Externship bryter ned veggen mellom studier og arbeidsliv

Article tema
Externship bryter ned veggen mellom studier og arbeidsliv

Det er ikke alltid lett å vite hva som venter i arbeidslivet etter studiene. Gjennom et «externship» kan studenter få et innblikk i hvordan arbeidshverdagen i drømmejobben kan se ut.

Karim begynte nylig på bachelor i generell psykologi. På karriereveiledning hos oss forteller han at han vurderer å slutte. Han synes det er vanskelig å forstå hvordan han kan bruke det han lærer i en jobb. Og hvordan jobber man egentlig med psykologi, om man ikke skal drive med behandling?  

Julie er snart ferdig med utdanningen sin i økonomi og administrasjon. Hun vil ut i jobb, men vil ikke jobbe “bare med tall”. Nå har hun tatt kontakt med oss for å få hjelp til hvor hun skal begynne. For hva gjør egentlig økonomer der ute? Hva kan hun egentlig, og hvordan kan hun oversette det til noe som kan være nyttig for arbeidslivet?   

Andreas begynte på biomedisin i fjor og er hos oss for å planlegge veien videre. Han har forsøkt å søke på nettet etter hva som kan være lurt å gjøre for å få jobb. Han har blitt betrygget av å lese at biomedisin er et fagområde i vekst, men har ennå ikke funnet noen som kan fortelle ham hva han egentlig kan jobbe med.  

Innblikk i arbeidslivet 

Som karriereveiledere i høyere utdanning møter vi jevnlig studenter som Karim, Julie og Andreas. Felles for dem og flere er at de opplever at arbeidslivet er som gjemt bak en vegg. De vet at det finnes noe for dem i fremtiden, men mangler en opplevelse av hvordan dette kan se ut. Av og til holder det med god og konkret informasjon, men flere uttrykker et behov for å se en arbeidshverdag i praksis.  

Praksis er et hett tema i høyere utdanning for tiden, både på politisk og institusjonelt nivå, men det skal mye til før mange nok studenter får tilgang til en god praksisplass. Derfor startet Sammen Karriere i fjor prosjektet Externship - et kjapt innblikk i en relevant arbeidsplass, og hverdagen bak “veggen”.  

Stort utbytte  

Første kull var ute i bedrift våren 2019. Hver student ble matchet med en arbeidsplass hvor de kunne få innsikt i det de var opptatt av, og det de var nysgjerrige på. Inngangen til bedriften var ofte en «alumn», en tidligere student. Før de dro ut, deltok de på et kompetanseseminar der de fikk jobbe med karriereidentitet, styrker og ferdigheter, interesser og verdier. Målet med seminaret var å ruste studentene til å få mest mulig ut av oppholdet.   

Evalueringene vi har fått inn i etterkant har utelukkende vært gode; både fra studenter og arbeidsgivere. Av utbyttet studentene trekker frem, er det flere ting som går igjen. Oppholdet gir dem 

  • Et innblikk i hva de kan jobbe med, inkludert hvilke arbeidsplasser og bransjer de kan jobbe i, og mulige karriereveier dit. 

  • Innsikt i konkrete arbeidsoppgaver og hvordan teori kan omgjøres til praksis. 

  • Informasjon om arbeidslivets behov og aktuelle og relevante prosjekter. 

Gevinst for begge parter  

Flere studenter skriver i dag masteroppgave i samarbeid med bedriften de var hos. En student fikk også jobbtilbud som resultat av oppholdet. Et par av studentene havnet i bedrifter som ikke var så relevante som de først hadde forventet. Likevel forteller de at Externship-oppholdet ga økt bevissthet om hva de ikke ønsker eller passer til. 

Bedriftene på sin side trekker frem anledningen til å holde seg oppdatert på hva som rører seg i den høyere utdanningssektoren. Flere ser Externship som en mulighet til å bli kjent med potensielt nye kollegaer. I våre øyne tar bedriftene vi samarbeider med også et samfunnsansvar, som de med god grunn kan være stolte av. 

