Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny læreplan for faget utdanningsvalg

De nye læreplanene er ute på høring. Se hva som er nytt i læreplanen for faget utdanningsvalg og si din mening.
Opprettet 2. mai 2019, oppdatert 2. mai 2020

De nye læreplanene er ute på høring. Se hva som er nytt i læreplanen for faget utdanningsvalg og si din mening.

Nytt i faget

Kjerneelementet i den nye læreplanen er karrierekompetanse. Elevene skal forstå og utvikle seg selv og egen læring, og utforske utdanningsmuligheter og arbeidslivet. Gjennom faget skal elevene utvikle kompetanse i å håndtere overganger i livet og bli i stand til å ta gode karrierevalg.

Folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige temaer som skal prioriteres i alle fag. I faget utdanningsvalg handler dette temaet om at elevene lærer å håndtere medgang, motgang, utfordringer og overganger på best mulig måte. Gjennom arbeidet med faget kan elevene skape og utvikle en tryggere identitet.

Verdier og prinsipper er også viktige elementer i faget. Elevene skal lære om verdien av være i jobb og å bidra til fellesskapet, og finne balanse mellom individuelle interesser og hensyn til fellesskapet. 

Lett tilgjengelig 

Utdanningsdirektoratet har laget en kort oppsummering av de vesentligste endringene fra den nåværende læreplanen. Etter å ha lest forslaget til ny læreplan kan du delta i høringen.

Læreplanene fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019, og tas i bruk i skolen høsten 2020. Du kan gi dine innspill fram til 18. juni 2019.

Ny digital visning av læreplanene

Utdanningsdirektoratet lanserer ny digital visning av læreplanen, og har lagt ut en demo som viser den nye strukturen og funksjonalitetene. Den nye utformingen skal bidra til at man i større grad opplever læreplanene som et godt arbeids- og styringsverktøy.  

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Illustrasjonsbilde, ny læreplan, faget utdanningsvalg
    ScanStock Photo All rights reserved.