Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gi innspill til Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

De faglige forslagene til det nasjonale kvalitets-rammeverket for karriereveiledning er ferdig. Du kan nå lese fagrapporten og gi innspill på forslagene.
Opprettet 23. april 2019, oppdatert 23. april 2020

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn anbefaler at det blir utviklet et nasjonalt, tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Som en oppfølging av NOU-en ga Kunnskapsdepartementet Kompetanse Norge i 2016 i oppdrag å utvikle et slikt rammeverk.

Et tverrsektorielt kvalitetsrammeverk blir sett på som et viktig sammenbindende grep i et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Det overordnede målet er at kvalitetsrammeverket skal bidra til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer i Norge. Kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledningen er avgjørende for at tjenestene skal gi det ønskede utbyttet, både for individ og samfunn.

Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenestene.

Les mer om bakgrunnen for oppdraget og se filmer på prosjektnettsiden Kvalitet i karriereveiledning.

Bredt sammensatte arbeidsgrupper

Det faglige forslaget er utarbeidet av tre arbeidsgrupper. Arbeidet har vært ledet av Kompetanse Norge, med støtte fra en fagekspert i hver gruppe. Arbeidet har videre vært koordinert av en faglig koordinator. Det har vært avholdt fire felles todagersmøter i de tre arbeidsgruppene. Gruppene har bestått av til sammen 24 personer, fra flere sektorer og forvaltningsnivåer, og både fra systemnivået, praksisfeltet og akademia.

Det ble utarbeidet mandater for hvert av delprosjektene. Mandatene ga de ulike arbeidsgruppene i oppgave å utrede og komme med forslag til innhold i de ulike leveransene. Fagrapporten er skrevet i fellesskap av fagekspertene og Kompetanse Norge.

Du kan lese om bakgrunn og få mer informasjon om prosessen i arbeidsgruppene ved å lese om temaene etikk, kompetansestandarder og karrierekompetanse på prosjektnettsiden. 

Gi innspill

De faglige forslagene til tre deler av det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning er beskrevet i rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk – faglige forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder.

Kompetanse Norge vil gjerne ha dine innspill, og oppfordrer alle til å benytte seg av muligheten til å si sin mening om enten hele eller deler av forslagene. Innspillene vil bli bearbeidet og brukt i den videre utviklingen av kvalitetsrammeverket. 

Det vil være mulig å gi innspill via innspillsiden fram til 16. mai 2019.

Følg også med på Facebooksiden Karriereveiledning, Kompetanse Norge for oppdateringer på det videre arbeidet.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, alle medvirkende i prosjektet
    Alle medvirkende i prosjektet samlet.
    Foto: Kompetanse Norge All rights reserved.