Møt en veileder: Jan Erik Johannessen

Article tema
Møt en veileder: Jan Erik Johannessen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Denne gangen møter du Jan Erik Johannessen fra Kleppestø ungdomsskole.

Jan Erik Johannessen jobber som rådgiver på Kleppestø ungdomsskole i Kleppestø, Vestland fylke. Han bruker 60 prosent av stillingen som rådgiverressurs og rundt 20 prosent til undervisning i faget utdanningsvalg. 

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Jeg har jobbet som rådgiver i tre år. Før dette jobbet jeg ti år som kontaktlærer på ungdomstrinnet.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning og har fordypning i norsk og engelsk. I tillegg har jeg tatt videreutdanning i veiledning på Høyskolen på Vestlandet.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Det aller beste med jobben min er alle de viktige, morsomme, uforutsigbare og interessante samtalene jeg har med ungdom. I tillegg er jeg veldig glad i å undervise i faget Utdanningsvalg. Faget gir oss muligheten til å undervise, og å jobbe med karrierelæring på klassenivå. På vår ungdomsskole har vi rundt 200 elever på hvert trinn. Derfor er det en fordel at vi som rådgivere følger elevene i tre år, og er godt kjent med dem når de på 10. trinn skal søke seg inn på videregående opplæring. Som rådgiver har man hovedansvaret for innsøking til videregående skole for alle elevene på trinnet man tilhører.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

Som rådgiver på ungdomstrinnet er karriereveiledningen et langsiktig prosjekt som foregår fra elevene starter på 8. trinn og fram til de søker videregående opplæring våren på 10. trinn. Elevene skal bli kjent med seg selv, sine egenskaper og interesser, de skal bli kjent med arbeidslivet og de skal forstå hvordan videregående skole er bygget opp. I tillegg til karriereveiledning er jobben min samtaler, rådgivning, sosialpedagogisk arbeid, mange samarbeidsmøter og andre administrative oppgaver. I tillegg til dette er rundt 20 prosent av stillingen min knyttet til undervisning i faget Utdanningsvalg som jeg har i syv klasser.

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

Skal jeg trekke fram noe jeg opplever som utfordrende i min arbeidshverdag, så er det første jeg tenker på utfordringen med å prioritere tid og oppgaver. Som rådgiver har jeg ansvar for rundt 200 elever, der mange har behov for individuell veiledning og samtaler knyttet til valg, sosialpedagogikk og utrolig mye annet. I tillegg til dette kommer det henvendelser fra foreldre, lærere og andre instanser/ samarbeidspartnere.

I Vestland fylke har elevene mange ulike tilbud og skoler å velge mellom. Dette er en fordel for elevene, men skaper også usikkerhet for enkelte. I vårt område har vi også mange privatskoler med egne prosedyrer og opptak, noe som også gjør søknadsprosessen komplisert for ungdom og foreldre.

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling innen karriereveiledning på din arbeidsplass?

På min arbeidsplass er vi tre rådgivere, noe som gjør at vi kan samarbeide, lære av hverandre og dele erfaringer. Vi har også muligheter til å ta videreutdanning på de ulike utdanningsinstitusjonene i Bergen. I tillegg til dette deltar vi på aktuelle kurs. Neste skoleår vurderer jeg og en kollega å søke masterutdanning i karriereveiledning.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

Vi bruker ingen konkrete samtaleverktøy i samtalene med ungdom. I faget Utdanningsvalg bruker vi på min skole arbeidsboken Min framtid av Jåstad Røyset og Kleppestø. I tillegg til dette bruker vi verktøy fra www.utdanning.no, www.vilbli.no og Utdanningsdirektoratet sine sider.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

Jeg er ekstra opptatt av å se hele mennesket når jeg snakker med ungdom. I mine øyne er det nødvendig for at ungdommene skal lære og utvikle et positivt selvbilde. Jeg har spesielt tro på å bruke ulike former for fysisk aktivitet for at ungdom skal oppleve mestring og utvikling. Jeg er også glad for at faget Utdanningsvalg har fått et særskilt ansvar for temaet livsmestring i skolen. Det er et tema som jeg tror kommer til å bli mer og mer aktuelt i framtiden.  

Bilde
Portrett av Jan Erik Johannessen og logo: Møt en veileder
Bildetekst
– Det aller beste med jobben min er alle de viktige, morsomme, uforutsigbare og interessante samtalene jeg har med ungdom, sier rådgiver Jan Erik Johanessen fra Kleppestø ungdomsskole. Foto: privat

Møt en veileder

Veilederforum har startet opp igjen serien Møt en veileder (tidligere Månedens veileder og Min veilederhverdag) for å gi Veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.