Månedens veileder: Jørgen Fjørtoft 

Article tema
Månedens veileder: Jørgen Fjørtoft 

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Jørgen T. Fjørtoft fra NTG i Bodø.

Bilde
Månedens veileder: Februar
Navn
Jørgen T. Fjørtoft 
Tittel
Lektor og karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning
10%
Sted
Bodø

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Siden august i fjor da jeg begynte på NTG. Jeg har tidligere jobbet med opptak til høyere utdanning og det ble sett på som en erfaring NTG kunne dra nytte av i sin karriereveiledning.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har tatt lektorutdanning i samfunnsfag med fordypning i historie fra Nord Universitet, og før det tok jeg en bachelorgrad i organisasjon og ledelse ved samme sted.

3. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem? 

Primært jobber jeg som lærer, men har fått tildelt en ressurs på 10% som går til karriereveiledning. I praksis gjør det at jeg har avsatt tid hver tirsdag mellom 14 og 16 til aktiv veiledning. Ellers går arbeidsmengden som karriereveileder litt i perioder. Nå er det litt mer å gjøre i forbindelse med at søknadsfrist på høyere utdanning nærmer seg. Da er det en del besøk som skal ordnes, og informasjon som skal nå ut til elevene. 

4. Hvordan jobbes det med karriereveiledning i NTG og hvordan er arbeidet organisert?

Karriereveiledningen er på mange måter todelt. Elevene har et fag som kalles toppidrett der en del av faget går ut på å reflektere over videre idrettskarriere. Våre elever har et ønske om å prestere høyt innen idretten og da er det naturlig at de får god veiledning om veien videre her.

Jeg kommer inn i den andre delen. Den handler om yrkesvalg og høyere utdanning. Elevene hos oss får generell studiekompetanse og mange vil naturligvis gå videre i ulike utdanningsløp. Flere ønsker å kombinere dette med å fortsatt være aktive idrettsutøvere. Min jobb blir da å veilede om hvordan de kan tilrettelegge utdanningsløpene best mulig.

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Skolen i Bodø ble startet opp for under tre år siden og i år slipper vi vårt første avgangskull. Den største faglige utfordringen er derfor at det er første gangen vi gjør dette her hos oss. NTG i resten av landet har selvsagt et tilbud og har vært til god hjelp for oss, men til syvende og sist er det jo en sti vi selv må tråkke. 

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling på din arbeidsplass?

I NTG-systemet deltar vi i ulike fagnettverk der vi deler erfaringer på tvers av skolene. Skolen vår i Bodø er relativt liten med kun én klasse per kull, men organisasjonen vår har mye kompetanse rundt omkring i landet. Vi har kontinuerlig kompetansepåfyll til staben i våre ukentlige møter. Vi jobber også tett på trenerne, noe som kan gi oss et litt annet perspektiv kontra andre skoler.

7. Hva slags ressurser bruker du oftest i karriereveiledning?

Vi har benyttes oss av en rekke eksterne foredragsholdere. Nylig hadde vi besøk av en student som studerer i USA og får idrettsstipend gjennom å spille college-fotball som er veldig stort der borte. Det viktigste er at vi får vist frem for våre elever hvilke muligheter de har, og helst der de fortsatt kan være aktive innen idretten sin. Ellers har ulike nettressurser som for eksempel utdanning.no og karriereveiledning.no vært til stor hjelp.

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

Vi prøver å få på plass en rekke yrkesforedrag der vi inviterer aktive eller tidligere aktive idrettsutøvere som har interessante jobber utenfor idretten. Formålet er å gjøre elevene våre bevisste på hvilke muligheter de har, samt å være til inspirasjon. Vi går etter aktive idrettsutøvere for å få frem hvordan en kan kombinere ulike yrker med en aktiv idrettskarriere. I tillegg til dette kommer selvsagt den ordinære veiledningen. Søknadsfrist nærmer seg, og elevene begynner å gjøre seg opp en rekke tanker.

Bilde
Portrett av månedens veileder for februar Jørgen Fjørtoft
Bildetekst
Jørgen T. Fjørtoft er månedens veileder.