Inkludering på dagsorden i Bratislava

Article tema
Inkludering på dagsorden i Bratislava

Karriereveiledning for et inkluderende samfunn var tema på IAEVG-konferansen i Bratislava i Slovakia.

500 deltakere fra 46 land deltok på IAEVG-konferansen.

I tre dager har konferansen tematisert hvordan karriereveiledning kan bidra til et mer inkluderende samfunn.

Svarene ligger blant annet i veisøkerens nettverk, nye verktøy og en forståelse for konteksten veisøkeren befinner seg i.  

Klare mål er ikke svaret

Førsteamanuensis ved Universitetet i Amsterdam, Jessie Koen, snakket om jobbsikkerhet og hvordan en proaktiv holdning til karriere kan hindre at man føler usikkerhet til tross for en usikker framtid.

Hun understreket likevel at det å ha klare mål ikke nødvendigvis fører til en sikrere framtid.

– Det som har noe å si for ens framtid er en bevissthet om at man ønsker å komme ut av identiteten som "arbeidsledig". 

 

Bilde
Jessie Koen IAEVG Bratislava
Bildetekst
Jessie Koen var en av hovedtalerne på konferansen. Foto: Helen Ruud

 

Det krever en landsby

Roberta Neault fra den kanadiske organisasjonen Life Strategies fortalte om sin vei fra en enkel, alminnelig tilværelse til en suksessrik karriere innenfor karriereplanleggingsfeltet.

Hun viste hvordan karrieren kan bygges opp av en hel «landsby» av hjelpere.

– Karrieren består av individet, familien som støtter deg, lærere og veiledere som ser deg som en med potensial, politikere som sørger for at tilbud er tilgjengelig og, til slutt, jobben, sa Neault.

– Vi som jobber innen karriereveiledning kan spille rollen som dirigent og være med på å påvirke dem som påvirker, for eksempel politikerne eller familien, påpekte hun.

– Hvis denne «landsbyen» mangler, er det viktig å få dem inn i et godt miljø, og sørge for å ruste for eksempel lærere på skolen til å ha samtaler om karriere.

 

Bilde
Roberta Neault IAEVG
Bildetekst
Roberta Neaults historie om egen karrierevei engasjerte. Foto: Helen Ruud

 

Kvalitet i karriereveiledning

Konferansen trakk også frem kvalitet i karriereveiledning som en forutsetning for å bidra til inkludering.

– Innholdet og kvaliteten i karriereveiledningen må være i kontinuerlig utvikling for å møte behovet til brukerne, sa Siobhan Neary, som er leder på senteret for veiledningsstudier ved Universitetet i Derby.

Karen Schober fra Universitetet i Heidelberg supplerte:

– Vi er nødt til å løfte fram på den politiske agendaen at kun god og profesjonell karriereveiledning kan løse problemene i arbeidsmarkedet. Dette er ikke bare praktikerne i feltet som er ansvarlig for, men også fagorganisasjonene og beslutningstakerne.

Erik Hagaseth Haug fra Høgskolen i Innlandet trakk fra arbeidet med det norske kvalitetsrammeverket for karriereveiledning:

­– I arbeidet med et slik rammeverk mener jeg vi må være i forkant med å involvere brukerne for å unngå at det blir for stor avstand mellom rammeverket og praktikerne på feltet, understreket han.

 

Bilde
Barbara Bassot, Nina Ahlroos, IAEVG
Bildetekst
Barbara Bassot (t.h.) fra Canterbury Christ Church University i gruppediskusjon med blant andre Nina Ahlroos i Euroguidance (t.v.). Foto: Helen Ruud

 

Kontekst har noe å si

Et gjennomgående tema på konferansen var også betydningen av kontekst. Professor Gideon Arulmani viste hvordan kultur og bakgrunn spiller inn på hva «karriere» og karriereveiledning betyr og innebærer.

– Men opprinnelige kulturelle mønster kan forandre seg. En karriere utvikler seg basert på tidligere erfaringer, sa Arulmani.

Professor Kobus Maree fra Universitetet i Pretoria i Sør-Afrika oppfordret til å slippe alle forutinntatte antakelser i møte med en «ressurssvak» veisøker.

– Ikke la situasjonen deres definere dem, sa Maree, og poengterte at karriereveiledning må være tilpasset den enkelte.

– For å få det til må vi være innovative og kreative.

