Mi kompetansereise: Marit Overrein og Tomas Iversen

Article tema
Mi kompetansereise: Marit Overrein og Tomas Iversen

Møt Marit Overrein og Tomas Iversen frå Karriereveiledning.no, og bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. 

Mi kompetansereise er podkast-episodar med rettleiarar i alle sektorar med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver. Serien knytt seg opp mot kompetansestandardane i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing, og denne gongen møter vi Marit Overrein og Tomas Iversen frå Karriererettleiing.no.

Når ein ny karriererettleiingsteneste opprettast, korleis jobbar ein i fellesskap med å byggje kompetanse? Kva kompetansar vektleggas? Korleis sikrar ein brei kompetanseutvikling? Og korleis kan kompetansestandardane i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing være eit viktig verktøy i denne utviklinga? Dette er spørsmål vi søker å svare på i denne episoden av Mi kompetansereise.

Lytt til Mi kompetansereise og høyr Marit Overrein og Tomas Iversen fortelje både om Karriererettleiing.no sin felles kompetansereise, men også om deira individuelle kompetansereise. 

Du kan lytte der du pleier å høre podkast.

Bilde
Bilde av Marit og Tomas med Min kompetansereise-logo.

Mi kompetanse