Tilbyr kurs i studieveiledning

Article tema
Tilbyr kurs i studieveiledning

NTNU tilbyr for første gang videreutdanning i studieveiledning.

Videreutdanningen i studieveiledning ble tilbudt studieveiledere ved NTNU fra våren 2018. Nå er kurset åpent også for andre interesserte.

Målgruppa er studieveiledere, karriereveiledere og andre som har eller ønsker å jobbe med veilednings- og rådgivningsoppgaver i utdanningssystemet.

Kurset tar blant annet opp ulike teoretiske perspektiver på veiledning, veilederrollen, kommunikasjon, relasjonskompetanse og etiske utfordringer.

«I kurset veksler vi mellom å gå gjennom teori og reflektere sammen, gjøre praktiske øvelser og gi tilbakemeldinger. Studentene sier at denne formen for aktiv læring har gitt mestringsfølelse og motivasjon, tro på seg selv, og på at de kan bli enda bedre veiledere», skriver fagansvarlige for kurset, Kristin Landrø og Camilla Fikse på viderebloggen.no.

Kurset er samlings- og nettbasert, og kan tas ved siden av jobb.

Søknadsfrist er 20. august.

Les mer og søk på kurset.

 

Bilde
Illustrasjonsbilde studieveiledning