Månedens veileder: Grete Forsmo

Article tema
Månedens veileder: Grete Forsmo

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Grete Forsmo fra Bodin videregående skole.

Bilde
Navn
Grete Forsmo
Tittel
Yrkes- og utdanningsrådgiver
Del av stilling brukt til karriereveiledning
100 prosent
Sted
Bodø

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

I ca. halvannet år.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg er utdannet innen PR, kommunikasjon og media fra Høgskolen i Volda, og har noen årsstudier i tillegg.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Det er veldig mye jeg liker med denne jobben, men det beste må være å få snakke med ungdom som tenker på framtiden og hva de ønsker å bli og gjøre. De har så mange ulike ønsker og drømmer om framtiden. Jeg er glad for at jeg kan hjelpe dem på veien og gjøre søkeprosessen litt enklere, og gi dem råd om hva som kan være lurt å tenke på.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

Jeg er i hovedsak rådgiver for alle studieforberedende utdanningsprogram. Det innebærer at jeg har informasjonsrunder i klassene om fagvalg og informasjon om høyere utdanning, jeg har informasjonsstand før søknadsfrister og jeg deltar på IKO-møter (identifisering, kartlegging, oppfølging) med avdelingsleder og kontaktlærere for alle klassene.

På IKO-møtene snakker vi om hver enkelt elev for at alle skal bli sett og få den hjelpen de trenger om det er noe. I tillegg har jeg åpent kontor hvor elevene kan komme innom eller booke time for å prate om ting de lurer på. Alle dager er ulike, og det er det som er så fint med denne jobben.

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Etter halvannet år er det fortsatt mye jeg ikke kan. Jeg har jobbet mye med høyere utdanning tidligere, men videregående skole er annerledes med tanke på fagvalg, utveksling og tilrettelegging.

Jeg er opptatt av at informasjonen elevene får skal være korrekt. Dårlig rådgivning kan gi konsekvenser for elevenes gjennomstrømning i videregående, og kan gi konsekvenser for overgangen til høyere utdanning. Vi har heldigvis også et godt forhold til avdelingsledere og lærere, så det er lett å spørre om jeg er usikker på noe.

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling innen karriereveiledning på din arbeidsplass?

Som rådgiver jobber jeg i en tverrfaglig gruppe i skolens elevtjeneste. Nordland fylkeskommune har jevnlig faglige samlinger for blant annet rådgivere i videregående skole.

Vi har også andre samlinger for rådgivere, næringsliv og utdanningssektor. Der blir vi påminnet at videregående skole ikke nødvendigvis er målet. Det er viktig at alle vi som veileder unge mennesker samarbeider, lærer av hverandre og jobber sammen om formålet med opplæringen; at ungdommene skal mestre egne liv, og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

7. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

Hvis elevene vet hva de vil bli, eller har mange drømmer sjekker vi Samordna opptak for å se på opptakskravene og poenggrensen til studiene deres. Da kan de velge programfag som trengs for utdanningen de ønsker å ta, eller stå på litt ekstra for å nå den karakteren de trenger for drømmestudiet sitt.

Hvis de er usikre på hva de vil, bruker jeg YOU-portalen sin interessetest, som kan gi dem en pekepinn på hvilke utdanninger som finnes innenfor deres interessefelt. Utdanning.no og karakterkalkulatoren er også verktøy jeg ofte viser til.

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

Nå er det jo litt rare tider med tanke på korona, så det jeg er mest opptatt av nå er at alle skal få den hjelpen de trenger for å klare seg gjennom den siste tida av skoleåret. Vi har nå egne opplegg på skolen for elever som trenger hjelp til å få oversikt over, komme i gang med, og/eller fullføre skolearbeid.

Ellers bruker jeg en del tid på å hjelpe elever som snart skal studere et annet sted med å se på studentboliger, søke til Lånekassen og lignende.

Bilde
Månedens veileder juni