Mi kompetansereise: Linn Buhaug Solbakken

Article tema
Mi kompetansereise: Linn Buhaug Solbakken

Møt Linn Buhaug Solbakken ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, og bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. 

Mi kompetansereise er korte videointervju med rettleiarar i alle sektorar med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver. Serien knytt seg opp mot kompetansestandardane i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing, og denne gongen møter vi Linn Buhaug Solbakken ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Det var kanskje ikkje gitt at Solbakken med ein master i statsvitskap skulle bli karriererettleiar, i intervjuet fortel ho om sin kompetansereise, og korleis dei forskjellige rollane ho har hatt i jobben på Karrieresenteret har bidratt med ulik kompetanse som ho har med seg vidare.

Sjå heile intervjuet med  Linn Buhaug Solbakken: 

Bilde
Portrett av Linn Buhaug Solbakken og logo min kompetansereise

Mi kompetanse