 

Bilde
Posters, IAEVG conference
Bildetekst
32 posters ble presentert på konferansen. Foto: Helen Ruud

 

IKT i karriereveiledning

Forsker Jaana Kettunen fra Universitetet i Jyväskylä i Finland var en av dem som presenterte innenfor temaet IKT i karriereveiledning.

I sin studie peker Kettunen og kollega James Sampson på utfordringer knyttet til IKT-verktøy i karriereveiledning.

– En utfordring er å involvere ulike sektorer i en felles strategi. En annen er at mangelen på forpliktelse fra sektorene også kommer til uttrykk gjennom et manglende system for overvåking og effektivitet, sa Kettunen.

Et effektivt og økende virkemiddel i karriereveiledning er likevel bruk av sosiale medier.

­– Ved hjelp av visuelle sosiale medier kan vi gjøre oss mer tilnærmelige, for eksempel for flyktninger som kanskje ikke snakker språket, poengterte Kettunen, og oppfordret deltakerne til å bruke sosiale medier i veiledningen:

– Videoer og bilder trenger ikke være så formelle og seriøse. Det er opp til oss å finne ut hvordan vi kan bruke disse visuelle sosiale mediene i veiledningen. La oss begynne å bruke dem.

Les abstracts fra konferansen.

Bilde
IAEVG-konferanse Bratislava

IAEVG-konferansen

• Arrangeres hvert år av International Association for Educational and Vocational Guidance. Ble for første gang holdt i 1994 i Madrid.

• Arrangeres 11-13. september i Bratislava, Slovakia.

• Tittelen på årets konferanse er «An inclusive society in the age of precariat»

• Har om lag 500 deltakere fra 46 land.

Fem på konferansen

Hvilket utbytte har du hatt av konferansen? 

Ole Ødegaard, koordinator, Telemark fylkeskommune:

­­– Det som er spesielt nyttig er å ha faglige diskusjoner med andre, særlig når man vanligvis jobber mye alene. Man får løftet det faglige blikket og blir utfordret på faglige synspunkter. Jeg har for eksempel hatt stor nytte av å høre mer om «the Gatsby benchmarks», som jeg har vært i tvil om hvordan vi kan introdusere hos oss. Nå føler jeg at noe har falt på plass og at «benchmarkene» har festet seg hos meg.

Kjersti Kvaløy, karriereveileder ved Karriere Hordaland:

– Dette er første gang jeg hører Gideon Arulmani, og jeg ble begeistret. Han formidlet på en klar og analytisk måte om et verktøy som det går an å reise hjem med og bruke. Jeg var også på en spennende workshop om hvordan man kan bruke legoklosser som virkemiddel i veiledning, og som jeg ble inspirert til å bruke selv. Jeg setter også pris på at det er variasjon i programmet mellom aktuell forskning og helt ned til det praktiske.

Ellen Hagen, Euroguidance:

– Dette er min andre IAEVG-konferanse. Jeg er her både for å snakke om mobilitet sammen med min kollega i Euroguidance, og som deltaker. For meg er det viktigste utbyttet å knytte nettverk med andre praktikere. Mellom de norske deltakerne oppstår det en synergi som kanskje ellers ikke er der.

Lena Sjursen Haugland, Rådgiverforum og Sauda videregående skole:

– Jeg synes Roberta Nault var inspirerende å høre på, fordi hun bruker sitt eget liv og det er lett å dra paralleller til det man selv holder på med. Det var også veldig spennende å høre om IKT og karriereveiledning fra Jaana Kettunen. Det er interessant å høre om praksis i andre land, og selv om mye er ulikt, kan man også se likheter. Det å knytte kontakter på tvers av landene og bygge nettverk er kanskje det aller viktigste. 

Kjersti Holm Johansen, karriereveileder, Karriereenheten i Oslo:

– Jeg har fått noen perspektiver på "opplevd alder", "kronologisk alder" og egen karriere, og jeg har fått gjentatt viktige forhold, som kontekstens betydning i karriereveiledning. Svært mange lever og jobber under forhold der spørsmål om karriereplanlegging vil oppleves veldig fjernt. Det har også vært nyttig å høre om veilederens viktige rolle som endringsagent for økt sosial rettferdighet som en som inngir håp om en framtid. Nettverksbygging og faglige samtaler utenom konferansetiden er også et klart utbytte.