Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Flere må bidra i arbeidslivet

Økende levealder betyr at flere må bidra i arbeidslivet, konkluderer en ny rapport fra Kompetansebehovsutvalget. Rapporten peker på flere utfordringer som er nyttige for karriereveiledere å være orientert om.
Opprettet 5. februar 2019, oppdatert 5. februar 2020

Rapporten har navnet «Fremtidige kompetansebehov II. Utfordringer for kompetansepolitikken.» Dette er den andre rapporten som kommer fra Kompetansebehovsutvalget. Den første kom 31. januar 2018.

Formålet med Kompetansebehovsutvalget er å gi den best mulige faglige vurderingen av det fremtidige kompetansebehovet i Norge.

Utvalget ble oppnevnt i 2017, og har i oppdrag å avlevere en rapport til Kunnskapsdepartementet innen 1. februar hvert år i tre år. Utvalget består av til sammen 18 forskere og representanter fra arbeidslivets parter og departementer.

Fremtidige behov

Rapporten peker på at gode grunnleggende ferdigheter innen regning, lesing, skriving og digital kompetanse gir økt evne til omstilling.

Rapporten trekker også fram at evnen til å skaffe seg ny kompetanse blir viktigere i fremtiden. Dette innebærer å håndtere et «mer teknologiintensivt arbeids- og samfunnsliv, med store krav til omstilling og livslang læring».

Sosiale og emosjonelle ferdigheter, kommunikasjons- og samarbeidsevner blir stadig viktigere. Dette er «sosial kompetanse» som ikke kan erstattes av ny teknologi, peker rapporten på.

Spisskompetanse blir også viktig i et arbeidsliv som blir mer og mer spesialisert.

Åtte utfordringer

Rapporten peker på åtte utfordringer som utvalget anser som spesielt viktig fremover. Til tross for at utdanningssystemet er velfungerende og utdanningsnivået er høyt, er det likevel behov for forbedring på flere områder.

Blant annet peker rapporten på at det er for mange som går ut av grunnskolen med for lav kompetanse og ferdigheter, og at for mange ikke fullfører videregående opplæring.

Økende levealder er en annen type utfordring som krever at flere må bidra i arbeidslivet framover.

Se hele rapporten på regjeringen.no.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Kompetansebehovsutvalget
    All rights reserved.

Utfordringene som trekkes frem i rapporten er:

• For mange går ut av grunnskolen med svake ferdigheter og lav kompetanse

• For mange fullfører ikke videregående opplæring og oppnår ikke en stabil tilknytning til arbeidslivet

• Teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjør at kompetanse må utvikles og fornyes

• Mange arbeidstakere deltar i for liten grad i opplæringsaktiviteter i arbeidslivet og etter- og videreutdanning

• Økende levealder innebærer at flere må bidra mer i arbeidslivet for å finansiere velferdsstaten. Det øker behovet for påfyll av kompetanse for alle arbeidstakere, uavhengig av alder

• Mobilitet over landegrensene gir usikkerhet om fremtidig tilgang på kompetanse

• Det er vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft innen noen yrker, særlig i helse- og omsorgssektoren, grunnskolelærere, IKT, samt fagarbeidere i bygg og anlegg

• Relevansen til arbeidslivet bør bli bedre i mange høyere utdanninger. I noen utdanninger der en del som har problemer med å få relevant jobb etter studiet