Månedens veileder: Kiya Ahmed

Article tema
Månedens veileder: Kiya Ahmed

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Kiya Ahmed fra Karriereveiledning.no. 

Bilde
Logo månedens veileder.
Navn
Kiya Ahmed
Tittel
Karriereveileder/e-veileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning
100%
Sted
Tromsø

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Jeg har jobbet med karriereveiledning i syv måneder. Jeg veldig fersk innen karriereveiledning med tanke på at dette er min første jobb hvor jeg faktisk jobber med det. Men jeg har jobbet med veiledning gjennom ulike arbeidsoppgaver i skole og i barnehage, samt som rådgiver i bank, før jeg begynte i Kompetanse Norge.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har en bachelor i pedagogikk. Tanken er at jeg på sikt skal ta videreutdanning innenfor veiledning.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Det er en utrolig givende jobb å hjelpe andre til å gjøre en positiv endring i livet. Å høre alle de unike historiene og tankene de har, og reflektere sammen med dem er noe jeg synes er veldig spennende. Ingen dager er like, og det er hele tiden ulike temaer og situasjoner som jeg må forholde meg til. Det kan noen ganger være utfordrende, men også veldig lærerikt. Det å få tilbakemeldinger der veisøkere uttrykker at veiledningen har betydd mye, er motiverende, og betyr at jeg gjør noe meningsfullt.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

Min arbeidsoppgave er først og fremst å gi karriereveiledning. Vi har en vaktordning og betjener enten chat eller telefon. Åpningstiden er 10.00 – 20.00. Vi har også noen kveldsvakter. Jeg jobber også litt med utdanning.no, blant annet med å skrive artikler som mangler eller som vi savner på nettsiden. Samtidig jobber vi en del med selve nettstedet karriereveiledning.no, som vi forsøker å utvikle til et nettsted som er nyttig og brukervennlig for de som besøker det.

Når det gjelder fordeling av arbeidsoppgavene, så er det ca. 70-75 prosent som går til karriereveiledning. Resten er fordelt på de andre oppgavene.

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Det mest utfordrende med jobben er at vi ikke har noe informasjon om veisøkerne i forkant. Vi kjenner ikke situasjonen de er i eller forutsetningen de har, som man gjerne har i de fysiske veiledningene. På grunn av det er vi svært avhengig av å stille gode spørsmål før vi går skikkelig i gang. Vi vet heller ikke tidsaspektet; veisøkeren kan plutselig slutte å chatte. Metakommunikasjon blir spesielt viktig for oss i den plattformen vi jobber i for å unngå misforståelser, særlig på chat.

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling på din arbeidsplass?

Vi har jobbet med faglig utvikling siden dag én, og det er noe som står i fokus i alt vi gjør. Vi har kollegaveiledning en gang i uken der vi gjennomgår ulike temaer og tar opp konkrete saker og reflekterer over egen praksis. I tillegg til dette har vi et samarbeid med Høgskolen i Innlandet der vi jevnlig møtes (digitalt) og jobber aktivt med kvalitet, og det som er særegent med vår tjeneste. Vi har også jevnlige fagdager.

7. Hva slags verktøy bruker du oftest i karriereveiledning?

Som fersk karriereveileder har 4K-modellen og SØT-modellen vært til stor hjelp som en samtalestruktur. I tillegg til disse må det være alle de fantastiske verktøyene som finnes på utdanning.no.

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

Etikk og det å jobbe med kontraktfasen i veiledning er kanskje det jeg har vært mest opptatt av for tida. Vi jobber en del med de etiske retningslinjene som er utarbeidet av Kompetanse Norge og som nå ligger på Kompetanse Norges nettsider, og ser blant annet på hvilke etiske utfordringer som er spesielle/særegne for vår tjeneste som er telefon og chat.

9. Hvordan har den første tida i karriereveiledning.no vært?

Som nyansatt opplevde jeg de første månedene som utrolig spennende, lærerike og ikke minst morsomme. Læringskurven har vært enormt bratt! Når det gjelder tjenesten har den første tiden vært ganske rolig. Spesielt den første måneden, rett og slett fordi veldig få hadde kjennskap til tjenesten. Nå har vi mellom 100 - 170 veisøkere som tar kontakt hver dag, og det er vi veldig glade for. Vi ser at de fleste foretrekker chat. Fordelingen mellom chat og telefon er 80 prosent på chat og 20 prosent på telefon. Vi er fremdeles i startfasen og har allerede fått mange henvendelser, så det viser jo at det er behov for denne tjenesten. Det er mange som synes det er fint med en tjeneste der de kan være anonyme. Vi ser også at det er varierte henvendelser og bredt aldersspenn, fra femteklassinger til pensjonister som ønsker å ta kurs. De som har tatt kontakt, har alt i alt virket veldig fornøyd med at det finnes en slik løsning, og vi får stort sett gode tilbakemeldinger.

Bilde
Portrett av mannlig karriereveileder.
Bildetekst
Kiya Ahmed er månedens veileder. Han jobber i karriereveiledning.no.