Støttetjenester for studenter

Article tema
Støttetjenester for studenter

Lærestedene, samskipnadene og andre tilbyr ulike tjenester til studenter. Disse kan du tipse veisøkere om.

Bolig

Gjennom studentsamskipnaden kan studenter få leie bolig, ofte til en gunstig pris. Studenter med barn og andre særskilte grupper prioriteres mange steder. Om det ikke er ledige studentboliger, kan eventuelt boligkontoret på lærestedet hjelpe til med å formidle privat bolig. Ved UiT Norges arktiske universitet finnes for eksempel Bolighjelpa.

Barnehage

Studentsamskipnadene har egne barnehager. Dette sikrer at studenter får barnehageplass til sine barn. 

Sosialtjenester

Sosialtjenesten har blant annet sosionomer og rådgivere som kan hjelpe studenter til å mestre studiehverdagen bedre. Sosialtjenesten kan hjelpe med personlige, sosiale og økonomiske utfordringer. De tilbyr ofte kurs, om alt fra eksamensangst til studieteknikk, samt grupper der studentene kan møte andre i samme situasjon.

Helsetjenester

Studenter som blir syke har ofte tilgang til egen helsetjeneste på lærestedet. Flere tilbyr både fastlege, tannhelsetjeneste og psykisk helsetjeneste. Det er også vanligvis mulighet for å få refundert helseutgifter dersom dette overstiger en viss sum.

Prest

Også studenter kan oppleve kriser. Her kan studentpresten være en god støtte og samtalepartner. Studentpresten tilbyr gjerne sorggrupper, og kan delta i debatter og studentaktiviteter.

Karriereveiledning

De fleste universiteter har et karrieresenter som kan hjelpe studentene ut i arbeid etter endt studie. Her kan studentene delta på jobbsøker-, søknads- og jobbintervjukurs, få individuell karriereveiledning eller delta på arbeidslivsdager med potensielle arbeidsgivere.

Variert tilbud

Tilbudet varierer, men på nettsidene til det enkelte lærested finner du oversikt over hvilke tilbud som finnes der du er.

På utdanning.no finner du en oversikt over alle universitet og høgskoler i Norge.

Bilde
Tegnet illustrasjon med en mann som hjelper en kvinne opp en stigning.