Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Størst behov for håndverksfag, ingeniør- og tekniske fag

Denne kompetansen vil NHOs medlemsbedrifter trenge mest av de neste fem årene ifølge NHOs Kompetansebarometer for 2017.
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 31. august 2017, oppdatert 31. august 2018

Litt over halvparten av bedriftene oppgir at de har behov for håndverksfag, mens noen færre (46 prosent) har behov for ingeniør- og tekniske fag. Deretter følger samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag.

Seks av ti bedrifter svarer at de har et udekket kompetansebehov. Det er litt flere enn i fjor, men omtrent det samme som tidligere år, går det fram av rapporten som er laget av NIFU på oppdrag av NHO.

Mediebedrifter trenger mest kompetanse

Mediebedriftenes Landsforening er den landsforeningen som har størst andel udekket kompetansebehov, fulgt av Abelia og Sjømat Norge. Verd å merke seg er også at drøyt halvparten av bedriftene i landsforeningen Norsk olje og gass oppgir at de har et udekket kompetansebehov. Det er en stor økning fra i fjor da andelen var rundt 30 prosent. Forfatterne av rapporten mener økningen kan ses i sammenheng med at nedbemanningene i olje- og gassbransjen kan være over, og bedriftene igjen har et større behov for kompetanse.

Når det gjelder utdanningsnivå svarte om lag seks av ti bedrifter at de har behov for personer med yrkesfaglig utdanning. Deretter følger behov for fagskoleutdannede (litt over halvparten), mens bachelor- og mastergrad etterspørres av henholdsvis 40 og 33 prosent av bedriftene. Denne fordelingen er omtrent som tidligere år.

Størrelsen på bedriften har stor betydning for hvilket utdanningsnivå den har behov for. Om lag en femtedel av de minste bedriftene (færre enn 10 ansatte) har behov for personale med mastergrad. Denne andelen er nesten 80 prosent blant de største bedriftene (flere enn 250 ansatte).

Manglende kompetanse merkes

Det å mangle kompetanse har konsekvenser, ifølge rapporten. Blant bedriftene som hadde et udekket kompetansebehov, sa fire av ti at de hadde tapt kunder eller markedsandeler som følge av mangelen.

På spørsmål om hvordan de vil dekke inn kompetansegapet, svarte om lag 80 prosent av bedriftene at de vil heve kompetansen til dagens ansatte. Noen færre (70 prosent) oppga at de vil ansette nye personer fra det norske arbeidsmarkedet, mens i underkant av halvparten vil leie inn ekspertise for en periode.

Prosjektleder i NIFU Kristoffer Rørstad understreket da han presenterte barometeret at det skal være et verktøy for å ta pulsen på NHO-bedriftenes kompetansebehov. Barometeret er ikke alene egnet for bruk i dimensjonering eller framskrivinger av behov for ulike utdanningsfag, -nivåer eller yrker. 

Les hele NHOs Kompetansebarometer for 2017 her.

 

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Illustrasjonsbilde artikkel om NHOs Kompetansebarometer for 2017
    Thinkstockphotos

NHOs Kompetansebarometer

• En årlig undersøkelse som kartlegger kompetansebehov for NHOs medlemsbedrifter.

• Undersøkelsen har blitt gjennomført de fire siste årene.

• 5557 bedrifter deltok i årets undersøkelse.