Yrkesmessen samler elever og næringsliv på Haugalandet

Article tema
Yrkesmessen samler elever og næringsliv på Haugalandet

Syv kommuner i Haugesund-regionen har gått sammen om en rekke tiltak for å legge til rette for gode utdannings- og karrierevalg blant elever. En av satsingene er Yrkesmessen, som i løpet av to dager i januar samlet 4000 ungdommer og foresatte.

Yrkesmessen er primært rettet mot 10.-klassinger som skal velge videregående utdanning. Arrangør er Haugaland Vekst gjennom Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA), en sammenslutning av syv kommuner (se faktaboks). HSA gjennomfører yrkesmessen i samarbeid med de private opplæringskontorene. Mer enn 60 bedrifter deltok. Målsettingen er at elevene skal bli bedre kjent med næringslivet og arbeidsmulighetene i Haugesundregionen.

Blir kjent med ulike bransjer

Yrkesmessen er blitt arrangert lenge, men for noen år siden bestemte de seg for å gjøre en ny vri, forteller Ronny Sætre. Han er ansvarlig for den daglige driften av HSA. Blant mange andre arbeidsoppgaver har han også ansvar for Yrkesmessen.

- Vi fant ut at vi ville gjøre noen forbedringer, og begynte å organisere messen i bransjeverdener. Det gjør det litt enklere for elevene, siden også arbeidslivet er organisert i bransjer, sier Sætre.

Det er ti bransjeverdener, det vil si rom der flere yrker innenfor en bransje er samlet, på Yrkesmessen. Eksempler på slike bransjeverdener er Økonomi, service og reiseliv og Bil og transport. Før elevene kommer, forbereder de seg ved å lese om de enkelte bransjeverdenene på nettstedet skoleogarbeidsliv.com. Deretter velger de ut tre de har lyst til å få vite mer om. På selve messen er de så inne i hver bransjeverden i 20 minutter. Der har de også mulighet til å stille spørsmål.

Tanken med å legge det opp på denne måten, er at det skal bli mer gjennomtenkt fra elevenes side, forklarer Ronny Sætre. - På noen slike messer blir elevene gående rundt uten mål og mening, og får ikke så mye ut av det. Men når vi bruker så mye ressurser på dette arrangementet, så er det viktig å gjøre det skikkelig, slår han fast.

Læreplasskonferanse

Under årets yrkesmesse ble det også arrangert en læreplasskonferanse for elever som går første året på yrkesfaglige utdanningsprogram. Hensikten var at de skulle forberede seg på å søke lærlingplass. Blant annet fikk elevene høre hva bedrifter ser etter når de ansetter lærlinger og høre litt om hva et opplæringskontor gjør. Elevene fikk også møte seks lærlinger som fortalte om sin hverdag.

Yrkesmessen rommet i tillegg et frokostseminar for skoleeiere – ordførere, rådmenn og rektorer. Tema var faget Utdanningsvalg. Foredragholder var Halvor Landmark, som til daglig er lærer ved Bømlo ungdomsskule og underviser i faget Utdanningsvalg.

- Det å informere skoleeiere om faget er veldig viktig for elevene. Det handler om å gjøre dem best mulig rustet til å gjøre et godt valgt ut fra interessene sine, sier Ronny Sætre. Sist men ikke minst var et av høydepunktene under Yrkesmessen et inspirasjonsforedrag ved NRK-programleder Leo Ajkic. Foredraget hans traff veldig godt, ifølge Sætre.

- Han er en person som ungdommene har hørt om, og et forbilde for mange. Særlig etter at han var med på å lage serien Flukt. Det har vært mye positiv oppmerksomhet om det han holder på med. Vi ønsket å ha med en person som traff både de voksne og tenåringene. Han hadde mye på hjertet, blant annet stilte han ungdommene et direkte spørsmål: Hvem velger du å være?

Lang historie

Det interkommunale samarbeidet Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) ble etablert for vel 20 år siden.

- Rådgiverne på ungdomsskolene og de videregående skolene hadde lenge hatt tett kontakt, blant annet gjennom fagdager. Etter hvert fant man ut at man ville formalisere dette samarbeidet, sier Ronny Sætre, som selv er utdannet allmennlærer og har jobbet i HSA i fem år.

I tillegg til å planlegge Yrkesmessen og drifte nettsidene til Yrkesmessen, har han blant annet ansvar for HSAs nettsted skoleogarbeidsliv.com. Det ble etablert for ti år siden som et felles logistikksystem for rådgivere og lærere i de syv kommunene. I dag er det et nettsted for lærere, elever og bedrifter. Her kan lærere dele undervisningstips, få tilgang til fellesdokumenter og lese om kurs og andre arrangement. Elever kan blant annet lese om faget Utdanningsvalg – det samme kan bedriftene i regionen. Nettstedet har også egne sider for karriereveiledere i skolen.

Flere fylkeskommuner landet over har i årenes løp tatt dette logistikksystemet i bruk og gjort det til sitt eget, forteller Ronny Sætre.

Jobbcoacher

Ett av tilbudene på skoleogarbeidsliv.com er jobbcoacher. Disse kan den enkelte lærer eller rådgiver enkelt logge seg på og bestille. Jobbcoacher er folk i ulike yrker som besøker skolen og forteller hva de bruker utdanningen sin til og hvilke muligheter utdanningen har gitt dem. Blant jobbcoachene finnes både en sykepleier, en overstyrmann, en advokat, en yrkessjåfør og en kommunikasjonsrådgiver.

- Tilbakemeldingen fra elevene er at de liker dette veldig godt. Jobbcoachene stiller opp på frivillig basis. De får ikke betalt, de gjør det av ren goodwill, sier Sætre og forteller at de for tiden har avtale med rundt 30 jobbcoacher.

Seminar om faget Utdanningsvalg

Neste større arrangement i regi av HSA er et seminar om faget Utdanningsvalg i april. Målgruppen er lærere som underviser i faget. Forelesere er Kjell Helge Kleppestø, leder for Karriere Hordaland og Reinhardt Røyset, lærer ved Holen skole i Bergen. De to er også forfattere av boka Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring, som kom i fjor.

- Vi ønsker at flest mulig lærere, spesielt de som underviser i faget Utdanningsvalg, får vite at det er mange gode grep som man kan gjøre i dette faget. Det handler om livsmestring og at eleven selv står i sentrum, avslutter Ronny Sætre.

Bilde
Bilde av Leo Ajkic som holder foredrag under Yrkesmessen i Haugesund.
Bildetekst
Foredraget til Leo Ajkic var et av høydepunktene under Yrkesmessen.

Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA)

Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) er et samarbeid mellom kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Noen av oppgavene til HSA:

• Hovedansvar for yrkesmessen på Haugalandet. 
• Ansvar for utviklingen av faget Utdanningsvalg på Haugalandet. 
• Koordinerer utprøving i faget Utdanningsvalg.
• Administrator for kommunikasjonssystemet SA (Skole og Arbeidsliv).
• Koordinator og sekretariat for YoU-rådgiverne i ungdomsskolen på Haugalandet. 

Her kan du se en fersk promoteringsfilm om lærlinger vist på Yrkesmessen. Filmen er laget av Ronny Sætre og samarbeidspartner Kristoffer Vincent.