Kurs i karrierekompetanse for veiledere i introduksjonsprogrammet

Article tema
Kurs i karrierekompetanse for veiledere i introduksjonsprogrammet

På oppdrag fra HK-dir arrangerer Universitetet i Sørøst-Norge (USN) et kvalifiserende kurs for de som skal veilede flyktninger om karrierekompetanse i introduksjonsprogrammet. 

Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og innvandrere skal inneholde kurs i livsmestring, hvorav minimum 15 timer skal være undervisning og veiledning innenfor temaområdet karrierekompetanse.

Formålet med kurset er at veiledere får relevant kompetansepåfyll og utvikler innsikt i rollen og arbeidsoppgavene som knytter seg til å tilrettelegge for karrierelæring i grupper.

Kurset er gratis

Kurset varer fra september 2023 til april 2024 og består av seks digitale samlinger og ett fysisk seminar på Gardermoen. Kurset er gratis, med unntak av reise og overnatting i forbindelse med den fysiske samlingen.

- Kurset er for de som planlegger og gjennomfører timene med karrierekompetanse i introduksjonsprogrammet, sier Anne-Cathrine Bjordal, universitetslektor ved USN og ansvarlig for kurset. 

- På kurset vil veilederne lære om hvordan de kan tilrettelegge timene i karrierekompetanse med hensiktsmessig innhold og kommunikasjon. Det forventes ikke at de har erfaring med å jobbe med karrierelæring fra før, forteller Bjordal.

Bilde av Cathrine Bjordal

Foto: Cathrine Bjordal, universitetslektor ved USN og ansvarlig for kurset.

Det vil legges opp til digitale møter mellom kursdagene i mindre grupper for å utveksle erfaringer og diskutere faglige spørsmål. Kursdagene, gruppemøtene og samlingen på Gardermoen er obligatoriske. Deltaker må vise til oppmøte for å få kursbevis. 

Håper på god deltakelse

USN har avholdt et tilsvarende kurs for veiledere skoleåret 2022-2023. Bjordal håper på god deltakelse på høstens kurs.

- Vi vet at flere kommuner har lite erfaring med undervisning i karrierekompetanse. Dette er et kurs som kan bidra til at kommunene kan tilby de obligatoriske timene i karrierekompetanse med god kvalitet, sier Bjordal. 

Du får mer informasjon om kursinnhold, datoer for samlinger og søknadsskjema på nettsiden til USN.

Bilde
Illustrasjonsbilde av kursdeltakere.
Bildetekst
Foto: Colourbox

Dette vil kurset inneholde

Noen av temaene på kurset (med forbehold om mindre endringer):

  • Karrierelæring og karrierekompetanse  

  • Gruppeveiledning  

  • Bruk av tolk i veiledning  

  • Kulturorientert karriereveiledning  

  • Etiske refleksjoner  

  • Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning  

  • Krav og rettigheter til utdanning for personer med utdanning fra utlandet.