Månedens veileder: Stine Elisabeth Hanevold

Article tema
Månedens veileder: Stine Elisabeth Hanevold

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum.no presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Stine Elisabeth Hanevold fra Handelshøyskolen BI.

Bilde
Logo månedens veileder.
Navn
Stine Elisabeth Hanevold
Tittel
Karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning
Mesteparten av stillingen
Sted
Oslo

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Siden 2012.

2. Hva slags utdanning har du?

Profesjonsstudiet i pedagogikk fra Universitetet i Osloinnen retningen Undervisning og Ledelse. 

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Jeg liker best kontakten med studentenesamtalene og opplevelsen av å kunne støtte og motiveredem. Det er givende og inspirerende å bidra til refleksjon, og å merke at studenteneblir bevisst egen kompetanse og styrkeDet føles meningsfullt å oppleve atstudentene blir i stand til å ta reflekterte, gode valg. 

Jeg liker også at det er så varierte arbeidsdager. Det erstor variasjon i stillingen, medalt fra en-til-en-veiledning til kurs for en gruppe studenter. Dessuten trives jeg godt med utviklingsarbeid,som å lage kurs på læringsplattformen. Her er detfokus på læringsmål, formulere gode tekster og godt innhold, lage videoer og utvikle relevante oppgaver

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem? 

Jeg har en-til-en karriereveiledning med studentene. I tillegg har jeg også en del studiemestringssamtaler. Dette er samtaler med studenter som ofte dreier seg om å øke motivasjonen i studiene og bedre studieteknikken. Jeg er en del av et kursteam som holder ulike jobbsøkerkurs på Zoom for studenteneJeg jobber også med utvikling av kurs på læringsplattformen Itslearning. Disse kursene har fokus på bevisstgjøring innen jobb og karriere, og å utvikle gode karriereferdigheter. Vi har både kurs som er åpne for alle studenter, i tillegg til kurs som er obligatoriske for de som skal søke BI Internship som valgfag. 

5. Hvordan jobbes det med karriereveiledning hos BI og hvordan er arbeidet organisert?

Vi karriereveilederne på BI i Oslo har et bredt tilbud til studenteneVi tilbyr en-til-en veiledninghver uke. Utover semesteret har vikurs og workshopsVi har månedlige CV-dager, hvor studentene kan få korte tilbakemeldinger på sine CV-er. Vi samarbeider med bemanningsselskaper som Manpower og Dreamwork, som tilbyr jevnlig karriereprat med studentene. 

Vi har også en egen Karriereportal for BI-studenter, hvor bedrifter kan legge ut stillinger tilpasset studentene våre. Alle studenter får tilgang og de kan søke på internships, deltids- og fulltidsstillinger. I tillegg har vi en egen podkast, «Karrierepraten på BI»Der inviterer vi ulike gjester til å diskutere relevante temaer innen jobb og karriere. Ellers har vi Karrieredager på BII høst avholdt vi for første gang en digital karrieredag. Der hadde vi virtuelle stands, med chatløsninger, samt en online CV-sjekk.For øvrig har vi samarbeid med bedrifter og tett kontakt med næringslivet

6. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Nå i koronasituasjonen har det kanskje vært omstillingen fra fysiske kurs til kurs på Zoom, samt fra fysiske veiledninger til å tilby dette digitalt. Det blir en annen kontakt med studentene. Men samtidig opplever jeg at det fungerer veldig bra og at det har vært et digitalt løft

Ellers vil jeg si at det er utfordrende å nå ut til alle studentene, å gjøre tilbudet vårt kjent. Vi ønsker å bevisstgjøre studentene på å starte tidlig med å tenke karriere, og komme tidlig i gang med å bygge opp ferdighetene knyttet til dette. De må kjenne til tjenestene våreog vite at vi støtter dem underveis i studiene og i overgang til arbeidslivet. Vi må også sikre at tilbudet vårt favner alle type studenterat det oppleves relevant ogat vi tilpasser karrieretilbudet til den digitale utviklingen

7. Hvordan jobber dere med faglig utvikling på din arbeidsplass?

Vi i karriereteamet har faglige diskusjonerog erfaringsutvekslingerVi deler kunnskap og utfordrer hverandre.Vi oppdaterer oss ved å delta på seminarer, workshops og konferanser.Dessuten samarbeider vi med andre karrieresentre og skoler i vårt nettverk. Vi er opptatt av å holde oss oppdaterte på det som skjer i arbeidslivet, i ulike bransjer og bedrifter. Det er viktig at vi støtter studentene våre i å være best mulig rustet i møtet med arbeidslivet. 

8. Hva slags verktøy bruker du oftest i karriereveiledning?

Jeg vil si at det viktigste jeg bruker er samtalen, kommunikasjonsferdigheter og å tilrettelegge for en god relasjon. Samtidig vil jeg si kartlegging av studentens kompetanse, og ofte også det å jobbe mer konkret med valg og de ulike alternativene studenten står overfor

9. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

Jeg er mest opptatt av å støtte studentene på best mulig måte i en krevende tidDet er mange som er ensomme, og som har det vanskelig som student i en digital hverdagJeg ønsker å bidra til at de kan mestre studiene,ruste dem til å møte dagens arbeidsmarkedog veilede dem ut i jobb.Det er uansett viktig å møte studentene der de er, og forsøke å få dem til å se mulighetene. Jeg er opptatt av at studentene skal bli bevisste på egen styrke og den kompetansen de besitter  

Bilde
Portrett av månedens veileder.
Bildetekst
Månedens veileder er Stine Elisabeth Hanevold fra Handelshøyskolen BI. Foto: Privat