Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Delta på den nasjonale karriereveiledningskonferansen

Kompetanse Norge inviterer til nasjonal karriereveiledningskonferanse 7.- 8. november på Gardermoen.
Opprettet 11. juni 2019, oppdatert 11. juni 2020

Alle vil ha karriereveiledning av høy kvalitet – men hvordan lykkes med det? Kompetanse Norge tar tak i visjonen om profesjonell karriereveiledning av høy kvalitet, og inviterer til dialog og  refleksjon om hvordan en slik visjon kan omsettes til praksis.

Konferansen retter seg mot karriereveiledere og andre som jobber med karriereveiledning i alle sektorer, og for personer som har ansvar for karriereveiledning på systemnivå eller i akademia.

Fra visjon til praksis

Konferansen har fått tittelen «Kvalitet i karriereveiledning – fra visjon til praksis». Et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning er under utvikling, og målet med rammeverket er at det skal inspirere og være et nyttig verktøy for kvalitetsarbeid i alle typer karriereveiledningstjenester.

Kvalitet vil bli belyst både overordnet og mer konkret. Aktuelle spørsmål er: Hvordan sikre et godt utbytte av karriereveiledning? Hva er god etisk praksis? Hvilken kompetanse trenger de som jobber med karriereveiledning? Hvordan styrke kvaliteten gjennom bruk av digitale virkemidler?

På konferansen vil deltakerne blant annet få mulighet til å:

  • Få kunnskap om aktuelle karriereveiledningsfaglige spørsmål knyttet til kvalitet, profesjonalitet, etikk og karrierelæring
  • Bli kjent med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og hvordan det kan brukes til å styrke kvalitet i karriereveiledning i alle sektorer
  • Reflektere over hva karriereveiledningen skal bidra til og hvordan man som praktiker, leder eller systemeier kan bidra til å sikre et godt utbytte av veiledningen
  • Diskutere hva profesjonalitet og etisk forsvarlig karriereveiledning innebærer
  • Lære mer om hvordan det å integrere digitale tilnærminger kan bidra til økt kvalitet i karriereveiledning
  • Få perspektiver på karriereveiledning i en bredere kompetansepolitisk sammenheng

Disse bidrar

Erik Hagaseth Haug, førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet, er konferansier. Foredragsholdere er blant andre Tristram Hooley, professor II i karriereveiledning ved Høgskolen Innlandet, Rie Thomsen professor i karriereveiledning ved Århus Universitet i Danmark, Torild Schulstok, høgskolelektor ved Høgskolen Innlandet og Anne Holm-Nordhagen, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Flere foredragsholdere kommer. Det blir også parallellsesjoner med aktuelle tema.

Dato: 7. - 8. November 2019
Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Påmelding til konferansen er innen 1. september.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Illustrasjonsbilde, del av helhet
    Kompetanse Norge All rights reserved.