Mi kompetansereise: Ole Nicolay Høivik

Article tema
Mi kompetansereise: Ole Nicolay Høivik

Veilederforum.no har utvikla ein ny serie som følger opp serien Månadens rettleiar: Mi kompetansereise. Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse. Møt Ole Nicolay Høivik frå Veiledningssenteret Follo i Mi kompetansereise i august.

Mi kompetansereise er korte videointervju med rettleiarar i alle sektorar. Serien knyt seg opp mot kompetansestandardane i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing, og i august møter vi Ole Nicolay Høivik, OT-koordinator på Veiledningssenteret.

På spørsmål om dei har tatt i bruk Nasjonalt kvalitetsrammeverk, svarer Høivik: «Eg trur at i den kunnskapsorganisasjonen vi er, så er det svært viktig at vi heile tida er i den prosessen at ein må utvikle seg. Så det skal introduserast nå i haust. Og eg håper at flest mogleg på Veiledningssenteret faktisk kjem til å nytte seg av sjansen til å bruke det aktivt!»

Høyr Høivik reflektere rundt eiga kompetanse, kva slags kompetanse han synest det er vanskeleg å bli god på, og kva slags kompetanse han ønsker å vidareutvikle.

Sjå heile intervjuet med Ole Nicolay Høivik:

Video file
Bilde
Portrett av Ole Nicolay Høivik med logo "min kompetansereise"
Bildetekst
Bli kjend med Ole Nicolay Høivik frå Veiledningssenteret Follo si kompetansereise.

Nasjonale kompetansestandardar for karriererettleiing

Min kompetanse