi en best mulig samlet oversikt over tiltakene som ulike etater og virksomheter har ansvar for.

– Vi håper at nettressursen vil komme godt til nytte for både veiledere og foreldre, sier Mona Mathisen.

Utforsk veiviseren her

Bilde
Person i rullestol.
Bildetekst
ScanstockPhoto