Stort engasjement på Digital kompetansesamling

Article tema
Stort engasjement på Digital kompetansesamling

Fikk du ikke deltatt på foredraget om ubevisste fordommer i karriereveiledning? Her er et sammendrag!

Karriereveiledere fra mange ulike sektorer og fra hele landet deltok på Digital kompetansesamling om ubevisste fordommer i karriereveiledning. På det meste var det 260 deltakere på samlingen.

Digital kompetansesamling arrangeres av Kompetanse Norge og Veilederforum.no, og dette var den første i en serie som vil arrangeres fremover.

Tema for samlingen var hvordan vi kan bli oppmerksomme på våre ubevisste fordommer i karriereveiledning, med Emma Bolger og Uuganaa Ramsay fra Skottland som foredragsholdere.

I forbindelse med samlingen har også innlederne skrevet en fagartikkel på Veilederforum.no: «Ubevisste fordommer og hvite privilegier i karriereveiledning».

Under samlingen ble også Veilederforum.no relansert i ny drakt.

Møtt med entusiasme

Emma Bolger er foreleser ved University of the West of Scotland. Forskningen hennes fokuserer på inkluderende praksis, og på bevisstgjøringen av hvordan ulikhet og diskriminering påvirker menneskers muligheter og livssituasjon.

Uuganaa Ramsay er forfatter, aktivist og karriereveileder. Hun har jobbet i Skills Development Scotland og jobber nå for økt deltakelse i høyere utdanning i Skottland.

Foredraget deres ble møtt med et stort engasjement og entusiasme fra deltakerne på samlingen.

Blant fokusspørsmålene som ble stilt etter foredraget var hvordan karriereveiledere kan støtte og oppmuntre sine kolleger med minoritetsbakgrunn til å fortsette å jobbe som karriereveiledere.

Åpenhet, nysgjerrighet og avklaring av forventninger og utfordringer var blant de sentrale poengene deltakerne kom med.

Tilgjengelig der veisøkerne er

På spørsmål om hvordan vi bedre kan møte veisøkere med minoritetsbakgrunn, svarte deltakerne blant annet at karriereveiledning bør være tilgjengelig der veisøkerne er, og ikke bare være en oppsøkende tjeneste. Å ta karriereveiledningen ut av kontoret vil dessuten skape en annen form for dialog mellom karriereveileder og veisøker.

Å tenke «oss» istedenfor «dem» var et annet sentralt poeng. En av deltakerne, Julie Sikin Jynge, påpekte også faren ved å tenke på rasisme som et «hvitt problem»:

– Hvis vi ser på forutinntatte holdninger eller rasisme som et “hvitt problem”, mister vi det universelle aspektet som det å utvikle et mangfoldig samfunn innebærer.

Se sammendrag av foredraget.

Nye Veilederforum lansert

Under kompetansesamlingen ble også Veilederforum.no relansert i ny drakt.

– Jeg håper at Veilederforum.no vil fortsette å vokse og bli en sentral, faglig møteplass også i framtiden, sa direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule i en videohilsen til deltakerne på kompetansesamlingen. 

Førstelektor ved Høgskolen i Innlandet, Torild Schulstok, pekte blant annet på betydningen av nettstedet for studenter i karriereveiledning.

– Jeg har sett mange eksempler på kloke tekster fra erfarne studenter, som blir lest av så altfor få. Med Veilederforum har vi fått en mulighet til at disse studentene, og andre, kan få nå ut med sine erfaringer til et langt større publikum, sa Schulstok.

– Noe av det jeg setter pris på med Veilederforum er at jeg kan finne stoff fra så ulike kategorier. Veilederforum får med seg det som rører seg på karriereveiledningsfronten, sa yrkes- og utdanningsrådgiver ved Bryne ungdomsskole og nestleder i Rådgiverforum, Erling Knutzen.

Se videohilsenen.

Relevante lenker:

Career guidance for social justice: Slaying the dragon: Using metaphors for social justice

Tro og livssyn: Flerreligiøs høytidskalender 2020

Interfaith Calendar 2020

Career Development Institute: Diversity Resources

Women's Resource Centre: Feminist Spotlight Campaign

Bilde
Digital kompetansesamling