Månedens veileder: Synne Strøm

Article tema
Månedens veileder: Synne Strøm

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Synne Strøm fra NAV Møre og Romsdal.

Bilde
Navn
Synne Strøm
Tittel
Rådgiver
Del av stilling brukt til karriereveiledning
Ca. 30 prosent
Sted
Molde

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Jeg har jobbet med karriereveiledning i 6 år.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har en bachelorgrad i pedagogikk og psykologi fra NTNU og en mastergrad i rådgivingsvitenskap fra NTNU. Jeg har i tillegg sertifisering i karriereverktøyet Profråd.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Det jeg liker best er å få lov til å være med å gjøre veisøkers valg mer bevisste. Vi tar valg hele tiden, både ubevisste og bevisste. Det å få være med å gjøre de ubevisste valgene tilknyttet karriereutvikling bevisste, synes jeg er givende og gir grobunn til selvstendige og målbevisste valg. Dagens syn på karriere er ikke statisk men dynamisk, og mulighetsrommet er derfor stort. Det jeg også liker med å være karriereveileder, er å kunne bidra til å konkretisere dette mulighetsrommet for veisøker og bistå til å finne konkrete jobber og mulige arbeidsplasser.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver og hvordan er fordelingen mellom dem?

Mine arbeidsoppgaver i Arbeidsrådgivingskontoret (ARK) er å bistå NAV-veiledere i arbeidsrettede brukersaker, og å bistå med systemrettet kompetanseheving og veiledning til NAV-kontor i Møre og Romsdal. Mange av de arbeidsrettede sakene som blir henvist til ARK Møre og Romsdal er saker som omhandler karriereveieldning, og det er ofte jeg som tar de sakene.

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Den største faglige utfordringen i jobben min er å finne balansen mellom det å jobbe med arbeidsrettede brukersaker, eksempelvis karriereveiledning, og det å jobbe systemrettet med kompetanseheving i veiledning og arbeidsinkludering. Det er kanskje den største utfordringen, samtidig som denne todelingen gir meg unike perspektiver jeg drar god nytte av i begge arbeidsområdene.

6. Hvordan blir det jobbet med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

Det er årlige samlinger for kontaktpersoner ved ulike NAV-kontor i fylket og karriereveiledere i fylket. Disse samlingene er et samarbeid mellom Karriere Møre og Romsdal (Fylkeskommunen) og NAV Møre og Romsdal. I disse samlingene er det fokus på samhandling mellom NAV-kontor og Karriere Møre og Romsdal. Intensjonen er å fremme tilbudet om karriereveiledning til voksne og gjensidig erfaringsdeling.

7. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

Det er ikke alltid jeg bruker konkrete verktøy i karriereveiledningen min, men de gangene jeg gjør det er det ofte Profråd, Jobpics eller andre enkle skjemaer jeg bruker. Det er viktig for meg å snakke med veisøker om bruk av eventuelle verktøy i forkant av karriereveiledningen. Det gjør jeg for å finne ut sammen med veisøker hva som vil passe best. Jeg har opplevd at jeg noen ganger har bedt veisøker fylle ut skjema som ikke var forenelig med veisøkers skriftlige kompetanse for eksempel. Det har jeg lært av og har endret praksis.

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tiden?

 Akkurat nå er jeg på vei ut i en fødselspermisjon. Men i vår har jeg og mine to kolleger ved ARK Møre og Romsdal forberedt en stor nettverkssamling for gruppeveiledere og ledere ved NAV-kontor i Møre og Romsdal. Samlingen har fokus på hvordan gruppeveiledning kan være en læringsarena for å bli bedre veiledere og få til bedre brukermøter i NAV. Jeg gleder meg enormt til samlingen og krysser fingrene for at jeg ikke føder før samlingen.

Bilde
Månedens veileder september