Månedens veileder: Hege Kne Moen

Article tema
Månedens veileder: Hege Kne Moen

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum.no presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Hege Kne Moen fra Reko arbeid og karriere AS.

Bilde
Illustrasjon med tekst "månedens veileder: Mars"
Navn
Hege Kne Moen
Tittel
Jobbkonsulent
Del av stilling brukt til karriereveiledning
100%
Sted
Steinkjer

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Fire år.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har en bachelorgrad i sosiologi, årsstudium i rådgiving og en mastergrad i voksnes læring.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Jeg liker at jeg får brukt mange sider av meg selv og min kompetanse i arbeidet. Jeg opplever det også svært meningsfylt at jeg får være med å bidra til at andre finner sin vei videre i livet.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

Jeg jobber i det daglige med individuell veiledning av arbeidssøkere som kommer til oss gjennom NAV-tiltaket «Arbeidsforberedende trening» (AFT). Samtidig jobber jeg også med veiledning i grupper, og har blant annet vært med på gjennomføring av flere kurs i arbeidsmarkedsopplæring («AMO-kurs»). Det siste året har jeg vært engasjert i kurset «Arbeidsrettet norsk for minoritetsspråklige».

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

I arbeid med kursgrupper opplever jeg ofte store variasjoner i blant annet språknivå, digital kompetanse og motivasjon. Jeg kan derfor oppleve det utfordrende å tilpasse innholdet til alle deltakerne. Det siste året har jeg også kjent på at det har vært ekstra utfordrende å skape og opprettholde gode relasjoner når veiledningssamtaler og kurs i stor grad har foregått digitalt.

6. Hvordan jobbes det med karriereveiledning hos REKO Arbeid og Karriere AS og hvordan er arbeidet organisert?

I Reko jobber vi tett på arbeidssøkerne og tilbyr både individuelle veiledningssamtaler og veiledning i gruppe. Hver jobbkonsulent har sin portefølje med arbeidssøkere som følges fra start til slutt i tiltaket. Samtidig bidrar hver enkelt jobbkonsulent inn i gruppetilbud med sin spesialkompetanse ut ifra utdanning og erfaring.

Vi benytter oss av ulike metoder og verktøy som grunnlag for, og supplement til veiledningen, blant annet Supported Employment, «Karriereverktøy» (tidl. WIE), JobbPics, AI-læring, Tankevirus og VIP24.

7. Hvordan jobber dere med faglig utvikling på din arbeidsplass?

Vi arrangerer fagdager, deltar på kurs og har ukentlige møter i mindre team der vi har fokus på erfaringsdeling og kollegaveiledning.

8. Hva slags verktøy bruker du oftest i karriereveiledning?

Av konkrete verktøy så er det «Karriereverktøy» og «JobbPics» jeg har brukt mest.

9. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

Akkurat nå står vi foran noe som er nytt for oss; vi skal starte opp et heldigitalt kurs i arbeidsrettet norsk for minoritetsspråklige. Jeg er derfor mest opptatt av forberedelser og planlegging før vi starter opp. Vi har jo opparbeida oss en del erfaring med digital veiledning og kursavvikling gjennom det siste året som har gått, men et heldigitalt tilbud er allikevel noe nytt.

Bilde
Portrett av månedens veileder for mars Hege Kne Moen
Bildetekst
Månedens veileder Hege Kne Moen jobber for Reko arbeid og karriere AS. Foto: Privat.