Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oversikt over bachelor- og mastergradsstudier i karriereveiledning i Norden og i England

Har du lyst til å studere karriereveiledning i et annet land? Eller er du bare nysgjerrig på hva de legger vekt på i sine studier?
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 17. november 2015, oppdatert 23. mai 2017

I denne oversikten finner du utdanningsmuligheter i karriereveiledning i de andre nordiske landene, samt i England. Oversikten viser også hvilke utvekslingsmuligheter som kan kombineres med den norske mastergraden i karriereveiledning.

Sverige:

Stockholms universitet:

Masterprogram i Karriärutveckling och vägledning

Bachelor i Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Danmark:

Aarhus universitet:

Masteruddannelsen i Vejledning

Bachelor i Uddannelsesvidenskab

Finland:

Universitetet i Jyväskylä:

Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling

Studieplanen foreligger kun på finsk foreløpig, mulig den kommer på engelsk mot slutten av 2015.

Universitetet i Øst-Finland (Joensuu):

Master's Degree Studies in Career Counselling

Bachelor of Education and Master of Education

Island:

Universitetet på Island:

Master's Degree in Career Counselling and Guidance. Undervisning på islandsk, litteratur på engelsk og dansk

Færøyene:

University of the Faroe Islands:

Master in Career Guidance and Counselling. Undervisning delvis på engelsk, litteratur på engelsk

England:

Career Development Institute (CDI):

Har en god oversikt over Englands utdanningsmuligheter innen karriereveiledning:

http://www.thecdi.net/Qualification-in-Career-Guidance

http://www.thecdi.net/Getting-Qualified/Masters-and-other-courses

University of Warwick: 

MA in Career Development and Coaching Studies

MA in Career Education, Information and Guidance in Higher Education

University of Derby:

MA Education (Careers Learning)

Utvekslingsmuligheter:

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Høgskolen i Lillehammer (HiL) arbeider med å få til samarbeidsavtaler med flere nordiske og engelske universiteter og høgskoler.

Per i dag har studentene ved mastergraden på HBV/HiL anledning til å inngå avtaler som innebærer hospitering (ikke studiepoenggivende). Her kan studenter henvende seg til de institusjonene som er omtalt i studieplanen (Aarhus Universitet, Högskolan i Malmö, University of Derby, Universitetet i Jyväskylä, Universitetet i Reykjavik), samt andre institusjoner som er relevante. Studentene kan få godkjent et utenlandsopphold som et valgemne, tilsvarende 15 studiepoeng. Dette må søkes på. 

Andre nyttige lenker

Det nordiske nettverket VALA: Har som mål å øke profesjonaliseringen og styrke båndene og samarbeidet mellom institusjoner for høyere utdannelse og arbeidsmarkedet, og mellom forskning, praksis og politikk.

Oversikt over deres medlemmer (inkl. utdanningsinstitusjoner)

NICE - Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe:

Lenke til nettside

Euroguidance Network - Linking Lifelong Guidance and International Mobility across Europe:

Gir mye informasjon om å studere i andre land.

Lenke til nettside

Lenke til nettside

Findamasters.com er en nettside som lar deg søke på masterstudier fra hele verden. Der kan man søke på de forskjellige mastergradene.

Her finner du treffene som er relevante for karriereveiledning

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Illustrasjonsbilde av studenter utendørs
    Mulighetene er mange for å studere karriereveiledning i utlandet
    Nick White/Thinkstockphotos.com All rights reserved.