Fagprofilen: Gry Okan

Article tema
Fagprofilen: Gry Okan

Hun har vært med på å tråkke opp løypa for karriereveiledningsfeltet i Norge. Les intervjuet med Gry Okan!

Det begynte i 2004, da Nordland fylkeskommune sammen med Nav tok initiativet til et prosjekt som skulle bygge opp en tjeneste for veiledning om yrke og utdanning. Nordland, Telemark og Akershus deltok i prosjektet som skulle etablere fagfeltet karriereveiledning i Norge. De aller første karrieresentrene i Norge ble startet i Nordland. Og Gry Okan var med fra starten.

Vi så at spesielt voksne ikke hadde tilgang til veiledning, og ønsket å starte opp en veiledningstjeneste for denne målgruppen. Mange voksne i Nordland hadde lavt utdanningsnivå og manglet kompetanse som arbeidslivet etterspurte. Vi gikk i gang og måtte selv prøve ut hvordan vi skulle gjøre det med både innhold, organisering, økonomi og samarbeidspartnere. Den gang var vi ikke modne i vår del av verden for å bruke karriereveiledning som begrep, men vi kalte det veiledning om yrke og utdanning, og sentrene for veiledningssentre, forteller Okan.

Utdannet sykepleier

Hun er utdannet sykepleier, og veien til karriereveiledningsfeltet var, som for mange andre, tilfeldig. Eller var den egentlig det? Omsorgen og interessen for andre mennesker sitter i ryggmargen hos Gry Okan, og etter noen år som sykepleier kom også interessen for å prøve noe nytt.

Hun ble lærer i videregående skole, jobbet med utvikling av fleksibel opplæring for voksne og nettstøttet opplæring, og hadde faglig oppfølging av lærlinger. I 2004 ble hun spurt om å være med i prosjektet som skulle starte veiledningssenter for voksne.

– Det har vært verdifullt å ha bakgrunn fra et variert arbeidsliv. En slik erfaring bidrar til at man kan tenke helhet og trekke linjer som man kanskje ellers ikke ville sett, sier Okan.

1. november gikk hun av med pensjon, og kan se tilbake på 16 begivenhetsrike år i karriereveiledningsfeltet.

Det har vært et arbeid med både opp og nedturer. Å bygge opp en helt ny tjeneste gjør at man prøve og feile. Men vi har hatt veldig gode samarbeidspartnere i både Nav, NHO Nordland, kommuner og fylkeskommunen, bestående av folk med bankende hjerter for dette feltet, sier hun.

De som faller mellom stolene

Gry Okan framhever særlig dem som faller ut av utdanning eller er utenfor arbeidslivet, og dem som faller mellom stolene i mellom offentlige systemer. Når hun får spørsmålet om hva hun er mest fornøyd med å ha oppnådd, forteller hun om det gode samarbeidet i fylket.

Vi har oppnådd mye ved å koble fagfeltet sammen med fylkeskommunens utdanningssystem for voksne. Vi har gjennomført prosjekter i samarbeid med Nav som har gitt svært gode resultater, og som har hatt stor betydning for den enkelte deltakeren. Dette gjelder spesielt i tilfeller med mennesker som har falt ut av jobb eller utdanning.

Nasjonalt har hun vært en av de sentrale praktikerne som har bidratt til å drive karriereveiledningsfeltet videre. Det er ikke lenge siden hun blant annet var paneldeltaker på kompetansefrokost om yrkesfag for voksne. Der tok hun til orde for å ikke behandle voksne som en ensartet gruppe, og at voksne som ønsker å skaffe seg fagbrev trenger støtte for å gjøre det.

Motivasjon for å ta fagbrev er ferskvare - må du vente for lenge, forsvinner den, sa hun da.

Mennesker på talerstol.
Gry Okan (nummer to fra venstre) i paneldebatt under Kompetanse Norges kompetansefrokost om yrkesfag for voksne.  

Finn lærebedrift

Gry Okan har også vært med å utvikle det nasjonale, digitale verktøyet Finn lærebedrift nettstedet Utdanning.no.

Dette er noe av det artigste jeg har vært med å utvikle. Informasjon om arbeidsmarked som man får gjennom Utdanning.no er viktig, og noe vi i fylkeskommunen har ropt etter i alle år. Det arbeidet vi begynte har utviklet seg til noe jeg ikke kunne ha forestilt meg forhånd. Alle dataregister som etterhvert har blitt sammenstilt og som gir en samlet informasjon om yrker og utdanning er helt fantastisk, sier Okan.

Gry Okan deltok også i forprosjektet til det som skulle utvikle seg til å bli Veilederforum.no.

Veilederforum ble startet ettersom det var behov for en møteplass og en ressursbank i form av en delingsarena for veiledere i Norge. Dette har også utviklet seg til noe som er mye mer enn det, sier Okan.

Gjør en forskjell

Hva er det med karriereveiledning som har motivert henne i de 16 årene hun har jobbet for rettigheter, gode ordninger og synlige resultater? Vi har vært innom det allerede.

Det å være en ressurs for enkeltmennesket og ha omtanke for folk er kanskje det som ligger bak. Jeg har dessuten erfart og sett at karriereveiledning faktisk utgjør en forskjell for folk. Historier fra enkeltmennesker som har fått hjelp til mestring og klart å komme inn igjen i arbeidsliv og studier  har gitt inspirasjon, sier Okan.

Hun legger ikke skjul på at karriereveiledning også har vært et utfordrende område å jobbe med.

– Det er et «ungt» fagfelt og det er for mange kanskje ikke så kjent hva som ligger i det. Vi har hatt medvind, men ganske mye motvind. Men motvinden gjør at man bare står mer på. Det har vi virkelig gjort. Og det har skjedd mye. Jeg er veldig glad for at lovfestingen av karriereveiledning endelig kom.

Det fysiske møtet

Når det gjelder framtiden til karriereveiledning i Norge, er det én ting hun bekymrer seg litt over. 

Karriereveiledning er fortsatt veldig ulikt løst i ulike fylker, og det er fortsatt utfordringer. Digital karriereveiledning er framtiden og noe som skje og være der. Jeg er likevel litt bekymret for at vi skal miste for mye av det fysiske møtet. Ulike fylker har ulike tilbud, og derfor er også lokal kunnskap og det fysiske møtet viktig. Dette vi være obs , poengterer Okan.

Etter en lang karriere ser hun ikke mørkt på den nye tilværelsen som pensjonist.

– Det har vært en prosess å ta beslutningen, men jeg kjenner at det blir helt greit å forlate arbeidslivet. Nå føler jeg meg faktisk privilegert som bor i et land der det er mulig å gjøre dette. Jeg har mange hobbyer og ser frem til å bruke tida som jeg vil, ikke minst å være ute tur når været tillater det. Det blir luksus! Men jeg kommer til å savne kolleger, miljøet og kontakten med de fantastisk flinke menneskene i Kompetanse Norge som jeg har samarbeidet med. Det blir en overgang.

Bilde
Portrett av Gry Okan.
Bildetekst
Gry Okan.

Om Gry Okan

  • Tidligere fagleder for karrieresentrene i Nordland og leder ved karrieresenteret i Mosjøen
  • En av nøkkelpersonene i oppstarten av Norges første karrieresentre
  • Har bidratt i utviklingen av ressurser på Utdanning.no og Veilederforum.no
  • Utdannet sykepleier
  • Gikk av med pensjon 1. november