Månedens veileder: Lene Ørbeck

Article tema
Månedens veileder: Lene Ørbeck

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Lene Ørbeck fra Karrierehuset.

Bilde
Navn
Lene Ørbeck
Tittel
Rådgiver
Del av stilling brukt til karriereveiledning
Ca. 70 prosent
Sted
Oslo

1. Hva slags utdanning har du?

Jeg har diplom i markedskommunikasjon. I tillegg har jeg utdannet meg som NLP mental trener, eller coach som det også kalles. Nå tar jeg en executive bachelor i Human Resource Management på BI.

2. Hva liker du best ved jobben som karriereveileder?

Det å bidra til at andre får større innsikt i og tro på egen kompetanse, og dermed øke mulighetsrommet deres i arbeidsmarkedet, er veldig motiverende for meg. Det overordnede målet er jo at kunden skal lykkes.

I tillegg får jeg brukt mange sider av meg selv og den varierte fagkompetansen jeg har opparbeidet over tid. Og så er jeg veldig glad i mennesker generelt.

3. Hva er dine arbeidsoppgaver og hvordan er fordelinga mellom dem?

Karrierehusets kunder kommer fra privat- og bedriftsmarkedet. Det vil si enkeltpersoner som finansierer veiledning selv, samt bedrifter som betaler på vegne av en ansatt som av ulike grunner skal slutte. Det er vanlig i forbindelse med at bedrifter omorganiserer og tilbyr sluttpakker i kombinasjon med karriereveiledning.

Jeg pleier å si til kunden at ingen prosesser er helt like. Alle som kommer til oss for rådgivning har sin helt unike historie og bakgrunn. Alle prosesser blir tilpasset, noen er korte og noen er lange.

Den eneste fellesnevneren er at vi benytter et verktøy for atferdsanalyse som heter Persolog. Det er svært nyttig underlag i prosessen for å kartlegge kompetanse, ferdigheter, talent og verdier. Mye selvutvikling for noen og enhver.

4. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Det største usikkerhetsmomentet knyttet til å endre jobb, er hva som til enhver tid er tilgjengelig i markedet. Det vil si hva som er utlyst i det åpne markedet.

Det at markedet endrer seg raskere og raskere, gjør at vi rådgivere helst må ligge et hestehode foran mange andre, for å ha oversikt og innsikt i hvilken kompetanse som er attraktiv i markedet. Ofte er det nødvendig å skaffe seg muligheter via nettverk og ha en oppsøkende tilnærming.

5. Hvordan blir det jobbet med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

På lik linje med alle virksomheter må vi også endre oss i tråd med markedets behov. For at vi skal betraktes som en av de beste tilbyderne, må vi tilby moderne verktøy til kunden. Det gjelder i hele prosessen, fra kunden tar kontakt til ferdig levert prosess.

En del av denne kunnskapen deles internt, der vi deler erfaringer og kompetanse med hverandre. I noen sammenhenger henter vi også inn ny kompetanse fra de fremste, eksternt. Nylig deltok jeg på et frokostmøte hos Geelmuyden & Kiese om kreativitet. Det var interessant for meg å høre hvordan deres kunder tenker i forhold til strategi.

6. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

I tillegg til å bruke Persolog, som nevnt tidligere, bruker jeg modell for kompetansekartlegging utviklet av BI-professor Linda Lai. Jeg bruker også en matrise som inneholder alle enkeltelementene som inngår i en jobbsøkerprosess.

Men når alt kommer til alt, er det mine kommunikasjonsferdigheter og dynamikken og energien jeg oppnår sammen med kunden som avgjør. For de fleste innebærer det å gjøre endringer i jobb eller studier, en så stor omstilling at det er nødvendig å fokusere på det mentale også.

Det å ha en positiv innstilling og hjelpe kunden til å se at nye muligheter kan være til det bedre, er en viktig del av rådgivningen.

7. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

Jeg er svært opptatt av seniorene i arbeidslivet og deres senkarriere. Det er på det rene at den største andelen aktive skatteytere i arbeidslivet er over 55 år.

Til tross for at alle undersøkelser viser at 55+ er like motiverte og har like stor endringsevne og vilje, opplever vi at mange topp kvalifiserte kandidater blir ekskludert og diskriminert på grunn av alder.

Det er kjent at dette ikke er bærekraftig, og jeg frustreres over den negative stigmatiseringen knyttet til alder, og at det ikke i istedenfor settes søkelys på kompetanse og erfaring.

Bilde
Månedens veileder januar