Veilederforum.no til Kompetanse Norge

Article tema
Veilederforum.no til Kompetanse Norge

Fra 1.1.2020 er det Kompetanse Norge som står bak Veilederforum.no.

Tidligere har Veilederforum.no vært et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge, men etter at Avdeling for karriereveiledning i Utdanningsdirektoratet 1. januar ble overført til Kompetanse Norge, er det nå kun Kompetanse Norge som står bak Veilederforum.no.

Veilederforum.no lages imidlertid av de samme menneskene, og er et samarbeidsprosjekt mellom Seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon i Tromsø – som også lager Utdanning.no – og Seksjon for kvalitetsutvikling i Oslo.

Tettere samarbeid

Begge seksjonene er i Avdeling for karriereveiledning, og redaksjonen har tro på at samarbeidet vil kunne bli enda tettere og bedre når alle medarbeiderne tilhører samme organisasjon.

– At Veilederforum.no og Utdanning.no nå er en del av Kompetanse Norge er vi veldig glade for. Nettstedene brukes av mange og er viktige når det gjelder kvalitetsheving av tjenestene og tilgang til karriereveiledning. Å samle større deler av karriereveiledningsarbeidet hos Kompetanse Norge gir mange muligheter, sier fungerende avdelingsleder for Avdeling for karriereveiledning, Ingjerd Espolin Gaarder.

Bilde
Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge