Månedens veileder: Marianne Fuglestrand

Article tema
Månedens veileder: Marianne Fuglestrand

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Marianne Fuglestrand fra Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Bilde
Navn
Marianne Fuglestrand
Tittel
Karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning
100 prosent
Sted
Oslo

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning? 

Jeg har jobbet med karriereveiledning i snart fire år. Jeg begynte som karriereveileder i prosjektet Jobbsjansen i Nav, der jeg veiledet og fulgte opp en gruppe jobbsøkere med minoritetsbakgrunn. Stillingen innebar både individuell veiledning av jobbsøkere, men også mye utadrettet arbeid mot ulike bedrifter og arbeidsgivere.

Siden januar i år har jeg jobbet på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, der jeg veileder studenter i høyere utdanning.  

2. Hva slags utdanning har du? 

Jeg har bachelor og mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen.  

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder? 

Det beste er definitivt å møte studenter som går på så ulike og spennende studieretninger. Det å utforske verdien av høyere utdanning og hvilke jobbmuligheter det gir er spennende. 

Jeg møter også mange studenter som er usikre på studievalget sitt. Da er det givende å kunne veilede dem i ulike valgsituasjoner basert på deres interesser og ønsker.  

Å få tilbakemelding fra studenter på at karriereveiledningen har gitt dem økt motivasjon og karrierebevissthet er inspirerende. Jeg trives godt med variasjonen av å veilede studenter individuelt og å holde kurs for grupper. Dette gjør arbeidshverdagen som karriereveileder variert og spennende.  

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem? 

Det meste av tiden går med til korte og lengre individuelle veiledningssamtaler. De korte veiledningene er stort sett at jeg gir tilbakemelding på CV og søknader og jeg bistår studenter med forberedelser til jobbintervju.  

De lengre veiledningene består av at jeg snakker med studenter om jobbmuligheter med ulike typer utdanninger, utforsking av motivasjon og type arbeidsoppgaver, kompetansekartlegging og karriereplanlegging.  

Jeg er også kursansvarlig for de faste kurstilbudene våre. Jeg har ansvar for å koordinere, administrere og følge opp den daglige driften av kurstilbudene. Jeg er også kursholder på mange av kursene våre.  

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din? 

De siste månedene har arbeidshverdagen vært preget av koronasituasjonen. Dette har ført med seg nye måter å jobbe på. På kort tid gikk vi fra å møte studentene på Karrieresenteret til å veilede over telefon og video fra hjemmekontoret.

Det er en utfordring å skape gode relasjoner over nye digitale verktøy der kommunikasjonen blir noe litt annet. Vi har også gått over til å holde kursene våre som webinarer på Zoom. Det er krevende, siden kroppsspråk forsvinner og vi da ikke ser hvordan studentene reagerer på det vi formidler.

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø? 

Vi har jevnlig erfaringsutveksling mellom oss ansatte på Karrieresenteret. Av og til er vi med hverandre på veiledninger og kurs for å gi hverandre tilbakemelding.
Vi samarbeider også med de andre karrieresentrene innen høyere utdanning i Oslo der vi har seminarer og erfaringsutvekslinger.  

7.  Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen? 

Samtalen og relasjonsbyggingen er de viktigste verktøyene jeg bruker i jobben.  

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tiden? 

Det som opptar meg mest nå er å planlegge for semesterstart i august. Vi planlegger å gjennomføre både fysiske og digitale møter med studentene.

I disse dager er jeg også opptatt med å ha veiledningssamtaler med studenter som har fullført sin grad. Disse studentene møter et tøffere arbeidsmarked i år, og jeg veileder dem på hvilke muligheter men også utfordringer som møter dem akkurat nå. 

Jeg er alltid opptatt av stille gode spørsmål som får studenten selv til å reflektere og bli mer bevisst over egne valg.  

Bilde
Månedens veileder juli