Månedens veileder: Cathrine Holje

Article tema
Månedens veileder: Cathrine Holje

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Cathrine Holje fra Karriere Oslo. 

Bilde
Portrett av Cathrine Holje.
Navn
Cathrine Holje
Tittel
Karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning
100 %
Sted
Oslo

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Jeg har jobbet i Nav-systemet i hele mitt yrkesliv før jeg kom hit. De første årene i Nav jobbet jeg mer med saksbehandling og oppfølging av andre forhold, så jeg vil si at jeg har jobbet med reell karriereveiledning i rundt syv år.  

Jeg begynte i Karriere Oslo i februar i år, så her er jeg fersk ennå.   

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har en mastergrad i språk og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo, som jeg var ferdig med i 2008. Det var ganske tilfeldig at jeg havnet i Nav og etter hvert i karriereveiledningsfeltet. Jeg hadde ikke planlagt å gå i den retningen. Men etter at jeg begynte var det ingen vei tilbake! Jeg holder på å ta mastergraden i karriereveiledning nå ved Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling Drammen. Jeg starter på selve masteroppgaven i høst og blir da ferdig til våren, om alt går etter planen.  

 Jeg har også tatt forskjellige kurs og sertifiseringer, som for eksempel Motiverende intervju, Karriereverktøy (tidligere WIE), Profkart Mestring og holder nå på med VIP 24.  

 3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?  

Det jeg liker best er å få møte så mange forskjellige mennesker, og lytte til deres historier. Jeg synes det er både spennende og lærerikt å få være med på å åpne opp mulighetsrommet til veisøkerne, ta del i utforskingen av muligheter og reflektere sammen rundt de valgene de skal ta. Det blir aldri kjedelig, for alle historiene er unike. Jeg blir også ofte selv inspirert av menneskene jeg møter. På denne måten tror jeg man hele tiden utvikler seg både faglig og relasjonelt i denne jobben.  

 4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

Karriere Oslo er helt i startfasen. I tillegg til å være et karrieresenter for den enkelte veisøker, skal det bli et ressurssenter med ulike tjenester, kurs og faglig samarbeid med Nav, skolen og helse- og omsorgstjenester i kommunen. Vi har mange planer og ideer. Foreløpig er det den individuelle karrieresamtalen som er hovedoppgaven min. I tillegg er jeg med i en kursgruppe sammen med to andre kolleger, hvor vi jobber med å utvikle kurs og gruppeveiledningstilbud.

Planen er å bygge opp en kursrekke med relevante temaer som vi skal holde jevnlig, som for eksempel CV- og søknadskurs, intervjukurs, workshop med kompetansekartlegging og mye annet. På grunn av koronautbruddet har vi foreløpig hatt webinarer, men planen på sikt er å tilby både fysiske og digitale kurs.   

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Karriere Oslo er en del av voksenopplæringen i Oslo kommune. For meg som ikke hadde jobbet med akkurat dette tidligere er det helt klart den største faglige utfordringen. Avklaring av skolerett, å gi råd om fag og forklare hvordan realkompetansevurderinger gjennomføres, krever virkelig at man holder tunga rett i munnen og ikke sier noe feil.  

En annen utfordring er at jeg i tidligere jobber fulgte veisøkere opp over tid, mens jeg nå møter de fleste til bare én samtale. Det krever at jeg i enda større grad etterstreber å bygge karrierekompetanse hos veisøkerne, slik at de får verktøy til å håndtere sin egen karriere.  

6. Hvordan jobber dere med faglig utvikling på din arbeidsplass?  

Avdelingen består omtrent 50/50 av rådgivere som har lang erfaring med veiledning i voksenopplæring, og nyansatte karriereveiledere med erfaring med veiledning knyttet til andre felt. Flere har eller holder på med master i karriereveiledning. Da jeg begynte, fikk jeg tildelt en fadder som hadde jobbet på voksenopplæringens servicesenter i tolv år før det ble karrieresenter, en som kan «alt». Det var deilig! Siden avdelingen er såpass todelt har vi et stort fokus på å lære av hverandre, og jeg opplever like ofte at jeg blir spurt om hjelp fra de tidligere ansatte, som at jeg spør dem.

For tiden holder vi på med sertifisering i verktøyet VIP 24. Ellers skal vi se an drift og behov før vi legger store planer for videre faglig utvikling.

 7. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

I bred forstand vil jeg si at det er nysgjerrigheten min jeg bruker mest. Jeg er genuint interessert i mennesker, og det er alltid et godt utgangspunkt for karriereveiledningssamtalen.  

Av mer konkrete verktøy er jeg blitt storforbruker av utdanning.no og de ulike funksjonene der. Jeg liker dessuten å kunne tegne enkle figurer når jeg sitter sammen med veisøkeren, siden jeg opplever at mange synes det er nyttig å ha en visuell kobling til det vi snakker om.   

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?  

Etter å ha jobbet 11 år i Nav-systemet var hovedmotivasjonen min for å starte her på Karriere Oslo at jeg ønsket å jobbe med karriereveiledning i et forebyggende perspektiv. Det vil si at vi kan være sparringspartnere for de som allerede er i utdanning eller jobb, men som mistrives, føler at de har stagnert eller valgt feil, eller som merker at helsa begynner å svikte hvis de fortsetter der de er, og så videre. Jeg er aller mest opptatt av at vi som karriereveiledere kan være med på å forhindre at folk faller ut. Når man først har falt utenfor, er veien tilbake mye lengre.

9. Karriere Oslo er et ungt karrieresenter. Hvordan har den første tida vært?   

Da Karriere Oslo åpnet var det veldig tydelig at det var et etterlengtet tilbud for befolkningen. Vi ble «nedrent» av bestillinger og hadde ventetid for samtaler på opptil åtte uker. For min egen del var det jo veldig rart å bare ha jobbet der i litt over en måned, før alt ble stengt ned på grunn av koronautbruddet. Det medførte at vi måtte utsette planer og arbeid vi var i gang med. Da vi ble nødt til å jobbe hjemmefra, hadde vi fokus på å være tilgjengelige for veisøkerne, og har hovedsakelig jobbet med veiledninger på telefon og e-post. I kursgruppa klarte vi i å utarbeide to webinarer som vi rakk å holde før sommerferien.

Når vi er tilbake i vanlig drift igjen i høst, regner jeg med at vi kommer til å fortsette å videreutvikle tilbudet vårt. Slik kan vi på sikt bli det karrieresenteret Oslos befolkning fortjener, med et bredt tilbud av kurs, workshops, gruppeveiledning, informasjon- og veiledningstjenester. Her jobber det så mange flinke folk, og jeg gleder meg!  

Bilde
Logo månedens veileder.