Aktuell faglitteratur: «Vejledningsdidaktik»

Article tema
Aktuell faglitteratur: «Vejledningsdidaktik»

Denne nye fagboka presenterer hvordan veiledere kan legge til rette for karrierelæring. Boka henvender seg til alle som veileder om utdanning, jobb og karriere.

Tittel: «Vejledningsdidaktik»

Forfattere: Petter Plant og Rita Buhl (red.) Bidrag fra Grethe Fogh Nielsen, Randi Skovhus, Trine Harck, Christian Tang Lystbæk og Finn Thorbjørn Hansen.

Utgivelsesdato: Januar 2020

Hva handler boka om?

Utgangspunktet for boka er karrierelæring, som også det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning omhandler. Vi har alle en karriere, et livsforløp, som vi må lære oss å ta vare på. Fordi vi lærer gjennom hele livet, er det behov for en såkalt læringsorientert tilgang til veiledning. Veiledningsdidaktikk dreier seg om hvordan man legger til rette for karrierelæring.

«Vejledningsdidaktik» tar for seg begrepet didaktikk i sammenheng med karriereveiledning. Det vil si at den inneholder betraktninger om hvordan veiledere kan legge til rette for karrierelæring. Boka tydeliggjør veiledningsdidaktikk som fenomen og som praksis.

Bidragsyterne i boka er tilknyttet de institusjonene som utdanner karriereveiledere i Danmark (ViA University College i Århus og Universitetet i Århus), i tillegg til Peter Plant ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hvem er boka rettet mot?

«Vejledningsdidaktik» henvender seg til veiledere og lærere i grunnskolen og på videregående skole, på karrieresentre, Nav, attføringsbedrifter og andre steder. Boka er også relevant for studenter på masterutdanningen i karriereveiledning.

Hvordan er boka relevant for karriereveiledere?

«Vejledningsdidaktik» gir deg som er karriereveileder eller studieveileder noen perspektiver på tilrettelegging av karriereveiledningsforløp og hvordan du kan evaluere egen veiledningspraksis.

Boka gir innsikt i hvordan du kan systematisere planlegging, gjennomføring og evaluering av karriereveiledningsaktiviteter for ulike målgrupper, både med tanke på individuell veiledning og gruppebasert veiledning. De ulike kontekstene karriereveiledning og karrierelæring foregår innen kan være til inspirasjon i mange ulike typer veiledning.

Bilde
Cover Vejledningsdidaktik
Bildetekst
Cover: Frydenlund

Aktuell faglitteratur

Veilederforum ønsker å presentere aktuelle bøker på karriereveiledningsfeltet.

Forfattere forteller hva boka handler om, hvem målgruppa er og hvordan boka er relevant for karriereveiledere.