Månedens veileder: Marte Henriksen

Article tema
Månedens veileder: Marte Henriksen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Marte Henriksen fra Karrieresenteret i Bodø.

Bilde
Portrett Marte Henriksen
Navn
Marte Henriksen
Tittel
Rådgiver, prosjektmedarbeider
Del av stilling brukt til karriereveiledning
100 %
Sted
Bodø

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning? 

Jeg har jobbet med karriereveiledning i to år.  

2. Hva slags utdanning har du? 

Jeg er utdannet adjunkt i formgiving, kunst og håndverk, med litt påbygging i medievitenskap. Jeg har arbeidet som lærer i videregående skole i 11 år, og to år som rådgiver på Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. 

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder? 

Jeg liker veldig godt å følge mennesker i prosess. Med de arbeidsoppgavene jeg har nå, får jeg følge unge mennesker mellom 19-29 i utdanning og karrierelæring i ett år, og noen ganger lengre. 

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem? 

Jeg arbeider som prosjektmedarbeider i «Prosjekt fullført», som ble startet opp august 2018. I prosjektet følger jeg opp en gruppe unge voksne mellom 19-29 år som trenger å fullføre videregående opplæring. Gruppa består av 15 deltakere. 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nordland fylkeskommune, karrieresenteret i Bodø og Nav Bodø. Veisøkerne tar fag i Nettskolen i Nordland, og lærerne, saksbehandlere i Nav og jeg arbeider tett med veisøkerne for å støtte progresjonen mot avsluttet videregående opplæring. Vi har individuelle planer og felles mål for gruppa. 

I skoleferiene når «Prosjekt fullført» har ferie, bidrar jeg i karrieresenterets øvrige oppgaver: karriereveiledning, realkompetansevurdering og innsøking til voksenopplæringen i Nordland.

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Det er mest pedagogiske utfordringer, som å finne balansen mellom individuelle behov og gruppas behov. Noen av deltakerne har mye erfaring fra jobb og skole, og noen har mindre erfaring.

Det kan også være vanskelig å veilede mennesker som har mange dårlige erfaringer fra tidligere skolegang, og som nå skal begynne i voksenopplæringen. Det krever mye selvstendighet og egenmotivasjon.

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling innen karriereveiledning på din arbeidsplass?

På karrieresenteret har vi fått tilbud om sertifiseringer og korte utdanninger som Karriereverktøy (WIE) og Profråd. Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning er hyppig brukt som tema på avdelingsmøter og i vårt daglige virke.

Ellers er jeg tilhenger av delingskultur mellom alle karrieresentrene i Nordland, som når vi deltar på samlinger om forbedring av rutiner for saksbehandling, eller deler informasjon i forkant av kursing til eksamener for privatister. Dette bidrar til kompetanseutvikling og kvalitetssikring i konkrete tilfeller.

Vi har også deltatt på Kompetanse Norges erfaringssamlinger som startet opp i koronatiden, og følger med på Facebook-gruppa Digital karriereveiledning, Kompetanse Norge

7. Hva slags verktøy bruker du oftest i karriereveiledningen?

Det er utarbeidet et eget mentorhefte eller arbeidshefte for «Prosjekt fullført», som jeg bruker mye. Det handler om å bli kjent, motivasjon, samarbeid med andre, eksamen og veien videre. Videre bruker jeg karriereplaner, og vi har kjørt noen runder med interessekartlegging, hvor deltakerne som ønsket har utforsket interesser, yrker og utdanninger. Ved behov bruker jeg ellers alt fra sosialpedagogiske verktøy og prosessverktøy til veiledningsteknikker.

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

Jeg er opptatt av samspill mellom deltakerne og samarbeidspartnerne i prosjektet.
Det å legge til rette for mestring for deltakerne er også veldig viktig for meg.
I koronatiden har det vært sentralt å skape og opprettholde relasjoner digitalt. 

Bilde
Månedens veileder august