Hjelper juristene med karrieren

Article tema
Hjelper juristene med karrieren

«Når hadde du sist karrieren din på service?» Med det spørsmålet prøver karriereveileder Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundet å få medlemmene til å fundere på om de trenger en sparringpartner.

Det sitter mange rundt omkring som er en godt bevart hemmelighet.

Mer enn to tusen har så langt tatt Inger-Christine Lindstrøm på ordet og benyttet seg av Juristforbundets karrieretelefon.

– Det handler veldig mye om trivsel og utvikling i jobben, sier Lindstrøm om henvendelsene hun får.

Hun utdyper:

– Jurister lever jo av sin kunnskap og sin kompetanse. De spør gjerne: «Hva bør jeg gjøre for å komme videre? Bør jeg ta mer utdanning, tilegne meg et nytt fagfelt, forbedre resultatene mine? Må jeg bytte jobb, ta en dialog med leder eller gjøre ting internt?» 

«Alle» tar kontakt

Lindstrøm er eneste ansatte i Karrieretelefonen som Juristforbundet etablerte i 2014, etter at den først hadde blitt testet ut som et pilotprosjekt.

Ved å markedsføre Karrieretelefonen gjennom nyhetsbrev og på Juristforbundets nettsider ble tilbudet raskt kjent. I dag tar «alle» kontakt, forteller hun. Fra veletablerte advokater til nyutdannede, saksbehandlere, spesialister, ledere og studenter.

Tilbakemeldingene er gode, ifølge Lindstrøm. Én uttrykker det slik på forbundets nettsider: «Samtalen var svært viktig for meg, som på det tidspunktet var i en noe sårbar situasjon. Den gjorde at jeg fikk noen konkrete verktøy og en utenforståendes profesjonelle tilbakemelding på mine tanker og valg.»

Som navnet sier, foregår veiledningen i all hovedsak på telefon.

– Det hender en gang i blant at vi møtes ansikt til ansikt hvis noen er i nærheten av der vi holder til (Oslo sentrum). Men vi fant ut at det var mest riktig å fordele godet på flest mulig. Og det kan vi gjøre når vi begrenser det til telefon, sier Inger-Christine Lindstrøm.

Telefonveiledningen gjør også at det blir et lavterskeltilbud, mener hun.

– Mange har ikke erfaring med karriereveiledning. Det er dessuten tidseffektivt. I en travel hverdag slipper du å møte opp et sted.

Bakgrunn fra ledelse, HR og coaching

I tillegg til veiledningen, holder Inger-Christine Lindstrøm foredrag om karriere og arbeidsliv, arrangerer seminarer og skriver artikler i bladet Juristkontakt.

Hun har mangeårig bakgrunn fra ledelse, HR og coaching. Lindstrøm har studert jus og har et stort nettverk blant jurister. Ikke minst det siste er klare fordeler i jobben hennes som veileder, mener hun.

Av utdanning ellers har hun blant annet eksamener i henholdsvis HR-ledelse og kompetanseledelse fra daværende Høgskolen i Buskerud og prosjektledelse fra BI. Hun har også flere sertifiseringer innen coaching.

Inger-Christine Lindstrøm var selv en av initiativtakerne til Juristforbundets karrieretelefon. Den gangen for rundt fem år siden jobbet hun i et privat rådgivningsfirma og kom i snakk med en ansatt i Juristforbundet. De hadde begge opplevd at mange jurister ønsket mer kunnskap om arbeidslivet og savnet en profesjonell å diskutere ulike jobbspørsmål med.

Temaene i veiledningssamtalene favner vidt, forteller hun. En del vil ha tilbakemelding på CV-en. Utformingen av en CV har endret seg de siste årene. Den er ikke lenger bare en logg over hvor du har jobbet, men sier også noe om hva du kan.

Jobbskifte er et annet vanlig tema. I disse samtalene forteller hun om jobbsøkings- og rekrutteringsprosesser og gir råd om hvordan gjennomføre et jobbintervju best mulig.

Veien videre

Mange av samtalene dreier seg om veien videre. Lindstrøm har merket at arbeidslivet endrer seg stadig raskere, også for jurister. De fleste må regne med å skifte jobb flere ganger gjennom et karriereløp som kan vare i 40 år eller mer. Da kan det lønne seg å ha en plan, konstaterer hun.

– Det er dette vi mener med «å ha karrieren på service», sier Inger-Christine Lindstrøm og fortsetter:

– Jeg sier av og til at om jobben ikke blir helt som du hadde tenkt, så sett av tid til refleksjon. Er det noe du kunne tenke deg å gjøre mer av? Hva er du fornøyd med? Hva ønsker du å gjøre på sikt? Mange går med drømmer og ambisjoner som de trenger å få en liten handlingsplan for at skal bli virkelighet. Veldig mange har ikke lyst til at karrieren bare skal bli tilfeldigheter og så blir den det likevel.

Hjelp til å bli synlig

Karriereveiledning handler ifølge Lindstrøm også om å få hjelp til å bli mer synlig. Og det gjelder ikke bare for jurister, hevder hun.

– Det sitter mange rundt omkring som er en godt bevart hemmelighet når det gjelder dyktighet. De er ikke trygge nok på hvordan de kan by mer på seg selv faglig og på andre måter. Her betoner jeg gjerne hvor viktig det er med profesjonelle nettverk, for eksempel LinkedIn, sier Lindstrøm.

– Det er også en liten prosent som har opplevd dramatiske ting i jobben, som sykdom eller store endringer. De kan få backing og tips til hvordan de kan håndtere situasjonen, legger hun til.

Lindstrøm beskriver arbeidsmarkedet for jurister som jevnt over bra. Hun hevder at jus er en attraktiv bakgrunn som egner seg godt i flere jobber enn mange tenker over.

Samarbeid med andre i akademia

I tiden framover vil Lindstrøm blant annet samarbeide mer med andre yrkesorganisasjoner innenfor akademia som har opprettet en karriereveiledningstjeneste. Lindstrøm forteller at hun allerede samarbeider med to av dem, Samfunnsviterne og Econa. Den sistnevnte er økonomenes organisasjon.

– Siden begge disse er nyetablerte har vi ikke rukket å jobbe så mye sammen ennå, men det er en spennende tanke at vi innenfor den akademiske familien kan bidra til å gjøre hverdagen bedre for medlemmene, sier hun.

Inger-Christine Lindstrøm trives så avgjort med jobben sin som karriereveileder.

– Det er fantastisk flott å møte mennesker på denne måten. Både å hjelpe dem med å finne fram til ressursene og løsningene sine. Og være med på å motivere dem videre.

Bilde
Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundets karrieretelefon.

Karriereveiledningstilbud innenfor Akademikerne

Juristforbundet er en av syv yrkesorganisasjoner innenfor Akademikerne med en egen karrieretjeneste for medlemmene.

Dette er de andre:

Afag (Arkitektenes Fagforbund), Econa (interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag), Juristforbundet, Naturviterne, Samfunnsviterne, Tekna og Veterinærforeningen.

Juristforbundets karrieretelefon

• Etablert som et fast tilbud i 2014.

• Veiledningen er gratis for medlemmene. Den omfatter i utgangspunktet en samtale på inntil 45 minutter.

• Mellom 10 og 15 prosent av Juristforbundets drøyt 21 000 medlemmer har så langt benyttet seg av Karrieretelefonen.