Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye muligheter med digital karriereveiledning

Vil du lære mer om digital karriereveiledning? I høst har Veilederforum.no samarbeidet med gjesteredaktør og veiledningsfaglig koordinator i danske eVejledning, Anette Jochumsen, om en serie fagartikler om eVejledning i Danmark.
Mari Thorbjørnsrud
Veilederforum
Opprettet 13. november 2018, oppdatert 13. november 2019

I Norge samarbeider fagmiljøene i Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet nå om å utvikle offentlige, kvalitetssikrede og gratis digitale karriereveiledningstjenester. Oppdraget med å lage en digital karriereveiledningstjeneste ble gitt Kompetanse Norge av Kunnskapsdepartementet og skal skje i tett samarbeid med utdanning.no i Utdanningsdirektoratet.

Tjenesten som utvikles nå innebærer både en eVeiledningstjeneste med chat og telefon, men også et nettsted med utgangspunkt i utdanning.no.

– Karriereveiledning har betydning både for den enkeltes liv og arbeidsliv, og for fellesskapet. Og gjennom å supplere fysisk ansikt til ansikt-veiledning med for eksempel bruk av chat og videosamtale, kan den enkelte få mer ut av karriereveiledningen uten å måtte dra til karrieresenteret hver gang, sier konstituert seksjonsleder i seksjon for Karriereveiledning i Kompetanse Norge, Leif Martin Haugen.

Det danske eksempelet

I Danmark har karriereveiledning på nett vært et tilbud til befolkningen på UddanelsesGuiden (ug.dk) siden 2010 og eVejledning har lang erfaring med å jobbe digitalt med karriereveiledning. Veilederforum.no har derfor samarbeidet med veiledningsfaglig koordinator i danske eVejledning, Anette Jochumsen, om fem fagartikler om digital karriereveiledning som vil publiseres i tiden framover.

– For at karriereveiledningen skal gi størst mulig utbytte, må vi tilpasse oss veiledningssøkernes behov og tiden vi lever i. De som vokser opp i dag vil forvente å få veiledning på digitale plattformer. Det vil være like naturlig som en veiledning der både veileder og veisøker er tilstede fysisk, sier prosjektleder for prosjektet Nasjonal digital karriereveiledning, Ingrid Kulseng-Varmedal.

Prosjektgruppen i Nasjonal digital karriereveiledning var tidligere i høst i København på besøk hos danske eVejledning og lærte om hvordan de har jobbet frem den tjenesten de har i dag.

– Studieturen til København var veldig nyttig og lærerik for prosjektet, og den erfaringen og kunnskapen de har i Danmark er relevant og interessant for karriereveiledere i mange sektorer, også de som ikke jobber direkte med digital karriereveiledning, sier Kulseng-Varmedal.

«Learning by doing»

Karriereveiledning digitalt foregår jo allerede i ulike former rundt om i Norge og digitale verktøy vil sannsynligvis bli en stadig større del av hverdagen til alle karriereveiledere.

– I eVejledning har vi selv lært oss, og hverandre, å veilede via digitale medier med å prøve veiledningsformen i praksis, «learning by doing». Vi har i løpet av de siste 10 årene for alvor kunnet teste ut det veiledningsfaglige potensialet. Vi har erfart at det faktisk er mulig å tilby individuell og personlig veiledning via digitale medier, og at veiledning via chat innbyr både til refleksjon og prosessveiledning, sier Anette Jochumsen.

– Veiledning via digitale medier krever, i tillegg til gode karriereveiledningsferdigheter, gode ferdigheter i informasjonssøking og god tekstkompetanse hos eVeilederne; som lesning, analyse, forståelse og produksjon av en skrevet tekst. Og jeg håper at disse fem fagartiklene fra Danmark vil bidra til inspirasjon og læring i Norge.

Den første fagartikkelen om eVejledning i Danmark publiseres torsdag 15. november.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • bilde av Anette Jochumsen
    Anette Jochumsen er ny gjesteredaktør i serie om digital karriereveiledning.
    Foto: Mona Vaagan All rights reserved.