Månedens veileder: Mahnaz Moayeri

Article tema
Månedens veileder: Mahnaz Moayeri

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Mahnaz Moayeri fra Tynset ungdomsskole. 

Bilde
Logo månedens veileder.
Navn
Mahnaz Moayeri
Tittel
Lærer og utdanningsrådgiver
Del av stilling brukt til karriereveiledning
40 % utdanningsrådgiver
Sted
Tynset

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Jeg har jobbet med utdannings- og yrkesrådgivning i ca. to år.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har ganske bred utdanningsbakgrunn. Jeg har bachelor i musikk fra hjemlandet mitt Iran. Videre studerte jeg spesialpedagogikk og tok rådgiverutdanning i Norge. Jeg har lang erfaring med spesialpedagogikk og har også utdanning innen Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Jeg liker å møte elever med mange ulike interesser og fremtidsmål. Arbeidsdagen min er spennende og ganske variert. Det beste er å snakke med ungdom som er opptatt av sin fremtid og hva de ønsker å bli og gjøre. Jeg er så glad for at jeg kan være med dem på veien, finne ut hva som er lurt for dem å tenke på og gjøre dem bevisst på sine interesser og valg. Jeg synes også at det er nyttig å ha en flerkulturell bakgrunn. Dette øker min forståelse i møte med folk fra andre land.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

Jeg informerer elevene i klassen om skolesystemet og om videregående skoler, og har individuelle samtaler og samtaler i grupper høsten for å forberede elevene på sitt valg før søknadsfristen. Noen trenger flere samtaler før de tar valget. Foreldre tar også kontakt med meg for å få vite mer om utdanning i Norge. Jeg arrangerer egne foreldremøter med tolk til flerspråklige foreldre. Tilbakemeldingene fra foreldrene er at dette er svært nyttig og positivt, og at møtene gir dem et bedre grunnlag for å snakke med barna sine om fremtiden.

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Jeg er opptatt av å gi riktig informasjon til mine elever. Endringer i tilbud og fag kan skape forvirring både for elevene og for meg, særlig når man bor på et tettsted med færre valgmuligheter. Min største utfordring er likevel å motivere enkelte flerspråklige elever som har bodd en tid i Norge til å velge innføringsklasse på videregående skole. Noen elever er ikke bevisst på hvor viktig språket er for å fullføre skolen.

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling innen karriereveiledning på din arbeidsplass?

Som rådgiver samarbeider jeg tett med andre lærere på skolen og med PPT. Vi har faglige samlinger for blant andre rådgivere i regionen, fylket og med den videregående skolen.  Jeg underviser i faget utdanningsvalg, som kan hjelpe elevene å bli bedre kjent med seg selv for å ta bedre valg i framtiden

7. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

Vi har individuelle samtaler med 10. trinn fra høsten og bruker vilbli.no og utdanning.no i samtalene. I gruppesamtalene bruker vi ulike aktiviteter fra boka «Gruppeveiledning - karriereveiledning i skolen» av Clare Seville og «Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring» av Reinhardt Jåstad Røyset og Kjell Helge Kleppestø.

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

I min jobb er jeg mest opptatt av å veilede elevene til å velge etter interesse, og gjøre dem bevisste på sin identitet og sine valg.

Bilde
Portrett av kvinne.
Bildetekst
Månedens veileder er Mahnaz Moayeri.