Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva leser du nå?

Veilederforum spør Roger Kjærgård, Anne Merethe Tolo Øvstebø og Susanne Lupton hva de har på nattbordet, på øret og under parasollen i sommer.
Opprettet 3. juli 2018, oppdatert 3. juli 2019

Roger Kjærgård, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Roger Kjærgård_hva leser du nå.jpg

Portrettbilde av Roger Kjærgård
All rights reserved.

Nå, før ferien inntas, har jeg hatt stort utbytte av å lese om velferdsorganisering. Politikkutforming av karriereveiledningsfeltet engasjerer bredt, og blir i større og større grad innlemmet i statens mange velferdstjenester. Så hvordan kan utvikling av karriereveiledningstjenester ses i et velferdsperspektiv? Hva kjennetegner velferdsorganisering? Dette er spørsmål som har opptatt meg og som fortsatt opptar meg.

I denne sammenheng har jeg stor glede av å lese boken Velferdsorganisering (2014) av Mia Vabø og Signy Irene Vabo. Denne antologien peker både på dilemmaer, reformtrender og endringer innenfor velferdsorganisering som jeg også betrakter som relevant for utvikling av karriereveiledningstjenester.

I tillegg har jeg tatt opp igjen Gunnar C. Aakvaags (2008) bok Moderne sosiologisk teori. Her har jeg igjen blitt oppmerksom på, og latt meg inspirere av, Jürgen Habermas’ teoretiske perspektivering av aktør/struktur-tenkningen. Hans teori om systemets kolonisering av livsverden er interessant når staten nå viser et økt engasjement innenfor utvikling av karriereveiledningstjenester.

Nå ser jeg imidlertid fram til ferie og da skal jeg slappe av med tre bøker av Svend Brinkman, en dansk professor i psykologi. Tre lettleste bøker oversatt til norsk, som utfordrer meg både privat og profesjonelt.

Stå imot er en bok om å si nei til selvutviklingen. Her tar Svend Brinkman et oppgjør med samtidens selvhjelpslitteratur på en humoristisk og parodierende måte.

I boken Gå Glipp. Begrensningens kunst i en grenseløs tid mener han at om vi skal overleve som samfunn og individer, må vi lære oss begrensningens kunst. Han mener det er viktig at vi beveger oss fra fear of missing out (FOMO) til joy of missing out (JOMO).

I den tredje boken Ståsteder. 10 gamle ideer til en ny verden børster Svend Brinkman støv av gamle dyder som gir oss koordinatene tilbake. Her er hans anliggende å peke på mening og verdier uavhengig av hva som til enhver tid er nyttig.
 

Anne Merethe Tolo Øvstebø, karriereveileder, Sandnes videregående skole

Anne Merethe Tolo Øvstebø_hva leser du nå.jpg

Portrettbilde av Anne Merethe Tolo Øvstebø
All rights reserved.

I en hektisk hverdag får en gjerne ikke lest så mye faglitteratur som en kunne ønske. Men, gjennom min rolle som web-ansvarlig i Rådgiverforum Norge, ser jeg hver dag gjennom en rekke nyhetsartikler som er relevante for rådgiverfeltet, velger ut noen og legger de på nettsiden vår. På denne måten får jeg et inntrykk av hva som rører seg både i samfunnet og i andre skoleslag og på andre utdanningsprogram enn det jeg jobber i selv. Dette inspirerer meg fordi det er aktuelt og kan gi meg konkrete ideer.

Med «karriereveiledning som hele skolens ansvar» i bakhodet, har det i det siste vært spesielt interessant for meg å lese om hva som skjer i forskjellige fagområder i høyere utdanning og ute i arbeidslivet og kunne knytte dette til fag vi tilbyr på vår skole.

Et eksempel er IT-faget. Jeg har blant annet lest en artikkel fra Forskerforum om at det trengs mer IT-kompetanse i yrker som lærer, sykepleier og lege. Denne artikkelen synes jeg illustrerer viktigheten av at skolen viser elevene hvordan enkeltfag kan være relevant for ulike typer utdanninger og jobber. Kanskje kan mer fokus på utdanning og arbeidsliv i fag også føre til større kjønnsbalanse i eksempelvis IT-gruppene og i sykepleierutdanningen.

Jeg har også en fagbok i tankene, som jeg har planer om å lese i nærmeste fremtid, nemlig Karriereveiledning av Arne Svendsrud. Konstruktivistisk karriereveiledning og begrepet karrierelæring står sterkt i dag. Jeg tror dette er en bok som gir et godt overblikk over ulike metoder og tilnærminger til veiledning. Boka er ikke helt ny, den kom ut i 2015, men jeg håper den kan inspirere meg og gi meg ny giv i møte med enkeltelever.
 

Susanne Lupton, senterleder for Karriere Finnmark

Susanne Lupton_hva leser du nå.jpg

Portrettbilde av Susanne Lupton
All rights reserved.

Jeg har sommerferie nå og leser blant annet boka Karriereveiledning for individ og samfunn (2018) av Roger Kjærgård og Peter Plant. Dette fordi vi har et pågående prosjekt som omhandler å fremme karriereveiledningstilbudet i Finnmark. Spesielt med tanke på at vi har en befolkning som også snakker samisk, med samisk kultur og historie.

Erfaringene viser at i samisk språk finnes ikke ordet «karriere». I samisk tradisjon er verdien av å ha et yrke noe annerledes enn man kan tenke seg i moderne nyliberalistisk tid. Karriereveiledning er ment som et gode, men boka har et kritisk blikk på at karriereveiledning kan stå i et spenningsfelt med individets behov kontra samfunnets behov og utvikling. Disse kritiske tankene er verdt å reflektere over i et Norge som er i rask utvikling og omstilling.

Jeg leser også Janne S. Drangsholt som skriver to romaner om Ingrid Winther - en helt alminnelig kvinne med hus, hjem, familie og jobb som slites med indre demoner og vanskelige hverdagslige situasjoner som vi alle med humor kan kjenne oss litt igjen i. Alt fra hverdagslig press med FAU-møter, jobbreiser, hus og hjem og at naboen tilsynelatende har det bedre og «lettere» enn oss. Den viser oss nyansene av livet på en humoristisk måte.

Så hører jeg på en rekke podcaster, dette er noen av disse:

Verdibørsen: Tar for seg spennende temaer angående verdispørsmål, gjerne med med et moralsk- filosofisk blikk. Hva er våre verdier og hvorfor, hva blir vi påvirket av og hvordan reflekterer vi over handlingene våre. Hvem blir vi farget av og hvilken betydning har historien for oss og hva kan vi lære av dette når i et samfunn med mye informasjon, polarisering og globalisering. Programmet tar for seg hva som er politisk korrekt fra ulike vinkler ut ifra hvem som er foredragsholdere.

Sinnsyn: Av webpsykolog Sondre Liverød. Han tar for seg valgets paradokser og snakker om at mennesket har ulike «meta-spill», altså livsspill vi trenger for å få mening i hverdagen.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Illustrasjonsbilde til bokenquete
    ScanstockPhoto All rights reserved.