Gjesteblogger: Utdanningsmessa er over – hva nå?

Article tema
Gjesteblogger: Utdanningsmessa er over – hva nå?

Litt blanke i øya, overveldet av mangfoldet, et virvar av muligheter, så mange avgjørelser i vente. Mange av mine kjære Vg3-elever har vært på Utdanningsmesse.

Noen kom tilbake som beskrivelsen over. Planen var å dra dit for å få svar, bli sikrere, finne ut av ting. Likevel virker det nokså uoverkommelig å finne det perfekte studiet i denne jungelen.  

"Det gjelder å kjenne seg selv. Og å kjenne sine muligheter!" Slik innleder jeg en økt jeg har med elever når vi skal ta i bruk et verktøy som jeg er blitt veldig glad i. Verktøyet, som ble utarbeidet på Elvebakken, heter Mulighetskartet.

Denne øvelsen er med på å utvide perspektivene til eleven og til å utfordre grunnene til at eleven synes dette yrket eller denne utdanningen virker interessant. "Har du en plan B?" spør jeg ofte elevene mine om. Noen kan jo bli litt ekstra stresset, for de vet jo ikke enda hva plan A er!  

Søking på www.vigo.no skal elevene klare selv, men det er allikevel mitt ansvar at blir gjennomført. Jeg hjelper dem i klasserommet, sender SMS og minner på, oppsøker dem i gangene dersom de ikke har registrert søknad når fristen nærmer seg.

Når det gjelder søknad til høyere utdanning, folkehøgskole eller utdanning i utlandet, har jeg null oversikt over hva de registrerer. Jeg har en viss oversikt over hva de planlegger, men absolutt ingen mulighet til å se hva de gjennomfører. 

Å bli oppmerksom på mulighetene krever noe av elevene. Det krever at de er åpne, interesserte og nysgjerrige. Å legge til rette for at de kjenner til gode, nøytrale nettressurser, ulike frister, ulike kravkoder og beregninger av poeng – alt dette bør det legges til rette for i karrierelæring. De må utforske, ikke bare bli fortalt.  

 

Bilde
Elev jobber med Mulighetskartet
Bildetekst
En elev jobber med Mulighetskartet. Foto: Privat


Øvelsen med Mulighetskartet er med på å gi en bredere forståelse både om hvorfor de synes dette er interessant, samt å finne alternativer som vektlegger det samme.

For eksempel hvis en elev ønsker å bli lege, kan de fire hovedgrunnene til dette være omsorg, analysere resultater, interessert i kroppen og jobbe på sykehus. I boblene under skal eleven skrive opp andre yrker hvor denne hovedgrunnen også er fremtredende.

Under “analysere resultater” vil kanskje bioingeniør og biolog bli skrevet opp. Under omsorg kommer kanskje lærer eller sykepleier opp. Jeg liker å bruke Utdanning.no til denne økta, gjerne Jobbkompasset. Elevene kan også gå inn på et spesifikt yrke og se beskrivelsen av andre yrker som ligger nederst på siden. 

Når vi jobber med å forstå mulighetene og å få oversikt over dem,  er det viktig at eleven får eierskap til det vi finner ut. Jeg liker derfor relativt blanke ark, at økta kommer i gang kjapt og at elevene får jobbe i par eller individuelt. På slutten er det fint om de kan dele noe av det de har tenkt på med tre-fire andre eller klassen som helhet, slik at vi kan lære av hverandre og se mangfoldet. 

Når de har fått oversikt over hvilke muligheter som er aktuelle, hvilke dører som er åpne og som de virkelig vurderer som gode alternativer, da gjenstår det bare en ting: Å velge! Det skal jeg se nærmere på neste gang.  

 

Bilde
Mulighetskartet

 

Bilde
Mulighetskartet
Bilde
Elev på videregående

Gjesteblogger

Veilederforum.no har en fast gjesteblogger på månedlig basis. Bloggeren reflekterer rundt egen arbeidshverdag, og deler stort og smått av inspirerende møter, opplevelser og erfaringer.