Månedens veileder: Tobias Hofsøy

Article tema
Månedens veileder: Tobias Hofsøy

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Tobias Hofsøy fra selskapet Sammen for livet.

Bilde
Navn
Tobias Hofsøy
Tittel
Daglig leder
Del av stilling brukt til karriereveiledning
Ca. 50 prosent
Sted
Larvik

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?  

Omtrent 7 år. 

2. Hva slags utdanning har du?  

Jeg er utdannet ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), og har 10 års erfaring fra kriminalomsorgen. I tillegg har jeg kurs i karriereveiledning med Karriereverktøy (tidligere WIE), og er sertifisert i verktøyet Vip24 og som digital karriereveileder. 

3. Hva liker du best ved jobben som karriereveileder?  

Det å finne styrkene til de menneskene jeg veileder er svært motiverende. 

4. Hva er dine arbeidsoppgaver og hvordan er fordelingen mellom dem?  

Ca. 50 prosent av tiden min går til karriereveiledning. I det legger jeg kursing av innsatte, altså våre kandidater, og alle jobbsamtaler eller intervjuer vi har med den enkelte.  

Vi bruker også en del tid på oppfølging og motivasjon av innsatte som vi har hjulpet ut i arbeidslivet, for å sikre kontinuitet i jobben.  

Ca. 35 prosent av tiden min går til markedsrettet arbeid. Jeg jobber inn mot næringslivet, det vil si potensielle arbeidsgivere, for å skaffe jobbmuligheter for de innsatte. Det er et nitidig arbeid.  

Jeg bruker også en del tid på møter med politikere og andre for å skaffe finansiering. Jeg har møter med samarbeidspartnere, som kriminalomsorgen, Nav, kommunen, boligkontorer, forskere i undervisningsprosjekter og andre. 

Ca. 15 prosent av tiden min går til administrasjon, som personal, styre, regnskap, og så videre. 

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?  

Den største utfordringen jeg ser er det mentale, det vil si at vi til tider møter fordommer og negative holdninger fra samfunnet til vår målgruppe.  

Når vi jobber med å skaffe muligheter i arbeidslivet for de innsatte, får vi mange «nei». Men det er en del av det å søke jobb, også for vår målgruppe, selv om det til tider kan være demotiverende.  

I tillegg har de innsatte svært sammensatte utfordringer som gjør at det blir noen nedturer. Det kan være rusproblemer, psykiske utfordringer, feil holdninger og motivasjon.  

Vi kommer ofte tett på de vi jobber med, noe som gjør at vi blir personlig engasjerte i deres opp- og nedturer. 

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling innen karriereveiledning?  

Gjennom vår samarbeidsbedrift iFokus får vi stadig faglig påfyll, og det satses sterkt på digital karriereveiledning. Vi har blant annet hatt digital karriereveiledning for DNBs unge kunder og medlemmer i ulike fagforbund.  

Hver enkelt medarbeider får midler hvert år til utvikling innen faget.  

7. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?  

Det verktøyet vi bruker mest er Vip24. Det er et svært godt verktøy for våre kandidater, som ofte har mer sammensatte utfordringer enn bare karriererelaterte.  

Vi holder én ukes karriereveiledningskurs for alle våre kandidater. På kurset har vi blant annet motivasjonsforedrag om å ha tro på seg selv og sine ferdigheter, dyrke sine styrker og lede seg selv. Foredraget blir svært godt mottatt. I bygget der vi holder til, har vi tilgang til Norges første mentale treningssenter. 

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?  

Vårt hovedfokus er alltid å skaffe riktig jobb fortest mulig. «Drømmejobben» er et uttrykk vi ofte bruker, da vi vet at det er enklere å stå i en jobb man virkelig ønsker seg, fremfor å gå for noe halvhjertet. 

Alt annet vi gjør retter seg mot dette fokuset, for eksempel ved å gi kandidatene riktig ballast med tanke på motivasjon og karriereveiledning. Samtidig må vi bruke tid på å få på plass finansiering til egen drift, da vi er en non-profitt-bedrift som er avhengig av tilskudd. 

Bilde
Månedens veileder: Februar