Tre suksesskriterier

Vår erfaring med Externship er at det tilfører noe til den tradisjonelle veiledningen. Supplementet ligger i erfaringen - å få kjenne det på kroppen. Å få erfare en kultur, å få møte menneskene, å få se noen utføre de faktiske arbeidsoppgavene. Men vi tror ikke at Externship er en løsning for alle studenter, eller at læringsutbyttet vil være det samme uavhengig av hvordan det organiseres.  

For oss er det tre suksesskriterier som peker seg ut. Det første gjelder målgruppe. Vi har valgt å rekruttere gjennom motivasjonsbrev, ikke gjennom karakterer eller CV. Vi ønsker å forbeholde Externship de studentene som har lite kontakt med arbeidsmarkedet fra før. 

Det andre suksesskriteriet er forberedelse av studentene. Kompetanseseminaret i forkant gav studentene en anledning til å tenke gjennom, formulere og spisse hva de ønsket å få ut av oppholdet. Dermed økte sjansen for at hver enkelt fikk det utbyttet de trengte. 

Til sist har vi vært opptatt av god og gjennomtenkt kommunikasjon med bedriftene. For å gjøre det enkelt og oversiktlig å delta, har vi blant annet utarbeidet et forslag til program for oppholdet, og gitt et tidsintervall for når oppholdet skal gjennomføres.

 

Bilde
Tine Blomfeldt, Mia Milde, Sammen Karriere
Bildetekst
Mia Milde (t.v.) er ansvarlig for Externship og Tine Blomfeldt er karriereveileder i Sammen Karriere, Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Veien videre 

Når man ikke kan forestille seg arbeidet, er det utfordrende å tro på at utdanningen leder til jobb i fremtiden. Vi møter jevnlig studenter som forteller at dette påvirker både motivasjon og livskvalitet. Til våren blir det en ny sjanse for forhåpentligvis enda flere studenter til å oppleve arbeidslivet på nært hold. Vi tar sikte på å ha et utvalg av 30 arbeidsgivere som studentene kan melde sin interesse for. 

Blir Karim med på Externship våren 2020, vil han erfare at jobbene han ønsker finnes. Han kan se at psykologi kan brukes på andre måter enn klinisk, og kan bli tryggere på å fortsette på bachelorgraden sin.  

Julie kan få en pangstart på søknadsskrivingen. Med innsikt i arbeidsoppgavene, kan hun lettere argumentere for hvorfor hun selv kan gjøre en god jobb - også uten tall. Hun vil også få vite mer om hvor hun kan lete etter sin fremtidige jobb. 

Andreas vil kunne få informasjon han kan bruke for å ta et “lurt” valg av masterstudier, tema for masteroppgave og vinkling. Kanskje vil han også få tips om fag eller emner det kan lønne seg å ta ved siden av. Er han heldig, kan han få tilbud om å skrive masteroppgave i samarbeid med bedriften han har vært hos. 

Externship har for oss vært et lavterskeltilbud med gevinst for alle parter. Målet er at vi på sikt kan bryte ned “veggen” som står mellom studentene og arbeidslivet.  

Gjesteredaktør Mirjam Harr Gunnufsen, karriereveileder ved Karriere Oslo (tidligere Veiledningssenteret i Follo), bearbeider og redigerer tekstene i Veiledning i praksis. 

Bilde
Illustrasjonsbilde, studenter

Externship

Externship er en form for jobbskygging der studenter følger en bedrift/person i en kort tidsperiode for å få innsikt og innblikk i deres arbeidshverdag. 

Externship er vanlig i land som England og USA, og er et lavterskeltilbud for både studenter og bedrifter.  

Våren 2019 fikk 23 studenter tilhørende Sammen Karriere tilbud om å tilbringe en eller flere dager på en arbeidsplass, etter søknad og samtaler om motivasjon og ønsker. Her fulgte de en ansatt i bedriften eller et program bedriften hadde satt opp på forhånd.

Studentene som deltok var i hovedsak fra typiske generalistutdanninger ved universitetet, men studenter fra mer spesialiserte utdanninger og høyskoler var også representert. De besøkte et bredt spenn av arbeidsplasser - både offentlige, private og ideelle organisasjoner.

Veiledning i praksis

I serien Veiledning i praksis presenteres et møte mellom veisøker og karriereveileder. 

Karriereveiledere reflekterer med utgangspunkt i en case rundt egen praksis.