Mi kompetansereise: Tone Vassbotn

Article tema
Mi kompetansereise: Tone Vassbotn

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. Møt Tone Vassbotn ved Karrieresenter Vestfold og Telemark.

Mi kompetansereise er korte videointervju med rettleiarar i alle sektorar med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver. Serien knytt seg opp mot kompetansestandardane i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing, og denne gongen møter vi Tone Vassbotn, karriererettleiar ved Karrieresenter Vestfold og Telemark.

Vassbotn fortel om sin kompetansereise frå «tannhygienist» i Sverige til karriererettleiar i Noreg, og korleis ho allereie tidleg i karrieren oppdage kor godt ho likte å jobbe med formidling.  Ho har ei variert arbeidserfaring frå privat og offentleg sektor, og har mange års erfaring som kursansvarleg og foredragshaldar innan blant anna rettleiing, coaching, teamutvikling, leiing, karriererettleiing og kollegarettleiing. Tone Vassbotn har bachelorgrad i arbeidslivs– og organisasjonspsykologi frå Universitetet i Bergen og masterprogram i samspel og leiing frå BI.

Sjå heile intervjuet med Tone Vassbotn: 

Bilde
Portrett av Tone Vassbotn med logoen til Min kompetansereise

Mi kompetanse