Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Karrieresentrene opplever økning i brukere

Flere enn noen gang benytter seg av karrieresentrenes tilbud om individuell karriereveiledning, viser et nylig publisert notat fra Kompetanse Norge.
Opprettet 1. april 2020, oppdatert 2. april 2020

I 2019 ble det opprettet et karrieresenter i Oslo, og med det var det minst ett offentlig karrieresenter i alle fylker. I fjor ble det også satt rekord i hvor mange mennesker som benyttet seg av karrieresentrenes tilbud om individuell karriereveiledning.

Til sammen var det 20 958 personer som hadde én eller flere samtaler ved ett av de 41 sentrene i 2019. Dette er en økning på syv prosent fra 2018.

«Rapporteringen fra de offentlige karrieresentrene viser at karriereveiledning er et viktig virkemiddel i kompetansepolitikken. I tiden fremover, når mange vil oppleve permitteringer eller oppsigelser, blir karrieresentrenes tilbud ekstra viktig. Alle de offentlige karrieresentrene har kastet seg rundt og tilbyr nå veiledning digitalt. Å ha tilgang til kvalitetssikret og offentlig karriereveiledning for å kunne finne nye jobbmuligheter eller opplæringstilbud, slik at man kan bruke tiden som ledig til kompetanspåfyll, vil for mange være helt avgjørende,» sier Ingjerd E. Gaarder, avdelingsleder i Kompetanse Norge.

Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge
– Rapporteringen fra de offentlige karrieresentrene viser at karriereveiledning er et viktig virkemiddel i kompetansepolitikken, sier Ingjerd Espolin Gaarder. Foto: Kompetanse Norge


Rapportering fra karrieresentrene

Notatet tar utgangspunkt i årsrapporteringen fra karrieresentrene til Kompetanse Norge, resultatene fra brukerundersøkelsen til de som har vært til karriereveiledning samme år og rapportering fra de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.

Samlet sett viser rapporteringen fra karrieresentrene at stadig flere også benytter seg av et slikt tilbud. 1 354 flere personer oppsøkte individuell karriereveiledning i 2019 enn i 2018. Sammenlignet med tilsvarende rapportering fra 2015 utgjør økningen i antall unike brukere nesten 30 prosent i løpet av fem år.

I tillegg til individuell karriereveiledning tilbyr karrieresentrene også gruppeveiledning eller kurs, og det ble totalt gjennomført 1062 gruppeveiledninger eller kurs i 2019. Dette er en økning fra 2018, men mer på linje med de rapporterte tallene fra 2017. Gjennomgående arrangeres det flere kurs av mindre størrelse.

Hovedfunn fra rapporteringene

 • I 2019 var det 20 958 personer til individuell karriereveiledning. Det er syv prosent flere enn året før.
 • 1062 kurs og gruppeveiledninger ble gjennomført i 2019.
 • Oslo åpnet sitt første offentlige karrieresenter i 2019. Nå har alle fylker minst ett senter.
 • Personer med lavere utdanning benytter seg i størst grad av tilbudet om karriereveiledning.
 • Nesten 95 prosent er ganske eller svært fornøyde med karriereveiledningen de fikk.
 • Karriereveiledningsfeltet i fylkene går over i en ny fase.
   

Notat: Landsdekkende tilbud om karriereveiledning

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

 • Veisøkere
  Foto: Colourbox All rights reserved.